DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 102     <-- 102 -->        PDF

kultet, gdje je 1932. god. apsolvirao šumarstvo. S
njime su, između ostalih, apsolvirali D. Andrašić,I .
Bastjančić, I. Godek, O. Piškorić, I. Žukina
i drugi. Kao apsolvent zaposlio se u BiH, gdje je radio
u Olovu, a 1933. prelazi u Šipad - Direkcija šumskih
radova u Oštrelju.


Nakon diplome 1939. god. radi u Hrvatskoj i to do
1945. u Crikvenici, na Rabu i u Sušaku. U tom je razdoblju
radio i u Odjelu za uređivanje šuma Ministarstva
šumarstva NDH u Jurišićevoj ulici u Zagrebu, gdje su
također radili tada šumarski inženjeri M. Markić , D.
Klcpac, dr. se. Z. Vajda i honorarno S. Bertović
kao student šumarstva. Nakon završetka rata do 1950.
radio je u Brinju, Gospiću i Garešnici. Interesantno da
pregledom Šumarskog lista od 1931. do 1946. nisam
pronašao podatke o Jakovljevu, niti u tada uobičajenoj
rubrici o kretanju u službi šumara, niti u pregledima članova
Hrvatskoga šumarskog društva4. Također niti Šumarije
Brinje, Gospić i Garcšnica ne posjeduju o njemu
sačuvanu dokumentaciju.


Kada je 1948. god. došlo do raskida tadašnje FNR
Jugoslavije s Informbiroom, Rusima, koji su napustili
Rusiju poslije I. svjetskog rata, omogućen je ostanak u
Jugoslaviji ili povratak u Rusiju, odnosno tadašnji
SSSR. Jakovljev je izabrao povratak i 1950. napustio
Garešnicu.


Vlasti SSSR-a nisu tada dozvoljavale izravni povratak
u rodni kraj, već je put vodio preko drugih država tadašnjega
Istočnog bloka, pa je Jakovljev upućen u Mađarsku,
gdje je radio pri Ministarstvu saobraćaja na pro


f


ŽeA;n ^u^o v.Je+v&s \ w*-Mh&&Lž


´f


*t
©
p
W// ZA 5*


Slika 2. Novogodišnja čestitka Ivana Jakovljeva profesoru Zlatku Širu


OL


7\Jt /993^


Slika 3. Sućut Nadi Sabadoš povodom smrti njenog supruga prof.
Dionizija Sabadoša


jektiranju prometnica. God. 1956. upućen je u Taškent,
glavni grad Uzbekistanskc Sovjetske Socijalističke Republike
(od 1991. Republika Uzbekistan). Kao glavni


inženjer projektant radio je na projektiranju
prometnica, irigacija, pošumljavanja
stepa i ozelenjavanja
gradova. God. 1963. odlazi u mirovinu.
Umirovljeničke dane provodio
je u Taškentu, baveći se pretežito
planinarenjem i športskim ribolovom.


Kao student živio je u oskudici.
U spomenutom pismu upućenom
Hrvatskom šumarskom društvu napisao
je "tko s pjesmom kroz život
ide, taj propasti neće nikada". Piškorić
(1991) je napisao:


"Njega je pak pjesma mogla
držati na površini života, jer mu je
to omogućavao njegov bas, po kojemu
je bio poznat i među kolegama.
Bio je član više pjevačkih zborova
kao npr. Cirilo-metodskog (grkoka-


Pronašao sam samo podatak o Leonidu Jakovljevu, koji je 1931. bio član tadašnjeg Jugoslavenskog šumarskog udruženja (Šum. list
1931., str. 34 i 143), a radio je uGevgcliji (Makedonija). Prema Borošiću (1933) rođen je u Rusiji 1905., diplomirao šumarstvo 1929.
u Zemunu (Beograd). Radio je u struci od 1931, a 1933. radio je kao činovnički pripravnik u Skopju (Makedonija). Bio je suradnik Šum.
lista 1932. god.