DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 106     <-- 106 -->        PDF

uzaludno, jer sam došao do novih saznanja koja su upotpunila
sliku o našem kolegi Jakovljevu. Uobičajeno je
da se objavljuju prilozi o životu i radu istaknutih i zaslužnih
šumara. Međutim, smatram da smo dužni zabilježiti
naša saznanja i o svim, danas manje poznatim ali
vrijednim šumarima, kao što je to bio Ivan Jakovljev,


koji su također dali svoj doprinos razvoju šumarstva u
Hrvatskoj, jer svaki od njih zaslužuje da bude zabilježen
za trajno sjećanje budućim naraštajima.


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.


LITERATURA


Barbić , V. 1978: Prilog monografiji Ivana Meštrovića.
Spomenici Indijancima u Chicagu. Bulletin
razreda za likovne umjetnosti JAZU (Zagreb),
br. 45/46, str. 76-103.


Borošić , J.: Šematizam i status osoblja u resoru Ministarstva
šuma i rudnika. Izdanje Ministarstva
šuma i rudnika. Zaklada tiskare Narodnih novina,
Zagreb 1933.


Bugurajev, M. K. 1973: Vjerni zavjetam starini
(Odani zavjetima starine). Uspomene Donskog
kadetskog korpusa. Izdanje kadetskog korpusa
cara Aleksandra III. Tiskano u Španjolskoj (na
ruskom jeziku). Napomena: Knjiga se nalazi u


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


privatnoj biblioteci Ivana Rotova, dipl. ing.,
Karlovac.


Piskorić , O. 1991: Ivan Jakovljev (Uz 88. godišnjicu
života). Šum. list br. 6-9, str.398-399.


Uredništvo , 1997: Ivan Jakovljev. Hrvatski šumarski
životopisni leksikon, Tutiz leksika, Zagreb,
knjiga 2, str. 201-202.


Bibliografski katalog Leksikografskog zavoda "Miroslav
Krleža", Zagreb.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Odjel
zaštite knjižnične građe.


NASE ŠUMARSTVO, PO TREĆI PUT ZAREDOM, USPJEŠNO
SE PREDSTAVILO NA TRŠĆANSKOM SAJMU


Inspektorat za šume u Trstu rano proljetos ove godine,
uputio je poziv Hrvatskom šumarskom društvu
za sudjelovanje na "Danima poljoprivrede, ribarstva i
šumarstva" u sklopu Tršćanskog sajma. Upravni odbor
Hrvatskoga šumarskog društva prihvatio je poziv i zadužio
glavnog tajnika i predsjednike ogranaka Delnice,
Buzet i Senj za njegovu provedbu. Između nekoliko
varijanti o našem nastupu dogovorena je prezentacija
izložbe fotografija o 125. obljetnici Kraljevskog
nadzorništva - Inspektorata (1878-2003) autora dr. se.
Vice Ivančevića , koja je prošle godine prikazana
na savjetovanju u Senju prilikom obilježavanja navedene
obljetnice. Za prezentaciju u Trstu obavljen je još
i prijevod opisa slika te ostalog teksta na talijanski i engleski
jezik, uz manje dopune postojećeg foto-dokumentacijskog
materijala.


Inače, prvi nastup našeg šumarstva na Tršćanskom
sajmu ostvaren je 2000. godine udruženim nastupom
"Hrvatskih šuma", Uprava šuma Buzet i Delnice, Hrvatskoga
šumarskog društva i Nacionalnog parka "Risnjak".
Tom prilikom predstavljeno je naše šumarstvo i


drvna industrija, s posebnim naglaskom na Istru i Gorski
kotar. Na sljedećem Sajmu 2002. godine predstavila


ii\


a » u, m ,,,.. ? i,
Slika 1. Predstavnici Hrvatskog šumarskog društva - ogranaka
Senj i Buzet s tajnikom HŠD-a u predahu između uređenja
našeg štanda i skorog početka službene ceremonije otvaranja
sajma.
(Foto: D. Delač)