DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 113     <-- 113 -->        PDF

trija. Tijekom 2002. godine H Š d.o.o. donijele su odluku
pa će slične središnje toplinske sustave graditi uz
sve nove upravne zgrade ili gdje se ukaže potreba. Nastavljaju
se aktivnosti s pilot projektima "energija iz
biomase" pod motom "16 UŠP = 16 KOTLOVA NA
BIOMASU OD 1 MW" i to uz stručnu međunarodnu
suradnju:


1.
Hrvatske i Bavarske C.A.R.M.E.N., Straubing i Bavarskog
državnog ministarstva poljoprivrede i šumarstva,
kao i
2.
s Austrijskim državnim šumama d.d. i Saveznog
ministarstva poljoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša
i vodnog gospodarstva.
Rezultati međunarodne suradnje su:


1.
dovršetak 2004. godine i drugog kotla na šumsku
biomasu od 1 MW u Gospiću, kojim će se tijekom
2005. godine grijati nova upravna zgrada Uprave
šuma Podružnice Gospić - Gimnazije - Osnovne
škole (umjesto na lož ulje);
2.
izrada studije izvodljivosti zajedničkog pilot projekta
HS d.o.o. i Belišće d.d. za proizvodnju pare u
parnom kotlu na biomasu snage 35 MW;
3.
izrada studije izvodljivosti pilot projekta, snage
1 MW u cilju transparentnosti i prepoznatljivosti za
međunarodne organizacije i financijske institucije,
kao i za upravljačke strukture na svim razinama
(ministarstva, lokalne zajednice i dr.) dat je opis i
temeljne značajke pilot projekta u Upravama šuma
podružnicama: Našice, Požega, Delnice i Koprivnica
(lokacija Đurđevac);
4.
kotao na biomasu za proizvodnju toplinske energije
snage 1 MW u Delnicama kojim bi se tijekom
2005/2006. grijale osim upravne zgrade UŠP Delnice,
osnovna škola, dječji vrtić, sportska dvorana,
zatvoreni bazen, dom zdravlja i još neke društvene
zgrade u Delnicama,
5.
u suradnji sa OKIT Consulting Zagreb i Hrvatska
elektroprivreda toplinarstvo Zagreb, tijekom 2003/2004.
izrađena je studija predizvodljivosti pilotprojekta
postrojenja na biomasu za proizvodnju vrele
vode, snage 50 MW, čija bi realizacija mogla biti u
2005. godini.
Hrvatska uvozi oko 50 % (si. 3) fosilnih energenata
(nafte, mazuta i plina) pa se šume i šumska biomasa u
zadnje vrijeme promatraju kao značajan energent,
posebno zato što spadaju u grupu OIE (si. 6).


Mnoge studije i znanstveni radovi na tu temu, od kojih
je najznačajniji projekt BlOEN, zagovaraju izgradnju
postrojenja na biomasu. Reformom energetskog
sektora i aktivnom politikom države stvaraju se uvjeti
za povećanje energetske učinkovitosti i veće korištenje
OIE. Decentralizacija proizvodnje energije ima i druge
neposredne koristi: u jačanju privatne inicijative, poticanju
poduzetništva i tehnološkom razvoju.


Razvojem tehnologija korištenja biomase kao energenta
ili industrijske sirovine, mogu se u budućnosti
ostvariti i vrlo značajne sveopće koristi (u smislu održi
vog razvoja):


1.
poboljšanje učinkovitosti korištenja energije,
2.
povećanje vlastite proizvodnje energije uz smanjenje
uvoza,
100 kg
fosilni C0 2


Ekstralako Prirodni plin
Drvo


loživo ulje


Slika 6. CO, emisija obiteljske kuće za 20 000 kWh godišnje