DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 109     <-- 109 -->        PDF

mačkoj i Istočnoj Europi" (primjeri Poljska i Mađarska).


Nakon referata i rasprave pod moderatorom Dr.
Hans M. Gotzl održan je okrugli stol (si. 1) s izlagateljima.


Slika 1. Okrugli stol


Drugi dan, 23. ožujka 2004. godine - Stručna ekskurzija


Sa Hubertom Maierhoferom iz C.A.R.M.E.N. i Dr.
Gheorghe Florian Borleg iz Rumunjske posjetili smo
prema programu:


prijepodne tvrtku HDG u Massingu, koja proizvodi
male kotlovnice na biomasu do 300 kW, a


poslijepodne Bayerische Waldbauernschule Goldberg
u Kelheimu, u kojoj se školuju i obrazuju za
radove u šumarstvu i lovstvu šumovlasnici putem
tečaja u trajanju od 3 dana do 4 tjedna, po grupama
od 8 ili 16 ili 24 polaznika. Tijekom 2003. godine
bilo je 2 300 polaznika sa 65 000 školskih dana (na
terenu i u uredu). Troškove obrazovanja sa smještajem
snose u omjeru 50 % : 50 % Bavarska udruga
seljaka i polaznici.
Slika 2. Fosilni i obnovljivi encrgenti


Slika 3. Predmeti izrađeni od biomase


Isti dan poslijepodne posjetili smo Toplanu na
biomasu u mjestu Wegescheid (s 1 650 stanovnika)
na granici s Austrijom. Snaga kotlovnice na biomasu
je 800 kW, a kotlovnice na plin je 1 120 kW. Toplana
je počela s radom u studenom 2000. godine, te sa
500 m toplovoda grije: škole 500 MWh (0,35 MW),
bazen 520 MWh (0,60 MW), tenis halu 120 MWh
(0,28 MW) i kuću za goste 380 MWh (0,28 MW),
hotel Rosenberger 650 MWh (0,33 MW), a u budućnosti
priključit će se i bolnica (0,45 MW).
Toplana koristi ukupno godišnje oko 850 tona biomase,
odnosno 12 do 15 m3 dnevno. Ukupna investicija
iznosila je 1,5 mil. DM, od toga je 720 000 DM bio
poticaj Bavarskog državnog ministarstva za poljoprivredu
i šumarstvo.


Treći dan, 24. ožujka 2004. godine - posjet
C.A.R.M.E.N.-u


Sa Dr. Gheorghe Florian Borleg posjetili smo udrugu
C.A.R.M.E.N. u svezi s nastavkom međudržavne
suradnje Bavarske i Republike Hrvatske na temu pilot
projekti energija na biomasu u Hrvatskim šumama


d.o.o. Sa Werner Döller, tajnikom i Hubert Maierhofer,
dogovoreno je predstavljanje izložbe "Energija i proizvodi
iz biomase" na Danima Slavonske šume od 9 12.
rujna 2004. godine u Našicama (prema si. 2 i 3).
Mr. sc. Josip Dundović