DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 132     <-- 132 -->        PDF

mali zglobni šumski traktor evoluirao je iz poljoprivrednog
traktora bjelovarske tvornice "Tomo Marinković".
Vrlo je upotrjebljiv u uvjetima sanitarnih sječa i
prorjeda, jer čini minimalne štete na podmlatku, pa mu
odgovara naziv "eko". U raduje učinkovit, ali ima dosta
nedostataka. Bučan je, sklon kvarovima (kažu zbog
lošeg materijala), a održavanje i popravci su skupi. No,
šumari se nadaju da će to proizvođač u daljnoj proizvodnji
otkloniti, jer je, kako kažu, svaki novi traktor
kvalitetniji od prethodnog.


Nas starije šumare posebno je zanimalo preuzimanje
trupaca i praćenje proizvodnje primjenom informatičke
tehnologije na terenu, što su nam zaposlenici demonstrirali.
Ti gotovi podaci s terenskog računala prenose
se na računalo u šumariji, a kažu da neće proći
puno vremena i da će se ti podaci putem modema izravno
slati u središnju obračunsku stanicu. Cijelo vrijeme
članovi društva, izletnici, aktivno su sudjelovali
upućujući pitanja i komentare, pa čak ni brojni komarči
(koji su ove godine zbog velike vlage brojniji nego
inače) nisu utjecali na koncentraciju. Na komarce smo
bili upozoreni već na samom dolasku, tako da smo u
šumariji dobili sprejeve "Esoklin Lozione" za nužnu
samoobranu. Može se reći da je sprej djelotvoran, ali
oni pronađu zone koje nismo zaštitili. Kako kaže moj
kolega, "oni grizu i kroz ruksak". U velikim rojevima
letjeli su oko nas, spuštali se na glatke površine naših
glava, na vratove, čarape iznad cipela i ubadali kroz


košulje i hlače. Neki su to podnosili stoički, dok su
drugi mahali rukama i grančicama, ali su ipak ta nježna
ženska stvorenja (jer samo ženke komarca ubadaju)
popila dosta naše penzionerske krvi, što smo uglavnom
izdržali bez ljutnje.


Po predviđenom programu oko 15,00 sati stigli smo
u Lugarnicu Fuka, gdje su domaćini organizirali ručak,
koji se odvijao u ugodnom raspoloženju uz razgovore i
komentare. Upravitelj g. Kauzlarić još je jednom pozdravio
goste, a u ime društva zahvalio se dopredsjednik
ogranka g. Slavko Horvatinović.


Na kraju se može reći da je ovaj jednodnevni izlet
bio izuzetno sadržajan. Omogućio je nama starijim kolegama
da "vratimo" u sjećanje šumarske dane.


Unatoč problemima koje smo upoznali, smatramo
da ova šumarija i njeno osoblje svoje poslove obavljaju
uspješno. Posebno treba pohvaliti dobru organizaciju
ovog izleta i gostoljubivost domaćina, na čemu im
srdačno zahvaljujemo.


Iako smo imali detaljan i opširan program, smatramo
da još nismo sve vidjeli u ovoj šumariji, a kako je
naš domaćin rekao da smo uvijek dobrodošli, nadamo
se da ćemo za nekoliko godina ponovno prošetati ovim
predivnim šumama.


Frane Grospić


STRUČNA EKSKURZIJA
"ŠUMA U ŠKOLI I ŠKOLA U ŠUMI"


U četvrtak 27.svibnja, Hrvatsko šumarsko društvo
- ogranak Zagreb, s velikim je brojem članova realiziralo
posjet Osnovnoj školi dr. Ante Starčević u Dubravi
i pilani Bliznec na Medvednici.


Osnovna škola dr. Ante Starčević suradnik je na
projektu pod naslovom "Suma u školi i škola u šumi",


kojega je osmislila i realizirala Uprava šuma podružnica
Zagreb i Šumarija Zagreb trgovačkog društva,
Hrvatske šume d.o.o.


