DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 101     <-- 101 -->        PDF

PORTRETI


IVAN GRIGORIJEVIC JAKOVLJEV (1903 - 1997)


I tot kto s pjesnjej po žiznji šagajet
tot nikagda i nigdje ne propadjot


UVOD


Nakon izlaska iz tiska Hrvatskoga šumarskog živo-Jakovljev zajedno su apsolvirali šumarstvo na Poljopritopisnog
leksikona1, kao jedan od suradnika i urednika vredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu akaleksikona,
samoinicijativno sam nastavio s prikupljademske
godine 1931/32. Zanimalo me što se dogodilo s
njem podataka koji u pojedinim životopisima, nisu obkolegom
Jakovljevim nakon 1991. god. kada je živio u
javljeni iz objektivnih razloga, a mogli bi se koristiti za Taškentu, kao i pronaći njegovu fotografiju.
eventualno drugo, dopunjeno izdanje leksikona ili za


Nakon dužeg istraživanja uspio sam doći do željeobjavljivanje
u Sumarskome listu kao prilog povijesti


nih podataka, i doznao više nego što sam očekivao.
hrvatskoga šumarstva.


Naime, nakon što sam saznao adresu u Taškentu, usli


Pregledavajući leksikon, odlučio sam upotpuniti žijedilo
je dopisivanje na ruskom jeziku s Prohoro votopis
Ivana Jako vije va, dipl. ing. šumarstva, što se vom Allom Sergjejevnom, u čemu mi je, uz dobre
pokazalo dobrim odabirom. Zašto Jakovljev? Koliki je poznavatelje ruskog jezika, pomoglo i to što sam prije
njegov doprinos hrvatskom šumarstvu? lako je u lek50-
ak godina učio ruski na karlovačkoj gimnaziji.
sikonu objavljen njegov životopis, on nije potpun. O Ja-U tim sam istraživanjima došao i do podataka o drukovljevuje
prethodno pisao O. Pi škorić (1991) povogim
šumarima rodom iz Rusije koji su diplomirali šudom
88. godišnjice njegova života, koristeći pismo koje marstvo u Zagrebu, kao i do rodoslovlja obitelji Soreje
Jakovljev uputio iz Taškenta (Uzbekistan) Hrvatskom tić , počevši od Ante Soretića, kr. šumarnika Vojne
šumarskom društvu u Zagrebu. Naime, O. Piškorić i I. krajine, zatim i Šumarskog ravnateljstva u Zagrebu.


ŽIVOTOPIS
Ivan Grigorijevič Jakovlje v
rođen je 23. ožujka 1903. god. u
Cizni Čirsku2
u Rusiji, kao najmlađe
dijete Stjepana po zanimanju
radnika i Pelagije rod. Solod -
kove . Prema podacima Prohorove,
u obitelji je, prema kazivanju
Jakovljeva, bilo sedmero ili osmero
djece. Kada je imao 5 godina
umire mu otac. Nakon završene
trogodišnje osnovne i četverogodišnje
škole 1919. god. upisuje se u
5 razred gimnazije, ali već 20. prosinca
iste godine uhićen je te ga
bjelogardijci iste noći s dvadesetoricom
ljudi izvode na strijeljanje. Slika 1. Ivan Jakovljev u Taškentu
No, smrt ga je poštedjela. Tada s
očevim bratićem bježi iz rodnog
kraja. Dolazi na Krim, zatim u Tursku
i preko Grčke i Afrike početkom
1920. u bivšu Jugoslaviju (tada
Kraljevina SHS).
U Bileći je polazio rusku vojnu
gimnaziju, koju je završio 1924.
god. (35. generacija "Donskog kadetskog
korpusa")3, te iste godine
dolazi u Zagreb.
Jakovljev je u Zagrebu dvije
godine studirao na Tehničkoj visokoj
školi (osnovanoj 1919, od 1926
Tehnički fakultet). God. 1926. prelazi
na Gospodarsko-šumarski fa-


Tutiz leksika, Zagreb, 1996-2003, knjiga 1-6.
Danas je Cizni - Čirsk pod vodom umjetnog Cimljanskog jezera na Donu površine 2700 km2 (npr. Vransko jezero u Hrvatskoj ima površinu
30,2 km2). Cimljansko jezero smješteno između Rostova i Volgograda (do 1925. Caricino, od 1925-1961 Staljingrad), jedno je od
najvećih umjetnih jezera. Na njemu je 1959. puštena u pogon hidrocentrala Cimljansk, a centar je navodnjavanja područja donjeg Dona
od oko 20.000 km . Jezero je svojim sjeverni dijelom, od Kalača na Donu, vezano 101 km dugim kanalom s najdužom europskom rijekom
Volgom kod Volgograda.
Korpus je 1883. osnovao u Novočcrkasku na Donu ruski car A leksandar III. (1845 1894; vladao 1881-1894), kojem je ujedno bio
i šef.