DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Projekcije emisije stakleničkih plinova u Hrvatskoj


35000


30000


20000


15000


10000


5000


0
1985


Slika 2. Usporedba emisije C02 različitih scenarija


PJ 450


150


PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR


1988. 1989. 1990. 1991. (992. 1993. 1994. 1995. 1996 1997. 1998. 1999.


Ugljen ! Ogrjevno drvo I Tekuća goriva I Prirodni plin
I Vodne snage I Električna energija Ukupna potrošnja Ukupna proizvodnja


Slika 3. Ukupna potrošnja (PT) i proizvodnja (PR) primarne energije u razdoblju 1< 1996.


1.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost povlašteni uvjeti dodjele zemljišta i oslobađanje od
(stupio na snagu 1. 3. 2004.); procjene mogućih pridijela
infrastrukturnih naknada.
hoda fonda ukazuju na mogućnost ostvarivanja priIskorištavanje
energije šumske biomase, uglavnom


hoda od oko 100 milijuna € godišnje.


ogrjevnog drva, ima dugu tradiciju. Tako se je još


2.
Državne potpore u svrhu očuvanja poduzetničke i 1965. godine iz biomase zadovoljavala gotovo četvrtitržišne
slobode, poticanje gospodarskog napretka,... na (1/4) ukupne potrebe za energijom. Iako je Hrvatska
3.
Ostali ekonomski instrumenti: uvođenje oslobazemlja
sa značajnim potencijalom biomase za prođanja
plaćanja, odnosno olakšica pri plaćanju poreizvodnju
energije, danas se šumskom biomasom, u prza/
carina za ulaganje u opremu i tehnologiju; trgovom
redu zbog pomanjkanja tržišta energije iz biomase
vanje dozvolama za emisije stakleničkih plinova; te nedostatka ekološke svijesti o prednosti proizvodnje