DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 127     <-- 127 -->        PDF

zbog toga, što jedino poduzeće ima svojstvo pravne
osobe i ono je obveznik svih poreznih i ostalih davanja
prema Federaciji i kantonu.


Sjedište poduzeća, s obzirom na reducirani broj izvršitelja,
nije uopće od važnosti, jer ukupni stručni poslovi
odvijaju se u šumariji, prihod se ostvaruje u šumariji,
a ne u poduzeću.


U razmatranju problema organizacije šumsko-gospodarskog
društva uzet je mogući ustroj u Hercegovačko-
neretvanskom Kantonu - Županiji s obzirom da


su autori radili čitav svoj radni vijek u šumarstvu ovog
područja te ga najbolje poznaju. Naravno, ovo nije nikakav
obrazac ustroja gospodarskog društva, već kratka
podloga za raspravu koja će uslijediti nakon donošenja
odluka na odgovarajućim nadležnim skupštinskim
tijelima.


Ljubo Rezo, dipl. ing.
Ivan Andelić, dipl. iur.


IZLOŽBE


DOŽIVLJAJ LIKE I VELEBITA IZ SVIJETA KARLA POSAVCA


"Tko jednom sretne i doživi sliku ili grafiku Karla
Posavca taj će postati i zauvijek ostati istinski poštovatelj
i ljubitelj poetsko-likovnoga svijeta toga umjetnika.


Bilo daje riječ o ulju bilo o grafici, njegov rad najsličniji
je i najsrodniji radu pjesnika koji neku temu ili
misao osvjetljava iz različitih kutova. Kao stoje pjesnika
koji poetske svjetove zaokružuje na sebi svoj


direkcija hrvatskih željeznica
Zagreb
mlhanovićeva 12


izložba slika ulja na platnu i akvarel grafika


Karla Posavca
Doživljaj Like i Velebita


od 15. lipnja do 9. srpnja 2004.


stven, sažet i kondenziran način, bez dvojbe moguće
prepoznati i onda ako se ogleda u kakvu proznom tekstu
ili djelu koji zahtijevaju drukčiji pristup, jednako
tako moguće je prepoznati poetsku nit, misao i druge
elemente što ih Posavec prenosi na uljane površine i
grafičke listove.


Vječita tema u djelima Karla
Posavca jesu Lika i Velebit. Značajka
njegova izraza jest pojednostavljivanje
motiva. Svijet starih
kuća i vodenica u krajoliku krševite
zemlje s rijetkim stablima ili bizarnim
velebitskim predjelima te
svijet raznolikih pučkih običaja,
likova ljudi i životinja, taj svijet u
hirovitoj igri umjetničke mašte u
njegovim djelima kao da dobiva
drugi i drukčiji oblik. To više nije
privid, to je odredište - put prema
tome svijetu koji nam je, kanda,
ostao a naslijede. Izdaleka i izbliza,
jednako, svijet je pred nama najednom
počeo živjeti svoj život.


Valja reći to da Posavčevoj
umjetnosti nisu potrebne ni riječi
hvale ni popularizacije, jer ona govori
sama za sebe. Iza nje stoji zreo
stvaratelj koji se nikada nije prestao
igrati".


Ovim je riječima prof. Vesna
B u n č i ć u prospektu i na otvaranju