DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 128     <-- 128 -->        PDF

izložbe predstavila autora i njegova dijela. Postavljeno


je osamnaest ulja na platnu i sedam akvarel grafika.
Konjevača, ulja na platnu, 65 x 85 cm; Satorina, ulje na platnu,
60 x 75 cm; Kiza, ulje na platnu, 80 x 55 cm; Medvjed na
stijeni, ulje na platnu, 80 x 60 cm; Vuk pod Žirom, ulje na
platnu, 80 x 100 cm; Tetrijeb, ulje na platnu, 75 x 60 cm; Sa


marice, ulje na platnu, 70 x 87 cm; Starac vozi drva, ulje na
platnu, 73 x 60 cm; Didovi konji, ulje na platnu, 50 x 60 cm;
Kuća u snijegu, ulje na platnu, 78 x 57 cm; Mala Paklenica,
ulje na platnu, 65 x 82 cm; Vodenica na Oštarijam, ulje na
platnu, 60 x 40 cm; Vodenica u Brušanima, ulje na platnu,
40 x 60 cm; Mačak pod slaninom, ulje na platnu, 70 x 60 cm;
Peče se rakija, ulje na platnu, 65 x 50 cm; Ognjišta, ulje na
platnu, 60 x 81 cm; Stari dani, ulje na platnu, 41 x 33 cm;
Gospić 1991., ulje na platnu, 50 x 35 cm; Gospić, grafika-ak


varel, 35 x 50 cm; Bukva u Kizi, grafika-akvarel, 35 x 50 cm;


Kuća - Ivčević Kosa, grafika-akvarel, 35 x 50 cm; Stala


Ivčević Kosa, grafika-akvarel, 50 x 35 cm; Došen Dabar,


grafika-akvarel, 50 x 35 cm; Ovce pod stogom, grafika-akva


rel, 35 x 50 cm; Brizvo polje, grafika-akvarel, 35 x 50 cm.


U svojem viđenju izložbe prof. Vlado G u d a c je između
ostalog napomenuo, kako postoje slikari koji crtaju
i koji su učili kako školski treba crtati pojedini vizualni
doživljaj, no oni ga nikada nisu doživjeli. Ovdje je
pak riječ o autoru koji je sve to doživio i nastoji to vjerno
prenijeti na platno. U njegovom radu živ je i stvaran
osjećaj žaljenja za nečim što je nekada postojalo a sada
nestaje (vodenica, konji pri radu), pa on smatra svojom
obvezom to kistom zabilježiti.


Karlo Posavec, dipl. ing. šum. rođenje 1927. u Varaždinu.
Osnovnu i srednju školu polazio je i završio u
Varaždinu, gdje je 1945, maturirao na gimnaziji. Diplomirao
je 1951. na Šumarsko-gospodarskom odsjeku
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu.


Slijeva: autor Karlo Posavec, dipl. ing. šum., Vesna Bunčić, prof.,
kustosica muzeja Like u Gospiću, Vlado Gudač, redoviti profesor
na Školi primjenjene umjetnosti u Zagrebu i gđa Tanja Horvat, voditeljica
galerije "U predvorju" u predvorju HŽ-ove direkcije u Mihanovićevoj
12 u Zagrebu. U pozadini tamburaški zbor "Lički šumari"
koji su glazbeno popratili izložbu.


(Foto: D. Stančić)


Kao likovni umjetnik Karlo Posavec djeluje od
1969. u likovnom krugu Likanala. Prve slikarske pouke
dobio je od akad. slikara i likovnoga pedagoga
Ladislava Kralja-Međimurca te glasovitoga slikara
Miljenka Stančića. Njegove omiljene tehnike jesu
akvarel, tempera i ulje.


Do sada je izlagao na pedesetak što samostalnih što
skupnih izložaba. Njegovi radovi zastupljeni su u galerijama
u Vukovaru, Novskoj, Velikom Taboru, Hušnjakovu,
Jastrebarskomu, Gospiću, Ogulinu, Zenici i drugdje.


