DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 104     <-- 104 -->        PDF

"Kapela", Gospić i rukovodio grupama na taksacijskim
terenskim radovima.7 Tom je prilikom, između
ostalog, rekao studentima da je pozirao kiparu I.
Meštroviću za Indijance na konju koji su postavljeni u
Chicagu. Na studentskoj praksi na tom području bio je
i kolega Ivan Kos , dipl. ing. šum., koji danas živi u
Zagrebu, a sjeća se Jakovljeva kao visokog, mršavog i
markantnog čovjeka i odličnog pjevača - baritona.


Tragom tih podataka pokušao sam pronaći dokumentaciju
o suradnji I. Jakovljeva i kipara I. Meštrovića
pri modeliranju dviju konjaničkih skulptura "Indijanac
s lukom" u "Indijanac s kopljem". Meštrović je prve
modele izradio 1926. a skulpture dovršio u konačnoj
veličini u bronci 1927. Radove je obavljao u vrijeme
kada je Jakovljev u Zagrebu studirao šumarstvo.


Savjetovao sam se sa stručnjacima Fundacije Ivana
Meštrovića u Zagrebu i drugima.8 Saznao sam da ne postoji
dokumentacija o tome daje Jakovljev bio model I.
Meštroviću kod navedenih radova. Postoji vjerojatnost
daje Meštrović percipirao profil glave Jakovljeva i primijenio
detalje na glavu Indijanca, dok su ostali dijelovi
tijela mogli biti rađeni prema drugim modelima.


Dobar poznavatelj života i rada hrvatskoga kipara I.
Meštrovića, sveuč. prof. dr. sc. Duško Kečkemet ,
koji živi na Braču, na moju zamolbu dostavio mije, uz
reprodukciju fotografije Glave indijanca (si. 5), nekoliko
vrijednih podataka od kojih navodim najznačajnije:


Slika 5. Glava Indijanca


(Sliku je darovao D. Kečkemet)


"U obilnoj građi o Meštroviću nisam pronašao podatak
o živom modelu za Indijance. Karakterističan lik
Indijanca Meštrović je koristio iz neke reprodukcije, ali
je i modelirao, kao i kod drugih spomenika, i po živoj
osobi, pa vaša tvrdnja o modelu Ivanu Jakovljevu može
biti točna. Meštrović je studije Indijanaca radio 1926.
god. u New Yorku, spomenici su rađeni u gipsu i lijevani
u Zagrebu 1927., a otkriveni u Chicagu 1928. I. Jakovljev
vjerojatno je bio model pri izradi samih spomenika
u Zagrebu 1927. god.9 Usporedba poslanih fotografija
Ivana Jakovljeva s Indijancima otežana je ponajprije
zbog toga što je fotografija stara, a drugo stoje enface,
a slika Indijanca u profilu. Ipak ima stanovitih sličnosti:
u isturenoj bradi, nakošenim obrvama, donekle u nosu i
dr. Budući da postoji usmena predaja da su Indijanci rađeni
prema tome modelu nema razloga daje to izmišljeno
i da ta tvrdnja nije točna ".


Radovi su financirani iz fonda od milijun dolara,
koje je nakon svoje smrti oporučno ostavio Amerikanac
B. F. Ferguso n (1839-1905) za uljepšavanje
grada Chicaga javnim spomenicima. Treba napomenuti
da je podudarnost Glave Indijanca i slike Ivana Jakovljeva
(si. 1 i 5) prema jednoj kompjuterskoj obradi
80 % vjerojatna. Međutim do sada nije pronađena dokumentacija
koja bi konačno potvrdila točnost podataka
daje Jakovljev bio model kiparu Meštroviću za spomenike
Indijanaca u Chicagu.


Slikao.
Ivan Meštrović, Indijanac s kopljem, bronca.
Snimio Prodanović u ljevaonici umjetnina, Ilica 85, Zagreb
1927.//28.


O inventarizaciji šuma, uređivanju šuma i sastavu dugoročne osnove sječa i obnove šuma nakon II. svjetskog rata vidi: Smilaj, I.:
"Uređivanje šuma u NR Hrvatskoj", Šum. list 1955, str. 469-491.
U istraživanju sti mi pomogli djelatnici Fundacije: direktor Igor M aroević, prof., muzejski savjetnik Guido Qu i en, prof., te višekustosice
Ljiljana C e r i n a, prof, i Danica P1 az i b a t, prof.
Korisne podatke dobio sam od Božidara Pejkovića, prof, višeg kustosa i voditelja Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu, koja
djeluje u sklopu Muzeja Hrvatskog Zagorja, Šonje Martinović, prof, djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i
Vladimira Š u 1 e n t i ć a iz Zagreba.