Šuma kao složena životna zajednica biljnog i životinjskog
svijeta pruža velike mogućnosti za promatranje
i proučavanje već od predškolske dobi, a osobito u
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 133     <-- 133 -->        PDF

nižim razredima osnovne škole. Za učenike je od osobitog
značenja potreba suradnje unutar društvene zajednice
i ostvarivanje partnerstva škole i drugih institucija,
a to su u ovom projektu Hrvatske šume d.o.o.
Cilj ovog projekta je da se na lokalnoj i široj razini
usmjeri djecu i mladež na suživot s prirodom, a u
ovom slučaju s njenim najznačajnijim čimbenikom šumom.
Ovdje je naglašena suvremenost sadržaja koji
omogućuje stjecanje znanja, vještina i navika, razvoj
talenta i stvaralaštva kroz aktivno učešće svakog pojedinca
i odgovornost za zdrav i kreativan život u prirodnom
i čistom okolišu. Suma kao najraznovrsniji i najljepši
poligon pruža idealne uvjete za uvođenje djeteta
u zagonetan svijet znanstvenih spoznaja te potiče učenika
na upoznavanje i istraživanje prirode i okoliša u
kojemu živi.


U prostoru kvadratna oblika unutar zgrade Škole dr.
Ante Starčević, podignut je izuzetno interesantan
objekt koji učenicima treba dočarati šumu u malom i
raznolikost života u njoj. Vegetacija je zastupljena s
prizemnim rašćem, šumskim cvijećem, drvećem na
kojima su gnijezda, ptice i druge preparirane životinje.
Tu se nalazi i veliko vodeno kolo kakvo je pokretalo
šumske pilane ili mlinove. U šumi se mogu vidjeti likovi
iz šumskih bajki. Objekt je maštovito složen, raz


novrstan i poučan. Ovdje započinje ljubav prema prirodi
koja se u potpunosti doživljava u šumi, odnosno
Medvednici koja je sastavni dio navedenog projekta.


Nakon obilaska škole posjetili smo pilanu Bliznec.
Potok Bliznec je već 1898. imao značajnu ulogu. Pilana
sagrađena 1836. je 1898. s gornjeg dijela potoka preseljena
na današnje mjesto. Uz piljenice, jedan od glavnih
proizvoda bile su tačke, koje su se izvozile u europske
zemlje. Vremenom je pilana prestala s radom, prepuštena
je propadanju te je skoro nestala kao i okolne vodenice.
Sadašnji oblik dobila je 1991. zahvaljujući dvama
inženjerima šumarstva, upravitelju Uprave šuma Zagreb,
Mati M ihaniću, i upravitelju Šumarije Zagreb,
HerbertuKrauthackeru.Uz pilanu se nalazi šumska
staza Bliznec sagrađena od kestenova drveta u dužini od
850 metara i uspona od 5 % za osobe sa smanjenim mogućnostima
kretanja. Uz stazu se nalaze informativni
sadržaji uloženi u drvene knjige, a prati ju i križni put s
opisima postaja. Tekst je u oba slučaja pisan i Breillovim
pismom za slijepe osobe.


Na suprotnoj strani od pilane, s druge strane ceste,
nalazi se po ideji i formi do sada neviđen šumski pčelinjak.
Košnice su izrađene od hrastova i lipova drva. To
su zapravo segmenti krupnih trupaca. Uz košnice je
dan prikaz razvoja pčelinjaka, odnosno košnica, od nekada
do danas. Postavljeni pčelinjak ima gospodarsku,
ekološku i edukativnu funkciju u proizvodnji meda.


U donjem dijelu zgrade pilane Bliznec smješten je
šumarski ugostiteljski objekt kojega vode šumari, a firma
se zove "Šumarski gablec". Između bistroa i potoka
nalazi se uređen ugostiteljski prostor s drvenim stolovima
i klupama koje proizvodi Šumarija Zagreb, a
mogu se kupiti u neposrednoj blizini objekta. U lokalu
se nudi domaća hrana po uzoru na planinarske gostionice,
specijaliteti lovačke kuhinje i vina iz podruma
Hrvatskih šuma.


