DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 105     <-- 105 -->        PDF

ZAHVALE I NEKOLIKO POVIJESNIH PODATAKA


Zahvaljujem svima koji su mi na bilo koji način pomogli
da dođem do dodatnih podataka o Ivanu Jakovljevu.
Adresu Jakovljeva u Taškentu dobio sam od Vesne
Šir, kćerke pok. glazbenog pedagoga Zlatka Šira,
inače glazbene urednice Dramskog programa Hrvatskoga
radija i obitelji pok. prof. Dionizija Sabadoša. U
prvoj fazi rada pri prijevodu s ruskog jezika na hrvatski i
obratno pomogao mi je George S. Larsen, prof, ruskog
jezika i književnosti, rodom Moskovljanin, koji od
1999. god. živi u Zagrebu, gdje je marketing direktor
Agencije za promidžbu i dizajn "Indigo plavo".


Nakon primitka opširnog pisma na ruskom jeziku u
prijevodenju na hrvatski pomogao mi je kolega Ivan
Aleksandrović Rotov, dipl. ing. drv. ind., s kojim sam
radio na Šumarskoj školi u Karlovcu od 1979-1981. g.
Osim pomoći u prijevodenju kolege Rotova, inače posljednjeg
potomka zagrebačkog arhitekta Hermanna
Bollea (1845-1926), saznao sam i nekoliko interesantnih
podataka iz njegove bogate i povijesno vrijedne
obiteljske dokumentacije. Otac Ivana Rotova, Aleksandar
Mihajlovič Rotov, rodom iz Novočerkaska na
Donu (Rusija) diplomirao je agronomiju u Zagrebu, a
prethodno je zajedno s Ivanom Jakovljevim u Bileći
(BiH) god. 1924. završio rusku vojnu gimnaziju. Ti se
podaci nalaze u knjizi posvećenoj 90. obljetnici osnutka
i djelovanja Donskog kadetskog korpusa koju je
uredio M. K. Bugurajev (1973). U knjizi, vlasništvu
Ivana Rotova, nalazimo i do sada nedostupne podatke
da su rusku vojnu gimnaziju u Bileći završili i Pavao
Kosonogov i Ivan Velikopolj ski iz Rusije te
Fedor Polkovnikov iz Poljske, koji su kasnije diplomirali
šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu. Polkovnikov i Velikopoljski su nakon
završenog studija duže vrijeme radili u Hrvatskoj.
Prema istom izvoru 38 kadeta iz Bileća završili su stu


dij na Sveučilištu u Zagrebu (kemija, geodezija, graditeljstvo,
šumarstvo, agroriomija).


Iz rodoslovlja obitelji Rotov saznao sam neke podatke
i o njegovom šukundjedu Antunu Sore ti ću
(1829-1896) kr. šumarniku Vojne krajine i kr. Šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu. Antun Soretić imao je
četiri brata, od kojih je Franjo vitez Soretić bio austrijski
konzul (Beograd, Sarajevo, Istanbul, Genova, Tunis),
Ivan je bio liječnik u Srbiji, ostali su radili u Austriji.
U braku s Matildom Po sm ann (1828-1896) Antun
Soretić imao je sina Franju (1855-1934), koji je
dodatak prezimenu Žumberački zaslužio poveljom
austrijskog cara, a bio je pravnik i sudac "stola sedmorice"
za Bansku Hrvatsku, dok mu je drugi sin Ivan Nepomuk
umro u prvoj godini života. Majka Ivana Rotova,
Marija pl. Soretić-Žumberačka (Ruma, 1910 - Ruma,
1985), prof, engleskog i latinskog jezika, praunuka
je Antuna Soretića. Prema podacima Rotova "pravo
prezime obitelji je Zoretić, a praiskon obitelji je crnogorsko
pleme Zore, koje je migracijom u 12-13 stoljeću
došlo u zapadnu Bosnu i kasnije s prvim valom uskoka
u Žumberak".


Posebnu zahvalnost dugujem Prohorovoj Alli Sergjejevnoj
iz Taškenta, koja mi je dostavila opširne podatke
o Ivanu Jakovljevu, nekoliko preslika njegovih
dokumenata i dvije posebno vrijedne njegove fotografije,
koje do sada nisu objavljene u hrvatskoj šumarskoj
literaturi. Njezina je suradnja bila dragocjena za objavljivanje
ovog članka. Koristim priliku da zamolim
kolege šumare koji imaju još neka saznanja ili dokumentaciju
o Ivanu Jakovljevu da mi se jave na adresu:


Mladen Skoko, B. Magovca 109/XII, 10010 Zagreb
(tel.01-6603-366).


ZAKLJUČAK


Ivan Grigorijevič Jakovljev, dipl. ing. šum. po narodkiparstva,
našao je svoj vječni mir u nama dalekom i
nosti Rus, koji je dio svog života i radnog vijeka proveo malo poznatom Taškentu. Na početku ovog članka pou
Hrvatskoj, gdje je ostao u sjećanju kolega šumara te stavio sam pitanje: "Zašto Jakovljev"? Odgovorio bih
ostavio trag na području šumarstva, glazbenog života i da prikupljanje podataka za njegov životopis nije bilo


Izradu spomenika Indijancima, koje je Fergusonov fond darovao gradu Chicagu, pratio je tadašnji tisak, kao npr. Novosti, Jutro,
Obzor, Novo doba, Jutarnji list i dr. U zagrebačkom dnevniku "Jutarnji list" br. 5996, od 14. 10. 1928, str. 12, u povodu svečanog otkrivanja
Meštrovićevih spomenika u Chicagu 15. 10. 1928., između ostalog piše:


"Na 15. listopada proslavit će grad Chicago na svečani način otkriće dvaju velikih Meštrovićevih spomenika koji predstavljaju Indijance
na konju, gdje jedan odapinje luk, a drugi baca koplje ... Meštrovićeva umjetnost, koja sije stekla svjetski glas, zadobila je izložbom
njegovih radova u Americi godine 1926. nove poštovatelje. I tu su mu kao najvećem predstavniku savremene monumentalne umjetnosti
povjerili izradu dvaju brončanih spomenika za ukras milijunskog grada Chicago za njegov najljepši i najprometniji dio pred Michigan-
skim jezerom. Spomenici su 6 metara visoki, stoje na 4 metra visokim granitnim postamentima, okrenuti jedan prema drugome. Obje su
figure jahača indijanskog tipa, orlovskih nosova sa tipičnim nakitom perja na glavi i nagog tijela. Forme konjskog i ljudskog tijela, pokreti
njihovih jakih mišića, izrazi glave i likovi ljudskih jigura modelirani su plastično, snažno, karakteristično i monumentalno ..."


U zagrebačkom dnevniku "Obzor" iz 1928, broj 283, na str. 2, nalazimo interesantan detalj:
"... Dinamična snaga kipova silno je pojačana time što se ne vidi ni luk ni koplje, dakle rekviziti, koji bi samo umanjili silnu emocionalnu
snagu pokreta ..."