DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 130     <-- 130 -->        PDF

gi, relativno su slabo poznati građanima Senja, a pogotovo
široj javnosti. Zbog toga je svaka inicijativa šumarske
struke u približavanju i upoznavanju sa svojim
dostignućima široj javnosti od obostrane koristi, pa bi
je i ubuduće trebalo prakticirati raznim načinima predstavljanja.
Stoga neka ova izložba bude početak novog
i kvalitetnog pristupa šumarske struke široj javnosti.


Nakon završetka službenog dijela nastavljeno je
neobavezno druženje uz projekcije, koje su prikazale
rezultate rada senjske šumarske krške organizacije.


Vjerujemo da će izložba u iduća dva tjedna pobuditi
zainteresiranost posjetitelja. Ističemo da se pripremljena
izložba može lako seliti i u druga mjesta. Zbog toga
bi trebalo razmisliti o njezinoj prezentaciji u drugim
mjestima, osobito u Hrvatskom primorju, posebice za
vrijeme turističke sezone. Međutim, ostvarenje novih
zadataka isključivo ovisi o inicijativi šumarske struke.


V Ivančević


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


PROLJETNE AKTIVNOSTI HSD-a - OGRANAK ZAGREB
POSJET ŠUMARIJI VRBOVEC


Obilne kiše ovoga proljeća utjecale su na redoslijed
naših planiranih aktivnosti. Doduše, dobro smo koristili
naše "četvrtke" za predavanja i razgovore (susret s predsjednikom
Uprave Hrvatskih šuma g. Darkom Beuk
o m, o planinama Nepala, korištenju biomase i dr.).


Što zbog kiša, što zbog zauzetosti autobusa Šumarskog
fakulteta (našeg dobrog sponzora), dugo planirani
izlet u šumariju Vrbovec konačno je dogovoren za


20. svibnja. I posrećilo nam se! Toga prekrasnog dana
u 7,30 krenuli smo ispred Šumarskog društva put šumarije
Vrbovec (Uprava šuma podružnica Bjelovar),
gdje smo stigli za nepuni sat.
U dvorištu šumarije dobrodošlicu nam je zaželio,
uz ponuđeno piće za osvježenje, upravitelj šumarije
gosp. Đuro Kauzlarić , dipl. ing. zajedno s osobljem
šumarije. Po predviđenom programu išli smo na kratko


Slika 1. Sudionici izleta za vrijeme izlaganja upravitelja šumarije
Đure Kauzlarića


razgledavanje grada Vrbovca. Novinar i publicista
prof. Dragan Vicković upoznao nas je sa znamenitostima
grada. Tužna je priča o sudbini bana Petra
Zrinskog rođenog u Vrbovcu 1621. g., njegovoj ljubavi
prema supruzi Katarini, kojoj je uputio jedno od najljepših
ljubavnih oproštajnih pisama, prije svog smaknuća
u Bečkom Novom Mjestu (1671. g.), zbog neuspjele
urote protiv Beča, zajedno s Katarininim bratom
Krstom Frankopanom. Petar Zrinski ostavio je iza sebe
književno djelo "Adrianszkoga mora Syrena", objavljenog
1660. g. (što je parafraza djela brata Nikole pisanog
na Mađarskom jeziku).


U gradskom parku nalazi se ovalna kula, ostatak
kaštela Zrinskih i župna crkva Sv. Vida, restaurirani i
dobro očuvani. Nedaleko Vrbovca u Negovcu, rođena je
poznata hrvatska novinarka i književnica Marija Jurić
Zagorka (1873-1957). Na trgu Petra Zrinskog posjetili
smo bogatu gradsku knjižnicu, koja ima oko 1 600 članova
i više od 30.000 knjiga.


Grad Vrbovec nalazi se u ravničarskom djelu sjeverozapadne
Hrvatske, 40 km od Zagreba. Grad ima oko
500 stanovnika, a s okolicom 14 700 stanovnika. Osnovne
djelatnosti stanovništva su poljoprivreda, šumarstvo,
stočarstvo te mesna, drvna i građevinska industrija.