Poslije sadržajno bogatog dnevnog reda, u školi i u
šumi odmorili smo se na otvorenom prostoru između
potoka i pilane, u ugodnoj hladovini uz šum potoka
Bliznec. Puni lijepih dojmova započeli smo "šumarsku
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 134     <-- 134 -->        PDF

ćakulu". Na kraju je uslijedilo jelo i piće. Kod nekoliko zije, a osobito na gostoprimstvu koje je godilo stručnoj
stolova čula se pjesma. znatiželji, duši i tijelu. Nakon blagovanja i lijepog


Zahvalni smo našemu predsjedniku Hrvatskoga šudruženja
u smiraj dana vratili smo se u Zagreb.
marskog društva ogranak Zagreb, kolegi Herbertu
Krauthackeru za organizaciju i vođenje stručne ekskur-M. Harapin


Prof. dr. sc. MILAN GLAVAŠ DETALJNO OBRADIO ZAŠTITU SUMA
OD POŽARA I PROTUPOŽARNU ZAŠTITU NA PODRUČJU
UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICE SENJ OD 1994-2003. GODINE


Kao i u nekoliko ranije održanih predavanja na području
Uprave šuma Podružnice Senj, i ovom se prilikom
prof. dr. sc. Milan Glavaš sa Šumarskog fakulteta
rado odazvao njezinu pozivu te pozivu Hrvatskoga
šumarskog društva, ogranka Senj, i u Senju 14. 2. 2004.
god. održao zanimljivo predavanje pod nazivom "Šumski
požari i protupožarna zaštita na području Uprave
šuma Podružnice Senj od 1994-2003. god.". U gotovo
punoj dvorani Gradske vijećnice okupio se velik broj
šumarskih stručnjaka, vatrogasaca i njihovih službi te
policije s područja Ličko-senjske i Primorsko-goranske
županije. Ovaj studiozni rad prof. dr. sc. Milana Glavaša
rezultat je njegove detaljne analize svih raspoloživih
podataka o šumskim požarima i protupožarnoj zaštiti na
području Uprave šuma Podružnice Senj u proteklom
desetljeću (1994-2003. god.). Autor je inače ovaj rad
prezentirao na savjetovanju u Senju krajem prošle godine
u sklopu obilježavanja 125. obljetnice Kraljevskog
nadzorništva - Inspektorata u Senju (1878-2003. god.),
koji je u međuvremenu i objavljen u posebnom broju
"Šumarskog lista". Međutim, organizatori predavanja
ispravno su zaključili da se njegov rad izravno prezentira
svim zainteresiranim strukturama, kako bi se što plastičnije
naglasila uloga šumarstva u zaštit šuma od požara
i protupožarnoj zaštiti.


Prof. dr. sc. Milan Glavaš svojim je zanimljivim izlaganjem
obuhvatio sva gledišta dosadašnjih šumskih
požara i protupožarne zaštite s prijedlozima za njihovo
poboljšanje u idućem razdoblju na području Uprave
šuma Podružnice Senj. Zaključak je da su nam ovakve
analize potrebne i za ostala krška područja, jer se tako


Zanimljivo izlaganje prof. dr. sc. Milana Glavaša bilo je popraćeno
odličnim projekcijama


bolje sagledavaju sve raspoložive metode protupožarne
zaštite šuma. U raspravi je potom nekoliko sudionika
iznijelo više vlastitih iskustava i prijedloge za poboljšanje
stanja u domeni zaštite šuma od požara.


Na kraju su organizatori čestitali prof. dr. sc. Milanu
Glavašu na "Povelji sa zlatnom plaketom", koju mu
je nedavno dodijelilo Hrvatsko društvo biljne zaštite
za njegov veliki doprinos i dugogodišnju brigu za
zdrave i lijepe šume Republike Hrvatske te aktivno sudjelovanje
u radu društva. Uz to, zahvalili su mu na
predavanju i dosadašnjoj uspješnoj suradnji te uručili
sliku s motivom prirode, rad akademskog slikara Ivana
Balaževića.


V. Ivančević