DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Ž. Zečić, T. Porsinsky, M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJ1NA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 381-389


nosti od dvije visine stabla, te tako istovremeno snimanje
najčešće nije moguće. Traktori se iz sječine do pomoćnog
stovarišta kreću na udaljenosti od preko 500
metara. Radnik na pomoćnom stovarištu obavlja sve
radove na doradi i preuzimanju drvnih sortimenata.
Prostorni raspored radnika, konfiguracija i nepreglednost
terena u ovom slučaju donose prevagu u korist primjene
povratne metode.


Taboršak (1987) preporučuje povratnu metodu
mjerenja vremena te navodi njene nedostatke i prednosti.
Nedostaci se odnose na dugo uvježbavanje snimatelja,
dugotrajnu koncentraciju snimatelja, kronometar


posebne konstrukcije, gubitke zbog vraćanja kazaljke
u početni položaj i drugo. Prednosti su: odmah se vide
nepravilnosti u radu ili opravdani prekidi u radu, nema
naknadnog izračunavanja pojedinačnih vremena, ako
se snimanje prekine iz bilo kojih razloga može se nastaviti,
moguće je očitavanje trajanja kratkih zahvata.


Barnes (1964) daje prednost povratnoj metodi
pred protočnom, zbog toga što se vrijeme svakog zahvata
vidi na opažačkom listu, pa snimatelj i analitičar
mogu u tijeku samoga snimanja uočiti razlike za svaki
radni zahvat.


ZNAČAJKE RADILIŠTA - Characteristics of the working site


Istraživanje skupnoga rada provedeno je na području
Uprave šuma Požega, odnosno šumarije Kutjevo u


g. j . Južna Krndija I. Uprava šuma Požega zauzima zapadni
dio Slavonije, a prostire se na čitavom području
požeške kotline. Šumarija Kutjevo zauzima sjeverne i
sjeveroistočne predjele požeške kotline. Ukupna površina
kojom šumarija gospodari iznosi 7337,83 ha. Gospodarska
jedinica Južna Krndija I zauzima krajnje jugozapadne
i južne obronke Krndije i pripada u slivno
područje rijeke Save. Površina gospodarske jedinice
iznosi 6242,64 ha, a drvna zaliha 1268147 m3. Najza-
Filipov kamen


stupljeniji tip tla je distrično smeđe tlo, tipično na gnajsu
i škriljcima, na kojem je razvijen ekološko-gospodarski
tip II - D - 10 s biljnom zajednicom ilirske brdske
bukove šume s mrtvom koprivom (Lamio orvale -
Fagetum sylvaticae Ht 1938).


Otvorenost gospodarske jedinice prometnicama iznosi
17,28 m/ha, od toga javnim 2,29 m/ha, a šumskim
14,99 m/ha, dok je ukupna otvorenost područja šumarije
Kutjevo 16,57 m/ha (M ikić 1996). Etat prethodnog
prihoda g. j . Južna Krndija I iznosi 34 % prirasta,
odnosno 15 % drvne zalihe, stoje prosječno 33 m3/ha.


Šumska cesta
Meki putevi i gospodarske pr
Granica odjela
Granica odsjeka
Vodotok


Slika 3. Radilište Kutjevo -3 D model terena


Figure 3 Working site Kutjevo -3D terrain model