DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Ž. Zečić, T. PorSinsky. M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJ1NA Šumarski list br. 7 8, CXXVIII (20Ü4). 3X1-3X9


Dodatno vrijeme izradbe te sječe i izradbe iznosi
1 377,50 minuta ili 60,3 % efektivnog vremena. Pri izračunu
dodatnog vremena priznaje se polusatna stanka
za jelo za 8 sati rada. Odmori su priznati s najduljim
trajanjem od 5 minuta, a opravdani prekidi u ukupnom
iznosu kako su se događali. Povremeni radovi čine
6,64 % dodatnog vremena. Tehnički prekidi iznose
12,68 %, a najveći dio otpada za nalijevanje goriva.
Pripremno-završno vrijeme čini 27,42 % dodatnog
vremena, a oblikovano pripremno-završno vrijeme iz


nosi 377,73 minute, odnosno 25,18 min/dan. Za brdoviti
su teren Bojani n i dr. (1994) utvrdili dodatno
vrijeme u iznosu od 51 % čistog vremena rada, koje
obuhvaća i polusatno vrijeme objeda. Backhau s
(1990) godine navodi da kod normi sječe i izradbe motornom
pilom dodatno vrijeme u Njemačkoj u prosjeku
iznosi 40 %. Dodatno je vrijeme sječe i izradbe na radilištu
Kutjevo 5,56 min/m3, a norma vremena iznosi
17,86 min/m3.


PRIVLAČENJE DRVA - Timber skidding


U tablici 2 prikazana je struktura vremena turnusa 25,54 minute ili 78,9 %, a dodatno vrijeme 6,84 minute
traktora Ecotrac V 1033E Efektivno vrijeme iznosi ili 21,1 % ukupnog vremena turnusa.


Tablica 2. Struktura vremena turnusa za udaljenost privlačenja po vlaci i sječini od 300 m, i po pomoćnom stovarištu 100 m
traktora Ecotrac 1033F


Table 2 Time cycle structure of Ecotrac 1033F skidder for skidding distance of300 m on skid trail and felling site and


skidding distance of 100 m on landing


Sastavnice


Components


1.
Vožnja neopterećenog traktora
Unloaded skidder driving


2.
Vožnja opterećenog traktora
Loaded skidder driving
3.
Radna sječini
Felling site work


4.
Rad na pomoćnom stovarištu
Landing work


5.
Efektivno vrijeme
Effective time


6.
Dodatno vrijeme (26,8 % na efek. vrijeme)
Additional time (26.8 % of effective time)


7´.
Ukupno vrijeme turnusa


Total cycle time


8.
Prosječan obujam tovara, m3
Mean load diameter, m


9.
Norma vremena, min/m3
Standard time, min/m


10.
Dnevni učinak, nrVdan
Daily efficiency, m /day


U istoj tablici 2 prikazane su i vrijednosti za prosječan
obujam tovara, normu vremena i dnevni učinak.
Rad na sječini traje 15,16 minuta ili 59,4 %, a najmanje
se vremena troši na vožnju opterećenog i neopterećenog
traktora po vlaci i sječini i to 2,81 minuta ili
11,0 %. Rad na pomoćnom stovarištu čini 4,76 minuta
ili 18,6 % efektivnog, odnosno 14,7 % ukupnog vre


Utrošak vremena turnusa -Consumption of cycle time


Ukupno Postotni udio prema
vrijeme % share in total
Total ukupnom efektivnom
time total effective
vremenu time
min %
2,81 8,7 11,0


2,81 8,7 11,0
15,16 46,8 59,4
4,76 14,7 18,6
25,54 78,9 100,00


6,84 21,1
32,38 100,00


1,12
28,91
16,60


mena. Dodatno vrijeme određujemo radi izračuna norme
vremena i norme učinka, a dodajemo ga efektivnom
vremenu u obliku koeficijenta dodatnog vremena
ili u apsolutnom iznosu. Neki autori, kako spominje
Krpa n (1984), u dodatno vrijeme uvrštavaju opravdane
i osobne prekide te odmore i pripremno-završno
vrijeme. Ako se polusatni prekid za jelo ne uvrštava u