DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 116     <-- 116 -->        PDF

prodaju trupaca domaćoj industriji za 40-tak %, a u
isto vrijeme se broj zaposlenih u drvnoj industriji
smanjio za 20-tak %. Ostvarene cijene HŠ d.o.o. su
prosječne (domaće i izvozne) što znači da su domaći
drvoprerađivači ostvarili niže cijene od navedenih (u
prosjeku su preko 25 % veće cijene u izvozu). Naime,
jedino u Hrvatskoj postoje razlike između ostvarenih
cijena domaćih i ino-kupaca, te jedino u Hrvatskoj
ponuda i potražnja ne utječe na cijenu trupaca, a
razvidno je da bi s uvođenjem tržišta trupaca, na način
da ponuda i potražnja određuju cijenu, rezultiralo
isključivo razvojem finalne prerade i potaklo bi
otvaranje radnih mjesta.


n ]


Lf


Rokovi plaćanja za isporučene drvne Sortimente su:
Slovačka: ugovara plaćanje na 30 dana, dok se vrijeme
naplate kreće od 45 do 60 dana.
Poljska: rok plaćanja je 30 dana od dana isporuke.
Veliki kupci plaćaju na dvanaestine, dok novi kupci
moraju isključivo plaćati unaprijed.
Češka: rok plaćanja za velike kupce je 14 dana uz
2 % rabata ili 60 dana bez rabata. Za nove kupce obvezno
je plaćanje unaprijed.
Mađarska: za trupce je rok plaćanja 15 do 30 dana,
za celulozu 60 dana, za ogrjev 15 dana i za termo-energane
(10-godišnji ugovori) do 20 dana. Novi kupac plaća
unaprijed i kupuje količinu do 100 m3.


BIH: uglavnom se sve plaća unaprijed, izuzev manjeg
broja provjerenih kupaca kojima je rok plaćanja
do 30 dana.


Bugarska: rokovi plaćanja se formiraju ovisno o načinu
prodaje. Kod prodaje na stovarištu rok plaćanja je
tjedan dana od isporuke. Kod prodaje na panju plaća se
10 do 50 % unaprijed, dok veliki kupci s ugovorom na
jednu godinu moraju platiti 30 % vrijednosti unaprijed.


Slovenija: nema definirane rokove plaćanja, već ih
ugovara sa svakim kupcem zasebno.


Hrvatska: kupcima koji su na ugovoru rok plaćanja
za trupce je 60 dana, a za celulozno drvo 90 dana.
Kod kupovine na domaćem i međunarodnom javnom
nadmetanju drvni sortimenti se plaćaju unaprijed,


Njemačka: rok plaćanja za dvadeset velikih kupaca
je 14 dana, uz priloženo jamstvo banke kao sredstvo
osiguranja plaćanja. Svi ostali kupci plaćaju unaprijed.


Načini formiranja cijena razlikuju se od zemlje do
zemlje:
Češka: cijene su posljedica ponude i potražnje i
nema razlike između domaće i inozemne prodaje.


Slovačka: ugovori za strateške kupce ugovaraju se
na 1 godinu na razini Direkcije, a za sve ostale kupce
cijene formiraju same šumarije. Cijene se utvrđuju
svaki kvartal.


Poljska: za strateške kupce ugovaraju se jednogodišnji
ugovori kod kojih se cijene utvrđuju kvartalno.
Za regionalne kupce i lokalno stanovništvo postoji lista
minimalnih cijena. Na lokalnoj razini šumarije svaka
tri mjeseca utvrđuju cijene za ponuđene količine
drvnih sortimenata.


Mađarska: samostalno se formiraju cijene. Ugovor
na jednu godinu radi se isključivo za velike kupce.
BIH: cijene se slobodno formiraju, a njihove promjene
se najavljuju jedan mjesec unaprijed.


Bugarska: postoje strateški kupci s kojima se tri do
četiri puta godišnje cijene dogovaraju. Za sve ostale
kupce šumarije drvne Sortimente prodaju putem nadmetanja.
40 % se proda na panju (uglavno ogrjevnog drva).


Slovenija: cijene diktira tržište. Budući da su oni
koncesionari, postoji Koncesijski ugovor između drža-


Tablica 1. Ostvarene cijene susjednih zemalja na pomoćnom stovarištu bez PDV-a


Furnirski trupci Pilanski trupci
Bukva (F, L) Bukva


Hrvatska 102 40
Slovenija 126 51
Bi H 128 44
Mađarska 119 63
Poljska 162 39
Slovačka 130 47


Furnirski trupci Pilanski trupci Furnirski trupci Pilanski trupci
Hrast Hrast
E uro/m3
Jela/smreka Jela/smreka
195 63 119 52
181 67 189 52
--80 51
196 115 --
292 72 154 40
209 66 105 50