DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 28     <-- 28 -->        PDF

2. Zečić, T. Porsinsky, M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJ1NA Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 381-389
dodatno vrijeme (Boj an in 1971, Krivec 1967)
smatrajući da se radi o unaprijed propisanom prekidu,
tada se kao dnevno radno vrijeme uzima 450 minuta.


Boj an in (1975) za prilagođene poljoprivredne
traktore spominje dodatno vrijeme u iznosu od 11,7 %


do 38,4 %, a Krpan (1984) za sve druge traktore od
13,4 % do 25,8 Za istraživani traktor Ecotrac u
Kutjevu dodatno vrijeme iznosi 26,8 % (tablica 2).


DORADA I PREUZIMANJE DRVNIH SORTIMENATA NA POMOĆNOM STOVARIŠTU
Additional processing and receipt of wood assortments in the landing


Za preuzimanje drvnih sortimenata utrošeno je
ukupno 4521,55 minuta (tablica 3). Od ukupno utrošenog
vremena pri preuzimanju efektivno vrijeme iznosi
20,69 %, a opća vremena 79,31 % (slika 3). U efektivnom
vremenu najviše je vremena utrošeno na mjerenje


tehničke oblovine (27,35 %), a zatim na hod od tovara
do tovara po pomoćnom stovarištu (25,18 %). Za mjerenje
prostornog drva je utrošeno 22,15 %, a najmanje
čistog vremena utrošeno je za prikrajanje drvnih sortimenata
(3,66 %).


Tablica 3. Utrošak vremena pri preuzimanju drvnih sortimenata na pomoćnom stovarištu


Table 3 Time consumed for the receipt of wood assortments in the landing


Vrsta operacije ili zahvata


Type of operation


1. Hod do tovara
Walking to the load


2. Prikrajanje drvnih sortimenata
Bucking of wood assortments


3. Tr´upljenje i dorada
Slashing and additional processing


4. Mjerenje tehničke oblovine
Measuring technical roundwood


5. Zakucavanje pločica
Nailing the plates


6. Mjerenje prostornog drva
Measuring cordwood


7´. Označavanje kolobrojem


Marking


Efektivno vrijeme


Effective time


Opća vremena


Delay times


Ukupno vrijeme


Total time


Ukupno
vrijeme
Total
time
Udio vremena - Share of time
prema ukupnom
against total
prema efektivnom
against effective
vremenu time
po drvnom
sortimentu
per wood
assortment
po m3
per m}
min % min
235,58 5,21 25,18 0,12 0,86
34,24 0,76 3,66 0,02 0,13
93,11 2,06 9,95 0,05 0,34
255,93 5,66 27,35 0,53 2,86
51,55 1,14 5,51 0,11 0,58
207,29 4,58 22,15 0,13 1,13
58,01 1,28 6,20 0,04 0,32
935,71 20,69 100,00 0,99 6,21
3 585,84 79,31 1,76 13,13
4 521,55 100,00 2,75 19,33


U tablici 3 prikazan je utrošak vremena preuzimanja
drva po komadu i m3. Efektivno vrijeme iznosi
0,99 min/kom drvnog sortimenta, a ukupno vrijeme
preuzimanja 2,75 min. Efektivno vrijeme pruzimanja
za 2038 komada ili 273,19 m3 drvnih sortimenata iznosi
6,21 min/m3, opća vremena 13,13 min/m3 i ukupno
vrijeme prosječno 19,33 min/m3.


Slika 4. Utrošak vremena pri preuzimanju drvnih sortimenata na
pomoćnom stovarištu


Figure 4 Time consumption of timber assortment inspection auxiliary
timberyard


Efektivno vrijeme
Effective time
" 20,69%


Opća vremena


Delay time


79.31%