DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 131     <-- 131 -->        PDF

Slika 2. U Lugarnici Fuka


Nakon razgledavanja gradskih znamenitosti krenuli
srno autobusom u istočni dio šumarije Vrbovec do šumske
kućice Arscnovac, gdje je predviđen domjenak i
prve informacije o aktivnostima šumarije, nam je opširno
prikazao upravitelj gosp. Đuro K a u z 1 a r i ć.


Šumarija Vrbovec prostire se na površini od oko
52 000 ha i nalazi se na području 5 općina. Gospodari s


8.175 ha državnih i 7.047 ha privatnih šuma. Drvna
zaliha državnih šuma iznosi 2.403.600 m3 ili 370 m3/ha
(od toga hrast lužnjak 54,3 %, grab 20,0 %, bukva
13,5 %, jasen 4,2 %, joha 4,0 % i ostalo 4,0 %). Godišnji
tečajni prirast iznosi 55.000 m3 ili 8,27 m3/ha. Godišnji
sječivi etat iznosi 40.000 m3, od čega na glavni
prihod otpada tek malo više od polovice etata. Zbog
velikog broja sušaca u nekim odjelima sanitarna sječa i
prethodni prihod dosiže puni iznos etata.
Drvna zaliha u privatnim šumama znatno je manja,
te ukupno iznosi nešto više od pola milijuna kubika ili
77 m3/ha. 23.525 čestica nalazi se u vlasništvu preko
10 000 posjednika. Sječe se oko 10.000 m3 glavnog i


6.700 m3 prethodnog prihoda.
Šumarija ima 70 zaposlenika, od čega 29 u izravnoj
proizvodnji, koji uz sve radove na iskorištavanju šuma
uspiju obaviti i većinu uzgojnih radova. Otvorenost
šuma je 19,3 m/ha. Izgrađeno je 123 km cesta, od toga
7 km asfaltiranih. Ostalo su javne ceste (34 km).
Nakon prezentacije ovih podataka krenuli smo u
obilazak šume, gdje smo se na više lokacija upoznali s
osnovnom problematikom gospodarenja. Jedan od osnovnih
problema vezan je za obnovu hrasta lužnjaka u
promijenjenim stanišnim uvjetima. Vodi se računa o
broju mladih biljaka po jedinici površine prije obavljanja
dovršnog sijeka, te se po potrebi unosi hrastov žir
ubran na drugim površinama. Obnovu hrasta otežava
prekobrojan broj divljih svinja, koje čak i u godinama
velikog uroda onemogućuju uspješnu obnovu, a rovanjem
unište postojeći ponik. Osnovni je problem što
lovištem ne gospodari šumarija, već je lovište dano u
koncesiju (30. g.). Inspektor Davor Kapcc, dipl. ing.
kaže da lovno-gospodarska osnova nije usklađena s


Slika 3. Ograđena šuma lužnjaka prije dovršnog sijeka


G.J. Česma
osnovom gospodarenja šumama, te da bi trebalo ograditi
površine u kojima se vrši obnova, a to su najstariji i
najmlađi dobni razredi koji bi trerbali biti izuzeti od
lovnog gospodarenja.


Šumarija je već napravila preko 30 km ograda na
najugroženijim površinama (uz trošak od oko 70.000 kn
po km). Inspektor kaže da šumarija treba prijavljivati
štete, a šumari kažu "što ćemo prijavljivati kad nisu
riješene ni prijave učinjene još 1992. g.". Očito tu
nešto ne štima! Uz štete od divljih svinja, učestale su i
štete od srneće divljači, koju čine odgrizanjem vrhova
podmlatka.


Sušenje hrasta, a u novije vrijeme i bukve, poseban
su problem. Promjena vodnog režima uzrokovana vodnim
regulacijama zbog sprječavanja poplava, utjecala
je na brzinu otjecanja vode i spustila razinu podzemne
vode ispod optimalne. Vertikalno kretanje vode prati
se do dubine od 7 m na 107 postavljenih piezometrijskih
cijevi. Kod bukve, uzrok sušenja je rovanje svinja,
a to omogućuje jak napad gljiva Armilaria sp. na
oštećeno korjenje.


Tijekom obilaska posjetili smo radnike na izvlačenju
oblovine pomoću traktora "Ekotrac MS-33V". Taj