DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Ž. Zečić. T. PorSinsky. M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKU 1 SASTOJ1NA . Šumarski list br. 7 8, CXXVIII (2004). 381-389


o obučenosti radnika. Prilagodba je pojedinca u skupise
u praksi nije ostvarilo. Sjekači su se redovito mjeni
ovisila o međusobnim odnosima članova te naravi sečno izmjenjivali samo na pomoćnom stovarištu zbog
pojedinca. ravnomjernog opterećenja sjekača i alata. Lanac pile se
pri trupljenju na pomoćnom stovarištu više trošio zbog


Iako je osnovno načelo skupnoga rada redovita iz


nakupina tla na privučenom oblom drvu.


mjena radnika na aktivnostima radnika i traktoriste, to


IZBOR METODE STUDIJA VREMENA - The selection of time study method


Studij rada kao znanstvena osnova organizacije rada
i organizacije proizvodnje polazi od čovjeka i njegovog
rada te analize čovjek - radno mjesto - radna okolina.
Zadatak je studija rada da znanstvenim metodama te
logičkim, cjelovitim i sustavnim analizama dođe do optimalno
oblikovanog načina rada te realnog vremena
izrade, odnosno objektivno izračunane norme. Tehnička
se norma vremena utvrđuje studijem vremena.


Slika 1. Sjekač pri sječi i izradbi stabala


Figure 1 Cutter at felling and processing of trees


Pri studiju vremena kod nas se utrošci vremena
mjere mehaničkim ili digitalnim kronometrom. Osim
protočne i povratne metode za određivanje utroška
vremena kod radova eksploatacije šuma primjenjuje se
i metoda trenutačnih opažanja (MTO) ili multimomentna
metoda. Pri našim se terenskim istraživanjima
najčešće koristi povratna metoda kronometrijc. Raspodjela
vremena koja se koristi u Hrvatskoj slična je raspodjeli
vremena koja se primjenjuje u europskim zemljama
(REFA, 1984) s tim da se ne utvrđuje procjena
zalaganja radnika.


Za snimanje skupnoga rada pri sječi, izradbi i privlačenju
drva moguće je koristiti sve tri navedene metode
studija vremena. U praksi prevladava primjena
povratne metode pred nepopularnom protočnom.


Slika 2. Traktor Ecotrac V 1033F na privlačenju drva


Figure 2 Ecotrac V1033F tractor in timber skidding


Primjenom MTO metode jedan snimatelj može istovremeno
pratiti više radnika. Sa stajališta jednostavnosti
i troškova snimanja MTO metoda ima prednosti
pred kronometrijskim metodama. Metoda trenutačnih
opažanja pojavila se 1934. godine u Engleskoj, u tekstilnoj
industriji. Cilj je bio utvrditi vrijeme prekida, odnosno
zastoja radnika i strojeva, kako bi se utvrdili gubici
vremena u proizvodnom procesu. Kod MTO se u
nejednakim vremenskim intervalima bilježi djelatnost
radnika, odnosno stroja u tom momentu. Intervali se
mogu određivati pomoću tablice slučajnih brojeva. Pri
snimanju radova u eksploataciji šuma koriste se jednaki
i kratki intervali, tako da se u jednoj minuti opažanja
obavljaju 4 ili 5 puta. Od 1940. godine Barnes kod ove
metode primjenjuje matematičku statistiku. Unatoč
povećanom broju snimatelja, odnosno povećanim troškovima
snimanja u odnosu na MTO metodu, pri snimanju
skupnoga rada odabrana je povratna metoda.
Osnovni je razlog za odabir povratne metode u tome
što se njome osigurava neprekinuti vizualni kontakt
snimatelja i radnika, pa se vrijeme izvođenja radnih
operacija može precizno izmjeriti. Nadalje, radnici
skupine su prostorno međusobno udaljeni. Dva sjekača
nalaze se u sječini na najmanjoj međusobnoj udalje