DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 118     <-- 118 -->        PDF

NOVI MAGISTRI ZNANOSTI


Mr. sc. STJEPAN PETRES, dipl. ing. šum.


Nakon pozitivnog izvješća Povjerenstva
za ocjenu izrađenog magistarskog
rada Fakultetskom vijeću
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, Stjepan Petreš, dipl. ing.
šum. je 14. svibnja 2004. god. pred
Povjerenstvom u sastavu Dr. se.
Željko Zečić , predsjednik, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan,
(mentor), član, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof,
doc. dr. sc. Boštjan Kosir, član,
Biotehniška fakulteta Univerza v
Ljubljani, uspješno obranio svoj magistarski
rad pod naslovom Privlačenje oblovine
zglobnim traktorima LKT 81 T i Timberjack 225 A
iz dovršne sječine hrasta lužnjaka s osvrtom na
oštećivanje pomlatka. Time je stekao znanstveni stupanj
magistra znanosti iz znanstvenog područja
biotehničkih znanosti, znanstvenog polja šumarstvo,
znanstvene grane iskorištavanje šuma.


Stjepan Petreš rođenje 9. travnja 1961. godine u
Novskoj od oca Ivana i majke Marije, rođene Kuzmić.
Osnovnu školu je završio 1976. godine i to u mjestima
Stara Subocka i Lipovljani, a srednje usmjereno obrazovanje
u Novskoj i Kutini 1980. godine, stekavši zanimanje
ekonomist - inokorespodent za vanjsku trgovinu.
Na Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje se
1980. godine i odlazi na odsluženje vojnog roka. Studij
šumarstva završava diplomskim radom iz područja iskorištavanja
šuma 1. 7. 1986., pod naslovom "Štete kod
privlačenja drva traktorom kod oplodne sječe".


Od 1. 8. 1986. radi u Š.G. "Josip Kozarac" Nova
Gradiška, u Službi za uređivanje šuma Kutina na radnom
mjestu taksatora pripravnika, a nakon završenog
pripravničkog stažiranja dvije godine radi kao taksator,
a zatim kao samostalni taksator. Nakon osnutka J.P.
"Hrvatske šume" Zagreb, od 1. 1.1991. godine radi u
Upravi šuma Zagreb, šumarija Lipovljani na radnom
mjestu revirnika. Od 1. 1. 1992. godine raspoređen je na
radno mjesto upravitelja šumarije Jasenovac, Uprava
šuma Zagreb, a od 1. 7. 1995. upravitelj je šumarije Lipovljani.
Po odluci Upravnog odbora J.P. "Hrvatske šume"
od 1. 10. 1997. godine raspoređen je na radno mjesto
direktora trgovačkog društva "Prijevoz i mehaniza


cija Kutina" društva za šumarstvo,
prijevoz, trgovinu i usluge u Kutini.
Od 1. 2. 2001. radi na radnom mjestu
Zamjenika upravitelja Uprave šuma
Zagreb.


1990. god pred ispitnom komisijom
SlZ-e šumarstva Hrvatske, Zagreb,
položio je stručni državni ispit, a
pred povjerenstvom Hrvatskog lovačkoga
saveza 1993. godine ispit za
ocjenjivača trofeja divljači. Na stručnom
seminaru u Velikoj Gorici
1993. god. osposobljen je za "poslove
odabiranja i obilježavanja stabala
koja se suše".


Na šumarskom smjeru Šumarskog fakulteta u Zagrebu
školske godine 1992/93. upisuje poslijediplomski
studij iz znanstvenog područja Iskorištavanja šuma.
U skladu s Planom obrazovanja uz rad u 2001. godini u


J.P. "Hrvatske šume" pohađao je seminar iz menagmenta
za regionalnog menagera.
U suautorstvu je izradio i objavio pet znanstvenih
radova, a autor je jednog stručnog rada. Na znanstvenom
skupu na Brijunima 1992. godine bio je suautor
izlaganja. Godine 1999. sudjelovao je u radu 33. Međunarodnog
simpozija o mehaniziranju šumskog rada,
Zalesina, Delnice, Senj. Nazočio je i radu Međunarodne
konferencije "Iskrsli problemi u iskorištavanju šuma
i promjena tehnologija na kraju stoljeća", IUFRO,
Opatija, 27. rujan - 1. listopad 1999. godine, kao suautor
znanstvenog rada.


Sredinom mjeseca srpnja 1991. godine dragovoljno
se uključio u obranu suvereniteta Republike Hrvatske.
Kao zapovjednik MHAD-a 125 Brigade - Novska, 20.


12. 1991. teško je ranjen (40 % -tni ratni vojni invalid).
Nositelj je spomenice domovinskog rata 1990/1992. i
medalje "Oluja". Za uspješno je izvršavanje postavljenih
zadaća, višestruko je pohvaljen i nagrađen. Ukazom
predsjednika Republike od 28. 5. 1992. godine dodijeljen
mu je čin bojnika Hrvatske vojske. Odlukom predsjednika
RH odlikovanje "Redom hrvatskoga trolista" i
"Medaljom za iznimne pothvate".
Nezavisnije vijećnik u gradskom vijeću Grada Novske
od 1993. do 1998. godine. Član je Hrvatskog šumarskog
društva, Hrvatskog lovačkog saveza, udruge
HVIDRA-a Novska i N. K. "Croatia" Stara Subocka.