DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK630* (05):»54-02«/061.2 ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


ŠUMARSKI LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva
Journal of the Forestry Society of Croatia - Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins - Revue de la Societe forestiere croate


Uređivački savjet:


1. Mr. se. Branko Belčić 10. Ilija Gregorović, dipl. ing. 18. Prof. dr. se. Branimir Prpić
2. Mr. se. Vladimir Bogati 11. Dražen Husak, dipl. ing. 19. Zvonko Rožić, dipl. ing.
3. Davor Butorac, dipl. ing. 12. Zvonko Kranjc, dipl. ing. 20. Dubravko Hodak, dipl. ing.
4. Damir Delač, dipl. ing. 13. Herbert Krauthacker, dipl. ing. 21. DaliborTomljanović, dipl. ing.
5. Mr. se. Josip Dundović 14. Ivan Matasin, dipl. ing. 22. Dr. se. Vlado Topić
6. Ivan Đukić, dipl. ing. 15. Prof. dr. se. Slavko Matić, 23. Berislav Vinaj, dipl. ing.
7. Ivan Duvnjak, dipl. ing. predsjednik 24. Oliver Vlainić, dipl. ing.
8. Dr. se. Joso Gračan 16. Boris Miler, dipl. ing. 25. Prof. dr. se. Joso Vukelić
9. Prof. dr. se. Ivica Grbac 17. Mr. se. Ivan Pentek
Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:


1. Šumski ekosustavi 4. Zaštita šuma
Prof. dr. se. Joso Vukelić, urednik područja Dr. se. Miroslav Harapin, urednik područja
Urednici znanstvenih grana: Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. se. Zvonko Seletković, ekologija i Prof. dr. se. Milan Glavaš, šumarska fitopatologija
biologija šuma Doc. dr. se. Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Prof. dr. se. Branimir Prpić, fiziologija i prehrana Mr. se. Petar Jurjević, šumski požari
šumskog drveća 5. Izmjera šuma i šumarska biometrika
Dr. se. Joso Gračan, genetika i oplemenjivanje Izv. prof. dr. se. Nikola Lukić, urednik područja
šumskog drveća Urednici znanstvenih grana:
Izv. prof. dr. se. Nikola Pernar, šumarska pedologija Doc. dr. se. Vladimir Kušan, geodezija
Doc. dr. se. Marijan Grubešić, lovstvo 6. Uređivanje šuma


2. Uzgajanje šuma i hortikultura Doc. dr. se. Juro Čavlović, urednik područja
Prof. dr. se. Slavko Matić, urednik područja Urednici znanstvenih grana:
Urednici znanstvenih grana: Izv. prof. dr. se. Ivan Martinić, organizacija rada i
Dr. se. Stevo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo šumarska ekonomika
Dr. se. Vlado Topić, krške šume Branko Meštrić, dipl. ing. šum., informatika u
Doc. dr. se. Željko Spanjol, zaštićeni objekti prirode šumarstvu
3. Iskorišćivanje šuma 7. Šumarska politika
Prof. dr. se. Ante B. P. Krpan, urednik područja Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., povijest šumarstva,
Urednici znanstvenih grana: bibliografija, staleške vijesti
Doc. dr. se. Dragutin Pičman, šumske prometnice Prof. dr. se. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
Izv. prof. dr. se. Dubravko Horvat, mahanizacija šumarstva općekorisne funkcije šuma
Doc. dr. se. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska
prerada drva
Članovi Uređivačkog odbora iz inozemstva


Prof. dr. se. Vladimir Beus, Bosna i Hercegovina Dr. se. Konrad Pintarić, prof. em., Bosna i Hercegovina
Prof. dr. se. Vjekoslav Glavač, Njemačka Prof. dr. se. Milan Saniga, Slovačka
Prof. dr. se. Emil Klimo, Češka Dr. se. Martin Schneider-Jacobv, Njemačka
Doc. dr. se. Boštjan Kosir, Slovenija Prof. dr. se. Iztok Winkler, Slovenija


Glavni i odgovorni urednik - prof. dr. se. Branimir Prpić Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj,


Tehnički urednik - Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.


Slovačkoj i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim zemljama


Lektor - Dijana Sekulić-Blažina


zavisno o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestrv abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.
Na osnovi mišljenja Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, »Šumarski list«
smatra se znanstvenim časopisom te se na njega primjenjuje 0-ta stopa PDV (članak 57. g.)