DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Forum: "EU - proširenje na istok - korištenje biomase"
C.A.R.M.E.N., Straubing, 22. ožujka 2004. godine


Referat: "KORIŠTENJE ŠUMSKE BIOMASE U REPUBLICI HRVATSKOJ"


U referatu se upozorava na energetski potencijal
biomase, posebno šumske biomase i njezino moguće
korištenje. Navode se procjene količine šumske biomase,
predviđa značajan rast obnovljivih izvora ener


gije (OIE) i bitno značajnija uloga šumske biomase
kao energenta (si. 1) u ukupnoj proizvodnji energije
u Hrvatskoj.


1 prostorni metar bjelogorice (suho)
= 450 kg ili 2000 kWh


262 kg kamenog ugljena 210 1 lož ulja


Slika 1. Odnos obnovljivih i fosilnih izvora energije


Šume u Republici Hrvatskoj pokrivaju 37 % kopnene
površine državnoga teritorija, odnosno oko 2,1 milijuna
ha. Od toga je 81 % šuma u državnom vlasništvu
i 19 % u privatnom. Ukupna drvna zaliha od 324 milijuna
m3 danas je veća nego ikada. U Republici Hrvatskoj,
koja je siromašna rudama i drugim sirovinama,
drva ima u izobilju. Hrvatske šume d.o.o. (HS d.o.o.) u
razdoblju restrukturiranja od 2002. do 2006. godine
trebaju postati dinamično i profitabilno šumarsko
društvo. Na traženje kupaca HŠ d.o.o. stekle su 17. listopada
2002. godine prestižni FSC certifikat, kojim se
potvrđuje da one gospodare šumama prema strogim
ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima te da
su proizvodnja drvne sirovine i energetskog drva u suvremenom
šumarstvu RH dobro usklađeni. Cilj hrvatske
šumarske politike i strategije je pronaći smisleni
način uporabe ne samo drvnih sortimenata, već i nove
Sortimente i drvne proizvode (sjecka). Šumarski sektor
ima jednu od prioritetnih uloga u smanjenju stakleničkih
plinova na osnovi provedbe Koyoto protokola,
(si. 2) zbog sve raširenijeg korištenja biomase kao
izvora energije koja je rezultat gospodarenja šumama
ali i korištenja drvne mase kroz primarnu preradu.


Hrvatska zadovoljava samo oko polovicu svojih
potreba za energijom (uglavnom nafta i plin) (si. 3).
Prema prognozama do 2030. godine u primarnoj proizvodnji
i potrošnji energije vidljiv je značajan rast
udjela OIE, što uključuje i biomasu i drvo. Isto je u
skladu s općenitim trendovima Europske unije (EU)
koja u svojoj Bijeloj knjizi smatra da će udio proizvodnje
energije iz biomase, u odnosu na ostale OIE, povećati
krajem 2010. na 3/4 od ukupnog udjela. Dugoročni
cilj hrvatske energetske politike korištenja biomase
trebao bi se utrostručiti u odnosu na razinu 2000. godine,
tj. udio biomase u ukupnoj OIE iznosit će čak
27,8 %. Prema programu BIOEN proizvodnjom energije
iz biomase i otpada (iz šume i drvno prerađivačke
industrije) moglo bi se do 2020. osigurati barem 15 %
ukupne potrošnje primarne energije, za što Republika
Hrvatska ima realne mogućnosti. Bitni dijelovi svakog
sustava za poticanje OIE su zakonodavno okruženje,
regulirana i poticajna cijena energije iz biomase.


U prošlosti takav sustav nije postojao, a korištenje
biomase provodilo se uglavnom neorganizirano. No,
danas postoje ekonomski instrumenti za poticanje
korištenja OIE: