DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 108     <-- 108 -->        PDF

trajanja Sajma naš je štand bio dobro opskrbljen različitim
turističkim prospektima Istre, Gorskog kotara,
Hrvatskog primorja, Velebita i Nacionalnog parka
"Risnjak". Mnogobrojni posjetitelji uz razgledavanje
izložbe, živo su se zanimali za ovogodišnje ljetovanje
u našoj zemlji, pa smo tako obavili i još jednu dodatnu
promociju naše zemlje. Tako je eto prošao ovogodišnji
Tršćanski sajam, koji bi naša zemlja, a osobito susjed


ne županije, trebali daleko bolje koristiti za bolju promociju
vlastite ponude komparativnih resursa, osobito
prirodnih te postizanje uspješnijih izvoznih rezultata.
Nastupe pak našeg šumarstva u idućem razdoblju svakako
treba održati i proširiti.


V. Ivančević
11. SAVJETOVANJE C.A.R.M.E.N., FORUM 2004.
Djelatnici Hrvatskih šuma d.o.o. mr. se. Josip
D u n d o v i ć, dipl. ing. šum. - savjetnik Uprave Društva,
Direkcija, Boris First , dipl. ing. biolog. - stručni
suradnik za lovstvo, Direkcija i Krešimir Žagar , dipl.
ing. šum. - stručni suradnik za iskorištavanje šuma,
UŠP Našice, sudjelovali su na 11. savjetovanju
C.A.R.M.E.N., Forum 2004. godine - obnovljivi izvori
energije, na temu EU - proširenje na istok - korištenje
biomase, te posjetili udrugu C.A.R.M.E.N. Straubing,
tvrtku HDG u Massingu (proizvođač malih kotlovnica
na biomasu), Bayerische Waldbauernschule
Goldberg u Kellheimu (škola za obuku bavarskih šumovlasnika)
i Toplanu na biomasu u Wegscheidu.


Prvi dan, 22. ožujka 2004. godine održano je savjetovanje
C.A.R.M.E.N. u Straubingu, gdje je osim domaćina
iz Bavarske bilo nazočno i oko 160 sudionika
iz Češke, Rumunjske, Mađarske, Poljske, Bugarske i
Hrvatske.


11. C.A.R.M.E.N. - Forum otvorio je moderator
Werner DöHer , tajnik udruge C.A.R.M.E.N., a zatim
su sudionike savjetovanja pozdravili: Reinhold Erl beck
, ministarski dirigent i predsjednik udruge
C.A.R.M.E.N., Reinhold Perlak , gradonačelnik
Straubinga i Alfred Reisinger , zemaljski savjetnik
okruga Straubing - Bogen.
Uvodne referate podnijeli su: Anton Adelhardt ,
ministarski direktor, koji je pozdravio skup u ime državnog
ministra za poljoprivredu i šumarstvo Josefa
M i 11 e r a i održao referat na temu "Proširenje EU solidna
baza za korištenje obnovljivih sirovina", u
kojem je posebno naglasio zaključke Bavarske Vlade
od 28. 4. 2003. o obnovljivim sirovinama u području
energije, čiji politički cilj glasi: "Iz šume toplina, s
oranica gorivo, a iz bioplina struja iz postrojenja kogeneracije".


U svezi proširenja EU na istok od 01.05.2004.
godine sa 10 država pristupnica doći će do sljedećih
promjena:


20 % više stanovnika,


30 % više poljoprivrednih površina i


57 % više ljudi, koji se bave poljoprivredom u odnosu
na sadašnju 15-toricu, tj. poljoprivredna površina
po stanovniku raste sa 3 430 m2 na 3 730 m2,
dok su male promjene kod šumske površine po stanovniku
sa 3 250 m2 kod 15-torice na 3 150 m2 u
25-torice. Cilj smjernica EU - komisije za biogorivo
je povećanje bio - i drugih obnovljivih goriva u
prometu s određenih 2 % u 2005. na 5,75 % u 2010.
godini.
Peter Sonnleitner , Industrijska i trgovačka komora
Donje Bavarske, Passau, održao je referat pod
naslovom: "Regionalni učinci proširenja EU na
istok - mogućnosti potpore Industrijske i trgovačke
komore Donje Bavarske".


