DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 98     <-- 98 -->        PDF

To je također, što nas raduje, dobro prihvaćeno u inozemnim
šumarskim krugovima (UN i drugi šumarski
forumi).
Iz izlaganja državnog tajnika kratko je spomenuta
strategija i treba potcrtati daje Nacionalna šumarska
politika i strategija fleksibilan dokument koji se može
neprestano mijenjati i dorađivati, jer je to proces koji
teče. U dokumentu je dan i prioritet tzv. nedrvnim proizvodima
uz primjere iz drugih zemalja. Također su
dotaknuti segmenti lovstva i drvne industrije, a prisjetimo
se da je prije nekoliko godina u Strategiji
Hrvatske za 21. stoljeće bila samo jedna rečenica o
šumarstvu. Odgovor kritičarima na tvrdnju da sve
strategije završavaju u ladici je da kada nastupamo
izvan Hrvatske, prvo pitanje koje nam postavljaju je
imamo li taj strateški dokument.
Upravo kod usklađenja dokumenata s EU (prošle
godine je šumarstvo i lovstvo u onih tisuću pitanja dalo
odgovore i na neka od njih), naša je obveza donijeti
neke zakonske i podzakonske akte i uskladiti ih s EU.
Strategija već ostvaruje neke koristi, jer upravo smo
pred ralizacijom jednog strateškog projekta doniranog
od FAO (oko 300.000 $)".
Kao drugi značajan posao 1. Grbac navodi nacionalne
standarde, ukazujući na probleme i otpore kod
certificiranja šuma, kako bi danas svi bili ponosni što
smo zemlja koja ima najjači pojedinačni certifikat.
Druga je stvar što tu prednost mnoge naše tvrtke nisu
prepoznale i iskoristile, dok drugi primjerice na sajmovima
namještaja vidljivo ističu znak certificiranja.
Posebno je istakao problem uočen općenito kod izrade
i usvajanja standarda na multidiscipliniranim skupovima,
gdje šumarski predstavnici ne sudjeluju do
kraja, pa onda drugi modificiraju dokument prema
svojim prijedlozima, a mi prigovaramo post festum. Iz
toga proizlazi da se svi skupa moramo više založiti i
biti odgovorniji. Ono što nama nedostaje je, prema njegovoj
ocjeni, jak šumarski lobi kojega druge struke
imaju. Neke stvari se rade bez nas i to si drugi dozvoljavaju,
pa smo primjerice na stol dobili već gotov
Zakon o zaštiti prirode.
U daljnjem izlaganju spomenuo je Zakon o priznavanju
svojti šumskoga drveća i grmlja koji je donesen,
te rad Uprave na pripremi novog Zakona o šumama, izmjeni
i dopuni Zakona o lovu i pripremi spomenute inventarizacije
šuma, za koju su osigurana značajna sredstva
ove godine u državnom proračunu. Veliki korak je
osnivanje tri Uprave (za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju)
unutar resornog Ministarstva. "Njih treba kvalitetno
kadrovski ekipirati, u čemu se očekuje podrška
struke, jer do sada nismo uspjeli dobiti šumarske stručnjake
s iskustvom -jake kadrove u Upravu za šumarstvo.
Šumarstvo i drvna industrija su partneri, pa se i tu
očekuju bitne promjene". Glede deregulacije cijena,
Ministarstvo se zalagalo da do nje dođe, no nažalost to
nije prošlo, a nadamo se da će se sada prema najavi Vlade,
to konačno (traženo još od 1977. god.) i ostvariti.
Glede zaštite od požara šumarska struka je dosta
učinila, posebno šumarije na terenu, no i tu ima pokušaja
već nekih spomenutih tvrtki da se ubace u taj posao,
bez obzira što nisu za to ekipirane kao HS, ali se
guraju ubrati plod tuđega rada.
Od aktivnosti spomenuo je potpisanu konvenciju o
Europskom institutu za šumarstvo, zatim Plan gospodarenja
medvjedom, sudjelovanje na Svjetskom šumarskom
kongresu u Kanadi, Svjetskom forumu u
Kongu i na nedavnom svjetskom Forumu o šumama,
održanom u UN u Ženevi. Potpisnici smo i Ministarske
konvencije o zaštiti šuma, održane prošle godine u
Beču. Na kraju izražava optimizam naznakom, da je
Vlada RH konačno prepoznala daje šumarstvo i drvna
industrija strateški sektor, stoje razvidno iz obraćanja
gosp. ministra Čoban ko vica ovome skupu. To svakako
zaslužuje podršku i pomoć šumarske struke.
V. B o g a t i se u svom obraćanju skupu pita kako je
moguće i što se čini da se ne dogodi ono što se prošle
godine dogodilo na Korčuli, koja je gotovo sva opožarena
i to požarom koji je došao s Hvara stoje začuđujuće?
Isto tako, sve što je izgorjelo stoji, što pruža ružnu
sliku. On je mišljenja da smo ovdje i o požarima trebali
govoriti, no kako je odgovoreno, o tom HSD svake godine
raspravlja i upozorava, a o tome problemu održan
je i multidisciplinarni Okrugli stol, s kojega su zaključci
dostavljeni mjerodavnima. No, nitko ih nije primijenio,
a sada ih neki donose kao nove, svoje, iste one koje je
HŠD donijelo i uputilo im još 1998. god.
Na kraju ovog dijela Skupštine, predsjednik HŠD-a
zahvalio se referentima na poticajnim referatima i kolegama
koji su se uključili u raspravu.
Povjerenstvo za zaključke formiralo je zaključke te
naznačilo pitanja za koja se očekivalo da će u referatima
i raspravama biti dotaknuta ili označena kao teme
budućih stručnih rasprava, a čija rješenja neće biti nametnuta,
nego iskazana kao zajednički stav struke.
316