DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Ž. Zečić, T. PorSinsky, M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJINA . Šumarski list br. 7-8. CXXVIII (2004), 381-389


Nadmorska visina najniže točke nalazi se na 550 m, a
najviše na 700 m. Uz donju granicu odjela 56 a i kroz
odjel 55 a izgrađena je šumska cesta (slika 3).


Radove sječe, izradbe, privlačenja i preuzimanja na
ispitivalištu Kutjevo izvodila je skupina od pet članova,
i to tri sjekača i dva traktorista. Kod ovakve organizacije
skupine dva su sjekača radila u šumi, dok je treći
sjekač zajedno s poslovođom na pomoćnom stovarištu


prikrajao, trupio, mjerio i obilježavao tehničku oblovinu.
Sjekač u sječini osim sječe, priprema traktorski tovar
te ga zajedno s traktoristom veže. Primijenjena je
kombinirana metoda izradbe. Poslovođa na pomoćnom
stovarištu obavlja prikrajanje, mjerenje obujma i preuzimanje
te nadzire tijek ostalih radova. Debalna se metoda
primjenjivala samo uz traktorske vlake ili uz rub
odjela u blizini pomoćnog stovarišta.


REZUTATI ISTRAŽIVANJA - Results of research
SJEČA I IZRADBA U SKUPNOM RADU - Group felling and cutting


Sjekači su u sastojini izrađivali ranije srušena stabla,
te sjekli i izrađivali dubeća stabla. Rad je sniman
15 radnih dana. Podaci su prikazani u tablici 1. Efektivno
vrijeme sjekača iznosi 42,93 %, a opća vremena
57,07 %. Efektivno vrijeme izradbe iznosi 478,38
minuta ili 2,08 minuta po stablu. Efektivno vrijeme
sječe i izradbe je 818,22 minute ili 2,10 minuta po stablu.
Na pripremu tovara sjekač troši 986,71 minutu,


odnosno 65,78 min/dan ili 1,59 minuta po stablu, što
čini 43,17 % efektivnog vremena. Sjekači su povremeno
na kraju radnoga dana pomagali pri preuzimanju
zadnjih turnusa traktora na pomoćnom stovarištu.
Martini ć (1990) spominje da dnevno utrošeno vrijeme
sjekača na aktivnostima privlačenja traktora iznosi
od 88 min/dan, do 95 min/dan. U strukturi tih vremena
vezanje tovara iznosi 60 %.


Tablica 1. Sturktura ukupnog i efektivnog vremena sjekača na sječi i izradbi te utrošak vremena po stablu


Table 1 Structure of total and effective time used by cutters for felling and cutting and time consumption per tree


Vrsta radne operacije


Type of working operation


1.
Vrijeme izradbe
Cutting time


1.1
Stablovno vrijeme
Tree time


1.2
Sortimentno vrijeme
Assortment time


2.
Vrijeme sječe i izradbe
Felling and cutting time
2.1
Stablovno vrijeme
Tree time


2.2
Sortimentno vrijeme
Assortment time


3.
Rad na pripremi tovara
Load preparation


4.
Rad na pomoćnom stovarištu
Operations in landing


5.
Efektivno vrijeme
Effective time


6.
Opća vremena
Delav time


7.
Ukupno vrijeme
Total time


min


478,38


362,29


116,09


818,22


668,30


149,92


986,71


2,39
2285,70
3039,00
5324,70


Efektivno vrijeme sjekača po stablu od 0,30 m3 iznosi
3,69 minuta (sječa, izradba i rad na pripremi tovara),
a opća vremena 4,91 minutu, što ukupno iznosi
8,60 min/stablu. Sjekač je za sječu i izradbu utrošio
12,30 min/m3 efektivnog vremena te 16,37 min/m3


Utrošak vremena - Cutter ´s time consumption


%
min/stablu
min /tree
8,98 20,93 2,08
6,80 15,85 1,58
2,18 5,08 0,50
15,37 35,80 2,10
12,55 29,24 1,72
2,82 6,56 0,39
18,53 43,17 1,59
0,04 0,10 0,00
42,93 100,00 3,69
57,07 4,91
100,00 8,60


općih vremena ili ukupno 28,67 min/m1. U prorednoj
sastojini hrasta lužnjaka i crne johe (Boj an in i dr.
1989) za stablo prsnog promjera 20 cm efektivno vrijeme
sječe i izradbe iznosi 6,20 minuta, odnosno kod
crne johe 5,23 minute.