DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 96     <-- 96 -->        PDF

pomoći, u to nema nikakve sumnje. Ja vas molim, da
se ovo ne shvati kao kritika nikakvo nezadovoljstvo.
Svatko sa svoje strane treba uprijeti snage, ali vremena,
jer dolaze i godišnji odmori, nemamo. Nećemo dizati
ruke samo za nove kredite, kako bi se isplatile plaće
i osigurala tekuća likvidnost. Mi moramo raditi na
drukčiji način, a ovi ljudi to mogu i dobit će našu punu
podršku, a vjerujem i sviju vas. I pitanja gosp. predsjednika
HŠD-a iznesena danas u izvješću o radu ovoga
Šumarskog društva, koja su mi se više nego svidjela,
na kraju isto nisu dobila odgovore. Vrijeme je da svi
poradimo na njima".
Raspravu je nastavio J. Dundo vic, dopredsjednik
HŠD-a, složivši se s ocjenom prethodnika u raspravi da
je stanje u kojemu se nalaze Hrvatske šume d.o.o. vrlo
složeno i teško, te treba poduzeti određene mjere koje bi
trebale riješiti neke stvari kratkoročno, već za šest mjeseci,
a zatim ići na mjere za dugoročno rješenje. No, tu
se postavlja pitanje "koliko ovo naše današnje rukovodstvo
ima podrške u nama i koliko mu mi kao kolege na
terenu aktivno želimo pomoći, uz najbolju vjeru i bez
držanja fige u džepu? Danas ima sigurno 300 kolega
koji imaju privatne tvrtke iz šumarske djelatnosti i van
nje a rade u Hrvatskim šumama d.o.o. Oni bi trebali jedanput
odlučiti, ili sam zaposlenik Hrvatskih šuma
d.o.o., ili idem u poduzetnike gdje bi dobio npr. petogodišnji
ugovor, a ne da i dalje ostaju u poduzeću, zauzimajući
radno mjesto onima kojima bi to bilo jedino zaposlenje
i još stvaraju troškove poduzeća u korist svojih
privatnih poduzeća, stoje sukob interesa".
U daljnjoj raspravi J. Dundović ukazuje na nekorektnosti
nekih kolega s Fakulteta i Instituta, koji pored
ugovorenog ZIR-a s Hrvatskim šumama, prema
petogodišnjem programu, traže zaradu u dodatnim zadacima.
Tu je posebno spomenuo zadatak na invertarizaciji
šuma, gdje se pokušalo zaobići Hrvatske šume
d.o.o., koje su najpozvanije to raditi i čiji bi se podaci
kao i obično koristili bez naknade i bez navođenja izvora
podataka, te se još i naplaćuju kao svoj rad (kao
stoje to slučaj kod izrade prijedloga licenciranja radova
u šumarstvu). Što se tiče Nature 2000, austrijski šumari,
koji su nam bili u posjeti kažu: "Hrvatska ima
Naturu 2005". Bogata država kao Austrija imat će svega
10 %, možda 12 % zaštićenih šumskih površina, a
znamo da oni imaju 50 % smrekovih kultura, koje planiraju
u sljedećih 20-30 godina polako vraćati natrag
na prirodne sastojinc.
Glede restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o., koje
su postale trgovačko društvo, on predlaže da današnjih
10 uprava, koje posluju pozitivno budu d.o.o., a preostalih
6 koje posluju negativno, podružnice.
Kaže da se ne bi bojao decentralizacije, jer svaki
upravitelj uprave nakon utvrđivanja plana i programa
rada, samostalno bi organizirao i odgovarao za izvršenje
plana, dok je "danas lijepo biti bilo koji rukovoditelj
u HŠ, jer kada npr. pomanjkaju sredstva za plaće,
zoveš Direkciju, koja ako nema sredstava, zadužiti će
se. Zapravo se svi skupa zadužujemo".
Što se tiče deregulacije cijena drvnih sortimenata, J.
Dundović navodi da su sve dosadašnje Vlade "možda
imale dobre namjere neodobravanjem viših cijena pomoći
drvnoj industriji i razvoju finalne proizvodnje, no
ta niska cijena nije ništa pomogla, jer se u 95 % privatiziranoj
drvnoj industriji nije ulagalo u razvoj, nego
se trpalo u privatne džepove. Od prodaje drvnih sortimenata
1994. god., 60 % po ugovoru, 33 % javnim nadmetanjem
(licitacijom) na domaćem i 3 % u izvozu te
ostalo na blagajni šumarije (i to ponajprije trupaca koje
nije željela proizvodnja), 2003. god. došlo se na 93 %
prodaje putem ugovora i svega 3 % putem nadmetanja.
Stoga pozdravljamo najavu gosp. ministra Cobankov
i ć a o tržišnom određivanju cijena drvne sirovine".
Time bi se doskočilo i onima koji drvnu sirovinu
kupuju po ugovoru i preprodaju je u inozemstvo, konkurirajući
povoljnijom cijenom, koju sami nisu platili.
O rokovima plaćanja i neplaćanju da i ne govorimo.
Vezano uz Nacionalnu šumarsku politiku i strategiju,
prioritetnim smatra izradu novog Zakona o šumama
i Zakona o šumarskoj komori.
Na kraju zaključuje da mi imamo stručne snage i da
možemo riješiti sve probleme, samo bi valjalo odgovornije
i odlučnije krenuti.
I. Tik vic je svojoj raspravi replicirao J. Dundoviću,
kako Šumarski fakultet nije potpisivao sporazum
kojim bi se iz rada na invetarizaciji šuma isključivale
Hrvatske šume d.o.o. Radi se o inicijativi nekih pojedinaca,
no niti J. Dundović nije apostrofirao Fakultet kao
instituciju, nego neke ljude s Fakulteta. I. Tikvić ističe
kako je nacionalna inventura šuma velika nepoznanica i
smatra da bi Hrvatsko šumarsko društvo trebalo organizirati
nekoliko radionica na tu temu, kako bi se otklonile
nedoumice glede Hrvatskih šuma. Prema saznanjima,
nacionalne inventure šuma u svijetu upravo provode
neovisne institucije, i drugo, danas se u Europi radi o
314