DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 108     <-- 108 -->        PDF

trajanja Sajma naš je štand bio dobro opskrbljen različitim
turističkim prospektima Istre, Gorskog kotara,
Hrvatskog primorja, Velebita i Nacionalnog parka
"Risnjak". Mnogobrojni posjetitelji uz razgledavanje
izložbe, živo su se zanimali za ovogodišnje ljetovanje
u našoj zemlji, pa smo tako obavili i još jednu dodatnu
promociju naše zemlje. Tako je eto prošao ovogodišnji
Tršćanski sajam, koji bi naša zemlja, a osobito susjed


ne županije, trebali daleko bolje koristiti za bolju promociju
vlastite ponude komparativnih resursa, osobito
prirodnih te postizanje uspješnijih izvoznih rezultata.
Nastupe pak našeg šumarstva u idućem razdoblju svakako
treba održati i proširiti.


V. Ivančević
11. SAVJETOVANJE C.A.R.M.E.N., FORUM 2004.
Djelatnici Hrvatskih šuma d.o.o. mr. se. Josip
D u n d o v i ć, dipl. ing. šum. - savjetnik Uprave Društva,
Direkcija, Boris First , dipl. ing. biolog. - stručni
suradnik za lovstvo, Direkcija i Krešimir Žagar , dipl.
ing. šum. - stručni suradnik za iskorištavanje šuma,
UŠP Našice, sudjelovali su na 11. savjetovanju
C.A.R.M.E.N., Forum 2004. godine - obnovljivi izvori
energije, na temu EU - proširenje na istok - korištenje
biomase, te posjetili udrugu C.A.R.M.E.N. Straubing,
tvrtku HDG u Massingu (proizvođač malih kotlovnica
na biomasu), Bayerische Waldbauernschule
Goldberg u Kellheimu (škola za obuku bavarskih šumovlasnika)
i Toplanu na biomasu u Wegscheidu.


Prvi dan, 22. ožujka 2004. godine održano je savjetovanje
C.A.R.M.E.N. u Straubingu, gdje je osim domaćina
iz Bavarske bilo nazočno i oko 160 sudionika
iz Češke, Rumunjske, Mađarske, Poljske, Bugarske i
Hrvatske.


11. C.A.R.M.E.N. - Forum otvorio je moderator
Werner DöHer , tajnik udruge C.A.R.M.E.N., a zatim
su sudionike savjetovanja pozdravili: Reinhold Erl beck
, ministarski dirigent i predsjednik udruge
C.A.R.M.E.N., Reinhold Perlak , gradonačelnik
Straubinga i Alfred Reisinger , zemaljski savjetnik
okruga Straubing - Bogen.
Uvodne referate podnijeli su: Anton Adelhardt ,
ministarski direktor, koji je pozdravio skup u ime državnog
ministra za poljoprivredu i šumarstvo Josefa
M i 11 e r a i održao referat na temu "Proširenje EU solidna
baza za korištenje obnovljivih sirovina", u
kojem je posebno naglasio zaključke Bavarske Vlade
od 28. 4. 2003. o obnovljivim sirovinama u području
energije, čiji politički cilj glasi: "Iz šume toplina, s
oranica gorivo, a iz bioplina struja iz postrojenja kogeneracije".


U svezi proširenja EU na istok od 01.05.2004.
godine sa 10 država pristupnica doći će do sljedećih
promjena:


20 % više stanovnika,


30 % više poljoprivrednih površina i


57 % više ljudi, koji se bave poljoprivredom u odnosu
na sadašnju 15-toricu, tj. poljoprivredna površina
po stanovniku raste sa 3 430 m2 na 3 730 m2,
dok su male promjene kod šumske površine po stanovniku
sa 3 250 m2 kod 15-torice na 3 150 m2 u
25-torice. Cilj smjernica EU - komisije za biogorivo
je povećanje bio - i drugih obnovljivih goriva u
prometu s određenih 2 % u 2005. na 5,75 % u 2010.
godini.
Peter Sonnleitner , Industrijska i trgovačka komora
Donje Bavarske, Passau, održao je referat pod
naslovom: "Regionalni učinci proširenja EU na
istok - mogućnosti potpore Industrijske i trgovačke
komore Donje Bavarske".


U 1. bloku izlaganja Obnovljive sirovine kod naših
susjeda u istočnoj Europi održani su referati:


-
Zavis Pexidr , Češko ministarstvo poljoprivrede,
Prag "Energetsko korištenje biomase u Republici
Češkoj".
Mr. sc. Josip Dundović,HŠ d.o.o. "Korištenje
biomase u Hrvatskoj - ogrjevno drvo/sječka"


-
Dr. Gheorghe Florian Borlea , Institut za istraživanje
šuma i menadžment, Temišvar "Potencijal
za energiju drva u Rumunjskoj".
U 2. bloku izlaganja "Bavarske i austrijske tvrtke
s djelovanjem u Istočnoj Europi", referate su
održali:


Günther Huemer , Guntomatic Heiztechnik
GmbH, Peuerbach, Austrija, "Formiranje tržišta
proizvođača kotlovnica na biomasu u Poljskoj",


Xaver H a s s, Hass Fertigbau GmbH, Falkenberg,


"Drvo je materijal, koji valja preraditi u regiji iz
koje potječe". Primjer iz Republike Češke dokazuje
da se drvo može ekološki i gospodarski proizvoditi
i prerađivati bez međutransporta, bez energije
iz atomskih centrala, dakle korištenjem isključivo
obnovljivih sirovinal


-
Marcus Ott , Scmack Biogas AG, Schwandorf,
"Otvaranje novih potencijala za bioplin u Nje