DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENIČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004). 381-389
UDK 630* 305 + 242


NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJINA
SKUPNIM RADOM UZ OSVRT NA IZBOR
METODE STUDIJA VREMENA


SOME HARVESTING RESULTS IN HILLY STANDS BY GROUP LABOR
WITH A REVIEW OF SELECTION OF TIME STUDY METHOD


Željko ZEČIĆ*, Tomislav PORSINSKY*, Marijan ŠUŠNJAR*


SAŽETAK: U ovome se radu iznose rezultati istraživanja eksploatacije
brdskih sastojina skupnim radom te razmatraju prednosti i nedostaci metoda
mjerenja vremena pri sječi, izradbi, privlačenju i preuzimanju. Skupni rad
odvijao se u bukovoj sastojini starosti 55 godina, u brdskom području središnjeg
panonskog gorja na nadmorskoj visini između 550 i 700 m. Srednji prsni
promjer posječenih stabala je 21 cm, a srednji obujam stabla je 0,30 m3.
Radnu skupinu čine pet radnika, i to dva sjekača, dva traktorista ijedan radnik
na pomoćnom stovarištu. Efektivno je vrijeme sjekača na sječi i izradbi te
pripremi i vezanju tovara po stablu 3,69 minuta, odnosno 12,30 min/m3. Pri
doradi i preuzimaju drvnih sortimenata na pomoćnom stovarištu efektivno
vrijeme po jednom komadu oblog drva je 0,99 minuta, odnosno 6,21 min/m3.
Drvo je privlačio zglobni šumski traktor Ecotrac V´ — 11 -1033F. Norma je
vremena traktora za udaljenost od 150 do 650 m u rasponu od 25,06 min/m3
do 32,75 min/m3. Norma je vremena istovremene sječe i izradbe 17,86 min/m3.
Iz navedenih vrijednosti moguće je izračunati odnos normi vremena sječe i
privlačenja drva te prema njima uspostaviti dinamički optimalnu organizaciju
skupine.


Ključne riječi: studij vremena, sječa i izradba, privlačenje, preuzimanje,
norma vremena


PROBLEM - Scope
ZNAČAJKE SKUPNOGA RADA - Characteristics of group labor


Skupni je rad opisan kao istovremeni rad skupine skupni rad pratio i oblikovao kako bi se postigla najboljudi
na istom radnom zadatku, istom prostoru i u složelja
struktura skupine.
noj međusobnoj suradnji. Skupnim se radom radovi sje


Osnovne su značajke skupnoga rada: zajednički


če, izradbe i transporta drva izvode usporedno. Takav


radni nalog; sudjelovanje više radnika u izvršenju rad


način rada omogućuje da drvo vrlo brzo nakon sječe u


noga naloga; prilagođena tehnologija rada; ravnomjer


potpuno svježem stanju dolazi na stovarište kupca.


na raspodjela učinka i osobnoga dohotka; zajednička


U Hrvatskoj je skupni rad prvi put primijenjen odgovornost za ispunjenje radnoga naloga; zajednički
1979. na području Uprave šuma Bjelovar. Na području odlazak na rad i povratak; zajednička raspodjela utrošUprave
šuma Požega skupni rad je primijenjen nešto ka goriva i maziva; zajednička raspodjela troškova;
kasnije i to 1982. u dovršnom sjeku hrasta kitnjaka, prisutnost poslovođe koji dnevno nadzire tijek rada
odjel 69 u g. j . Sjeverni Dilj I. Sljedećih se godina (Zečić 1998).


Pri sastavljanju određene skupine za svakoga se po


*
Dr. se. Željko Zečić, mr. se. Tomislav Porsinsky, jedinca ispituje nekoliko elemenata: opća sposobnost
Mr. sc. Marijan Šušnjar, Šumarski fakultet
sjekača, starost, prethodni rezultati rada, mjesto sta


Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za iskorištavanje šuma,


novanja, poznavanje rada i sredstava rada i dokumenti


Svetošimunska 25, 10002 Zagreb