DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Ž. Zečić, T, Poršinskv, M. Šušnjar: NHK1 REZULTATI EKSPLOATACIJH BRDSKIH SASTOJINA ... Šumarski list br. 7-8, CXXV1I1 (2004), 381-389


Dodatno vrijeme dorade i preuzimanja drva na
pomoćnom stovarištu iznosi 67,35 % efektivnog vremena.
Pri oblikovanju dodatnog vremena prekid za
jelo određenje prema utrošenom dnevnom vremenu te
je priznato 30 minuta za 8 sati rada. U raspodjeli


dodatnog vremena najveći udio 44,84 % odnosi se na
prekid za jelo, zatim slijedi pripremno-završno vrijeme
s 26,01 %. Opravdani prekidi iznose 12,69 %, a povremeni
radovi 11,45 %. Navedeni podaci o dodatnom
vremenu nisu prikazani tablične


ODNOS NORMI VREMENA SJEČE I IZRADBE I PRIVLAČENJA
Relation between standard times of felling and cutting and skidding


U tablici 4 i slici 5 prikazani su odnosi norme vremena
sječe i izradbe i traktora za različite udaljenosti
privlačenja. Norma vremena na preuzimanju ne utječe
izravno na normu vremena traktora, pa taj odnos nije


Tablica 4. Odnos norme vremena na sječi i privlačenju


Table 4 Relation between felling and skidding


standard times


Norma vremena
Udaljenost Standard time
privlačenja Sječa i Privlačenje
Skidding izradba traktora
distance Felling and Tractor


cutting
m
1 2
150 17,86
200 17,86
250 17,86
300 17,86
350 17,86
400 17,86
450 17,86
500 17,86
550 17,86
600 17,86
650 17,86
60
50
40
30
20


skidding


min/m3


3
25,06
25,83
26,60
27,37
28,14
28,91
29,67
30,44
31,21
31,98
32,75


25.06


10


-17.86


0


150 200 250


Odnos
norme
vremena


Time
standard
relation


koeficijent


coefficient


4-3:2
1,40


1.45
1,49
1,53
1,58
1.62
1,66
1,70
1,75
1,79
1,83
Norma vremena traktora


Standard time tractors


Norma vremena sjekača, (17,86)


17.86


Standard time stand cutter


-A 1 1 1 1—


300 350 400 450 500 550 600 650


Udaljenost, m - Skidding distance, m


prikazan. Norma vremena sječe i izradbe jednog sjekača
iznosi 17,86 min/m3.


Norma vremena privlačenja traktorom se za udaljenosti
od 150 m do 650 m kreće od 25,06 min/m3 do
32,75 min/m3. Iz navedenih su normi vremena sjekača i
traktora izračunani njihovi odnosi za različite udaljenosti
privlačenja u rasponu od 1,40 do 1,83. Odnosi se
kreću na istraživanim udaljenostima privlačenja (150 m
do 300 m) od 1,40 do 1,53. Od 350 m do 550 m se kreće
u rasponu od 1,58 do 1,75, dok je za 600 m i 650 m odnos
normi 1,79 i 1,83.


Prikazani dinamički model pokazuje koliko se s povećanjem
udaljenosti privlačenja povećava međusobna
razlika normi sječe i izradbe i privlačenja drva, odnosno
međusobna usklađenost. Vidimo da skupina nije
optimalno usklađena, budući da u postavljenoj organizaciji
rada skupine jedan sjekač može opsluživati od
1,40 traktora na 150 m do 1,83 traktora na 650 m udaljenosti
privlačenja.


32.75


Slika 5. Odnos norme vremena sjekača i traktora


Figure 5 Proportion of standard time of cutter and tractor