Početkom XVIII. stoljeća Vrbovcem i okolnim
imanjima gospodari obitelj Patačić (grof Ivan 1767. g.
gradi pučku školu, a grofica Eleonora 1818. novi župni
dvor). Godine 1879. francuski markiz De Piennes kupuje
dvorac i cijelo imanje, a od njega dvorac nasljeđuje
Pierre Denizot.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 131     <-- 131 -->        PDF

Slika 2. U Lugarnici Fuka


Nakon razgledavanja gradskih znamenitosti krenuli
srno autobusom u istočni dio šumarije Vrbovec do šumske
kućice Arscnovac, gdje je predviđen domjenak i
prve informacije o aktivnostima šumarije, nam je opširno
prikazao upravitelj gosp. Đuro K a u z 1 a r i ć.


Šumarija Vrbovec prostire se na površini od oko
52 000 ha i nalazi se na području 5 općina. Gospodari s


8.175 ha državnih i 7.047 ha privatnih šuma. Drvna
zaliha državnih šuma iznosi 2.403.600 m3 ili 370 m3/ha
(od toga hrast lužnjak 54,3 %, grab 20,0 %, bukva
13,5 %, jasen 4,2 %, joha 4,0 % i ostalo 4,0 %). Godišnji
tečajni prirast iznosi 55.000 m3 ili 8,27 m3/ha. Godišnji
sječivi etat iznosi 40.000 m3, od čega na glavni
prihod otpada tek malo više od polovice etata. Zbog
velikog broja sušaca u nekim odjelima sanitarna sječa i
prethodni prihod dosiže puni iznos etata.
Drvna zaliha u privatnim šumama znatno je manja,
te ukupno iznosi nešto više od pola milijuna kubika ili
77 m3/ha. 23.525 čestica nalazi se u vlasništvu preko
10 000 posjednika. Sječe se oko 10.000 m3 glavnog i


6.700 m3 prethodnog prihoda.
Šumarija ima 70 zaposlenika, od čega 29 u izravnoj
proizvodnji, koji uz sve radove na iskorištavanju šuma
uspiju obaviti i većinu uzgojnih radova. Otvorenost
šuma je 19,3 m/ha. Izgrađeno je 123 km cesta, od toga
7 km asfaltiranih. Ostalo su javne ceste (34 km).
Nakon prezentacije ovih podataka krenuli smo u
obilazak šume, gdje smo se na više lokacija upoznali s
osnovnom problematikom gospodarenja. Jedan od osnovnih
problema vezan je za obnovu hrasta lužnjaka u
promijenjenim stanišnim uvjetima. Vodi se računa o
broju mladih biljaka po jedinici površine prije obavljanja
dovršnog sijeka, te se po potrebi unosi hrastov žir
ubran na drugim površinama. Obnovu hrasta otežava
prekobrojan broj divljih svinja, koje čak i u godinama
velikog uroda onemogućuju uspješnu obnovu, a rovanjem
unište postojeći ponik. Osnovni je problem što
lovištem ne gospodari šumarija, već je lovište dano u
koncesiju (30. g.). Inspektor Davor Kapcc, dipl. ing.
kaže da lovno-gospodarska osnova nije usklađena s


Slika 3. Ograđena šuma lužnjaka prije dovršnog sijeka


G.J. Česma
osnovom gospodarenja šumama, te da bi trebalo ograditi
površine u kojima se vrši obnova, a to su najstariji i
najmlađi dobni razredi koji bi trerbali biti izuzeti od
lovnog gospodarenja.


Šumarija je već napravila preko 30 km ograda na
najugroženijim površinama (uz trošak od oko 70.000 kn
po km). Inspektor kaže da šumarija treba prijavljivati
štete, a šumari kažu "što ćemo prijavljivati kad nisu
riješene ni prijave učinjene još 1992. g.". Očito tu
nešto ne štima! Uz štete od divljih svinja, učestale su i
štete od srneće divljači, koju čine odgrizanjem vrhova
podmlatka.


Sušenje hrasta, a u novije vrijeme i bukve, poseban
su problem. Promjena vodnog režima uzrokovana vodnim
regulacijama zbog sprječavanja poplava, utjecala
je na brzinu otjecanja vode i spustila razinu podzemne
vode ispod optimalne. Vertikalno kretanje vode prati
se do dubine od 7 m na 107 postavljenih piezometrijskih
cijevi. Kod bukve, uzrok sušenja je rovanje svinja,
a to omogućuje jak napad gljiva Armilaria sp. na
oštećeno korjenje.


Tijekom obilaska posjetili smo radnike na izvlačenju
oblovine pomoću traktora "Ekotrac MS-33V". Taj