H.Jakovac


Aktivnost Hrvatskoga šumarskog društva - ogranaka Senj
u povodu "Dana hrvatskoga šumarstva"


OTVORENA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA "125. OBLJETNICA KRALJEVSKOG
NADZORNIŠTVA - INSPEKTORATA", U SENJU (1878 - 2003)


Uoči "Dana hrvatskog šumarstva" otvorena je u
kuli Nehaj 18. 6. 2004. god. izložba fotografija "125.
obljetnica Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje
krasa krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje
krševa, goleti i uređenje bujica", u Senju (1878 2003),
naše najstarije šumarske krške organizacije u
nazočnosti velikog broja građana Senja i gostiju. Kao
što je već i objavljeno na stranicama "Šumarskog
lista", krajem prošle godine obilježena je u Senju spomenuta
obljetnica, kada je samo za sudionike skupa


priređena ova izložba. Stoga je Upravni odbor Hrvatskoga
šumarskog društva, ogranka Senj, u sklopu ovogodišnjeg
"Dana hrvatskog šumarstva" odlučio prirediti
izložbu za građane Senja te mnogobrojne domaće
i strane goste. Neposredno prije prezentacije u Senju
izložba je prikazana na Tršćanskom sajmu, kada je
obavljen i prijevod teksta na engleskom i talijanskom
jeziku, pa su na taj način strani posjetitelji mogli bez
teškoća razgledati izložbu.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Slika 1. U tvrđavi Nehaj, spomeniku naše kulturne baštine najviše


kategorije, u okviru raznolikog ljetnog kulturnog sadržaja


organizirana je i ova izložba.


(Foto: I. Nekić)


Prilikom otvorenja izložbe priređen je kulturnoglazbeni
program, u kojemu je sudjelovala nekolicina
domaćih pjesnika i učenika Osnovne glazbene škole
Vjenceslav Novak iz Senja. U uvodnom dijelu nazočnima
se obratio voditelj dr. se. Vice Ivančević u ime
Hrvatskoga šumarskog društva, ogranka Senj, te ih
upoznao s manifestacijom "Dani hrvatskog šumarstva"
i sveukupnim radom Hrvatskoga šumarskog društva,
od njegovih početaka 1846. god. do danas. Književnici
David "Daša" Kabalin, dipl. ing. šum., vitalan
86. godišnji novljanski pjesnik te senjski pjesnici
prof. Krešimir S t a n i š i ć i prof. Juraj To m a i ć i recitator
Nevio M ar i č i ć, svojim su nastupima oduševili
publiku. Ugodnu atmosferu upotpunili su đaci Marin
Karadžija, Ivan Čukušić i Domagoj Štefanac svirkom
na gitari u klasi nastavnika Ante Ljubasa.


Na kraju ovog dijela programa voditelj je uručio
književniku Davidu "Dasi" Kabalinu senjsku ploču u


Slika 3. Nastup đaka Osnovne muzičke škole Vjenceslav Novak
iz Senja u glazbenom dijelu popraćen je s velikim
simpatijama.


(Foto: Z. Tomljanović)


znak zahvalnosti za uvijek spreman odaziv na mnogobrojnim
šumarskim priredbama. U nastavku programa
voditelj te ujedno i autor izložbe, ukratko je govorio o


125. obljetnici našeg šumarstva na kršu, i u tom kontekstu
o kontinuiranom radu i važnoj ulozi posebne šumarske
organizacije u Senju od 1878-1942. god. Njezin
dugogodišnji rad u krškom šumarstvu, pogotovo na
pošumljavanju, rezultirao je poboljšanjem sveukupnih
prilika na kršu, te osobito ubrzanju progresije autohtone
vegetacije. U konačnoj uspješnoj obrani grada
Senja od nekadašnje razorne bujice, odlučnu su ulogu
odigrali zamašni uzgojno-tehnički radovi na saniranju
senjske bujice ("Torrente") u Senjskoj dragi. Te je radove,
u najvećem obujmu, ostvarila upravo senjska šumarska
krška organizacija. Mnogobrojni šumarski radovi
na kršu ostvareni za vrijeme rada senjske posebne
šumarske krške organizacije, pogotovo u Senjskoj dra-
Slika 5. Aktivni sudionici kulturnog programa: Nevio Maričić, dr.
se. Vice Ivančević, David Kabalin, dipl. ing. šum., prof.


Slika 2. Neposredno prije službenog otvorenja mnogobrojni po


Krešimir Stanišić i prof. Juraj Tomaić (slijeva na desno)


sjetitelji s velikom su pozornošću razgledali izložbu.


(Foto: Z. Tomljanović)


(Foto: Z. Tomljanović)