U 1. bloku izlaganja Obnovljive sirovine kod naših
susjeda u istočnoj Europi održani su referati:


-
Zavis Pexidr , Češko ministarstvo poljoprivrede,
Prag "Energetsko korištenje biomase u Republici
Češkoj".
Mr. sc. Josip Dundović,HŠ d.o.o. "Korištenje
biomase u Hrvatskoj - ogrjevno drvo/sječka"


-
Dr. Gheorghe Florian Borlea , Institut za istraživanje
šuma i menadžment, Temišvar "Potencijal
za energiju drva u Rumunjskoj".
U 2. bloku izlaganja "Bavarske i austrijske tvrtke
s djelovanjem u Istočnoj Europi", referate su
održali:


Günther Huemer , Guntomatic Heiztechnik
GmbH, Peuerbach, Austrija, "Formiranje tržišta
proizvođača kotlovnica na biomasu u Poljskoj",


Xaver H a s s, Hass Fertigbau GmbH, Falkenberg,


"Drvo je materijal, koji valja preraditi u regiji iz
koje potječe". Primjer iz Republike Češke dokazuje
da se drvo može ekološki i gospodarski proizvoditi
i prerađivati bez međutransporta, bez energije
iz atomskih centrala, dakle korištenjem isključivo
obnovljivih sirovinal


-
Marcus Ott , Scmack Biogas AG, Schwandorf,
"Otvaranje novih potencijala za bioplin u Nje
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 109     <-- 109 -->        PDF

mačkoj i Istočnoj Europi" (primjeri Poljska i Mađarska).


Nakon referata i rasprave pod moderatorom Dr.
Hans M. Gotzl održan je okrugli stol (si. 1) s izlagateljima.


Slika 1. Okrugli stol


Drugi dan, 23. ožujka 2004. godine - Stručna ekskurzija


Sa Hubertom Maierhoferom iz C.A.R.M.E.N. i Dr.
Gheorghe Florian Borleg iz Rumunjske posjetili smo
prema programu:


prijepodne tvrtku HDG u Massingu, koja proizvodi
male kotlovnice na biomasu do 300 kW, a


poslijepodne Bayerische Waldbauernschule Goldberg
u Kelheimu, u kojoj se školuju i obrazuju za
radove u šumarstvu i lovstvu šumovlasnici putem
tečaja u trajanju od 3 dana do 4 tjedna, po grupama
od 8 ili 16 ili 24 polaznika. Tijekom 2003. godine
bilo je 2 300 polaznika sa 65 000 školskih dana (na
terenu i u uredu). Troškove obrazovanja sa smještajem
snose u omjeru 50 % : 50 % Bavarska udruga
seljaka i polaznici.
Slika 2. Fosilni i obnovljivi encrgenti


Slika 3. Predmeti izrađeni od biomase


Isti dan poslijepodne posjetili smo Toplanu na
biomasu u mjestu Wegescheid (s 1 650 stanovnika)
na granici s Austrijom. Snaga kotlovnice na biomasu
je 800 kW, a kotlovnice na plin je 1 120 kW. Toplana
je počela s radom u studenom 2000. godine, te sa
500 m toplovoda grije: škole 500 MWh (0,35 MW),
bazen 520 MWh (0,60 MW), tenis halu 120 MWh
(0,28 MW) i kuću za goste 380 MWh (0,28 MW),
hotel Rosenberger 650 MWh (0,33 MW), a u budućnosti
priključit će se i bolnica (0,45 MW).
Toplana koristi ukupno godišnje oko 850 tona biomase,
odnosno 12 do 15 m3 dnevno. Ukupna investicija
iznosila je 1,5 mil. DM, od toga je 720 000 DM bio
poticaj Bavarskog državnog ministarstva za poljoprivredu
i šumarstvo.


Treći dan, 24. ožujka 2004. godine - posjet
C.A.R.M.E.N.-u


Sa Dr. Gheorghe Florian Borleg posjetili smo udrugu
C.A.R.M.E.N. u svezi s nastavkom međudržavne
suradnje Bavarske i Republike Hrvatske na temu pilot
projekti energija na biomasu u Hrvatskim šumama


d.o.o. Sa Werner Döller, tajnikom i Hubert Maierhofer,
dogovoreno je predstavljanje izložbe "Energija i proizvodi
iz biomase" na Danima Slavonske šume od 9 12.
rujna 2004. godine u Našicama (prema si. 2 i 3).
Mr. sc. Josip Dundović