DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 112     <-- 112 -->        PDF

OIE pokriva samo mali dio potreba za energijom -godine povećava proizvodnja uglavnom ogrjevnog
jedna dvanaestina (4,3 %). Time znatan udio prirodnog drva od 1,2 milijuna m3 godišnje (iz prethodnog prihobogatstva
koje posjedujemo ostaje neiskorišteno (si. 4. da) procjena količine šumske biomase kao energenta
i 5.)- U Republici Hrvatskoj se za grijanje koristi danas samo će u HŠ d.o.o. iznositi preko 2,6 milijuna m3. Od
oko 1,0 milijuna m3 ogrjevnog drva iz državnih šuma, toga 60 % možemo i dalje koristiti kao ogrjevno drvo
oko 0,15 milijuna m3 iz privatnih šuma i oko 0,4 milimetarsko
i višemetarsko, te kratko rezano i cijepano
juna m3 drvnog ostatka iz drvne industrije, ili sveukupdrvo
kao novi proizvod, a 40 % ili 1,0 milijun m3 prono
1,55 milijuna m3. Dodamo li ovome i otpad koji osizvodnje
sječke za energetsko iskorištavanje. Time
taje u šumi, možemo govoriti o 2,1 milijuna m3 drvne će do 2010. godine biti formirano novo tržište šumske
biomase godišnje koja danas može poslužiti za proizbiomase
(sjecka).
vodnju toplinske i/ili električne energije. Budući da


Radi bolje mogućnosti korištenja ogrjevnog drva i


zadnjih nekoliko godina oscilira tražnja ogrjevnog


sječke HS d.o.o. izgradile su još 1995. godine u Oguli


drva od 100 000 do 200 000 m3 godišnje i da se dugo


nu prvi kotao na biomasu od 1 MW, uz stručnu pomoć


ročnim programom gospodarenja od 2006. do 2015.


Šumarskog fakulteta Zagreb i tvrtke KOLBACH, Aus-


Udio ogrjevnog drva u ukupnoj
sječi i izradi (odabrane zemlje),
stanje 1992.


ZEMLJA %


Kenija
97


Brazil
70


Kina
69


Francuska 23


Tanko tehničko


drvo SAD
19


7%


Švicarska 19


Austrija 18
SORTIMENTI Mil. m3 % Njemačka 12
Otpad 0,69 14,0 Finska 8


Trupci 1,77 36,0 Švedska 8
Tanko tehničko drvo 0,35 7,0 Nerazvijene zemlje 80
Za preradu 0,59 12,0 Hrvatska 30


Za ogrijev 1,53 31,0 Industrijske zemlje 17
UKUPNO 4,93 100,0 Svijet 52


Slika 4. Godišnji propisani bruto etat prema ŠGOP 1996. -2005.


4 ono ooo E
3.000.000


2.000.000 -
1
000.000
01986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1993 1999 2000 2001 2002
Godina


Slika 5. Izvršene sječe u šumama kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. od 1986. do 2002. godine