DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 100     <-- 100 -->        PDF

malobrojnih zemalja u svijetu koje su uspjele ostvariti
tako važnu zadaću za nacionalno šumarstvo.


Od Austro-ugarske monarhije do današnjih dana u
šumama i šumarstvu današnje Hrvatske radilo je više
tisuća lugara i šumarskih tehničara. Iz njihovih dnevnika
koje su vodili u svim društveno-političkim sustavima
od početka 19. stoljeća do danas mogla bi se iščitati
povijest šuma i šumarstva, povijest društva i društvenog
vrednovanja šuma. Te analize ne postoje i vjerojatno
ih nikada nećemo sačiniti. Sačuvani dokumenti malim
dijelom se nalaze u državnim arhivima mnogih zemalja
pod čijim političkim utjecajem je bila Hrvatska.
Najveći dio tih dokumenata trajno je uništen.


Lugari i šumarski tehničari cijeli radni vijek provedu
u šumama svoga revira. Oni su radeći kao trajni
´živi monitornig´ svjedoci svih zbivanja, oni provode i
ostvaruju mnoge planove, oni primijećuju i registriraju
promjene, oni su produžena ruka šumarske struke i šumarske
prakse i šumarske znanosti.


Stoga je za hrvatsko šumarsto od posebnog značaja
da se po prvi puta na ovom prostoru stvaralački nemir
profesora Biskupa nije prigušio 2000. godine. U proteklim
godinama su prikupljeni podaci za oko 3.500 leksičkih
jedinica (životopisa) ili samo nekih naznaka iz
životopisa. Koliko je zaista bilo lugara - čuvara šuma i
šumarskih tehničara nikada se neće pouzdano znati.
Ovim je djelom učinjen maksimum mogućeg.


Sudjelovanje u izradi HŠŽL i tijekom rada na 6
svesku ostalo je dobrovoljno, slobodno, otvoreno bez
uobičajenih uredničkih zahvata u sadržaj i obujam autorskih
priloga. Svi koji su poslali priloge bili su autori
grade o sebi. Uredničko je uplitanje bilo samo najnužnije.
Za umrle su autori bili njihovi nasljednici ili suradnici.
Obujamski i sadržajno prilozi za leksičku jedinicu
znatno su kraći od onih u ranijim svescima, a za
njih oko 45 % leksičku jedinicu čini samo 4-5 podataka
(ime i prezime, naziv službe i mjesto službovanja).


Rukopis 6. sveska Hrvatskog šumarskog životopisnog
leksikona i organski je dio cijele edicije. Nakon
njegova izdanja Hrvatski šumarski životopisni leksikon


(1. do 6. sveska) definitivno je postao:


priručnik u stručnom i znanstvenom proučavanju
kronološkog utjecaja okolišnih i ljudskih resursa
prema šumama i šumarstvu Hrvatske,


bogat obavjestnik za sve detaljnije biografske i bibliografske
podatke o šumarstvu i šumarima kao polazište
za neka nova postignuća,


pomoć znatiželjnicima i ´samozvanim sucima ´koji
se žele informirati prije vrednovanja utjecaja šumara
iz prošlosti i sadašnjosti na šume i šumarstvo.
Ukoliko su se u međuvremenu promijenili kriteriji
u pristupu ljudskim resursima dodatno kompletirana


edicija 6. sveskom HŠŽL mogla bi poslužiti kao izvorište
pri sastavljanju informatičke baze podataka o hrvatskim
šumarima za minulo razdoblje dulje od 150
godina. Prije prvog izdanja na CD-u autor i nakladnik
nisu u toj nakani uspjeli. Stoga se s CD izdanja može
samo čitati ali ne pretraživati i analizirati.


Nakon izdanja 6. sveska ta edicija može pomoći pri
vrednovanju šumarstva kao jednoga od prvih, najstarijih
i najuglednijih područja u hrvatskoj duhovnoj, okolišnoj
i materijalnoj baštini. S obzirom da HŠŽL sadrži
životiopise ljudi s cijelog područja Hrvatske i stranaca
koji su radili u hrvatskom šumarstvu u vremenu dužem
od 150 godina njegovo postojanje predstavlja kulturološki
pothvat na nacionalnoj razini.


Na kraju prikaza dopuštam si prenijeti citat starorimskog
pjesnika Ovidija, prema izboru Uredništva edicije
HŠŽL zapisanog u Proslovu 6. sveska: EXEGI MONUMENTOM
AERE PERENNIUS! (Podigosmo
spomenik trajniji od mjedi - hrvatskom šumarstvu)


Izv. prof. dr. sc. Vend Vondra