DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ro dobiti i konkretne odgovore. Upravljanje šumskim
zemljištem također je jedno od do sada neiskorištenih,
a vrlo često i osporavanih područja, te je nužno novim
Zakonom urediti i ovo područje. Da ne bi ostalo nerazjašnjeno
na što se konkretno misli, podsjetit ću sve nas
kako je prema odredbama članaka 15. i 48. Zakona o
šumama moguće na šumi ili šumskom zemljištu građenje
objekata za gospodarenje šumama, kao i objekata
koji su predviđeni prostornim planom. No, tu činjenicu
znamo svi, pa ona ni nije izazivala posebne nedoumice.
Najviše sporova izazvala je služnost na šumskom
zemljištu, pogotovo u svrhu podizanja dugogodišnjih
nasada vinograda, voćnjaka i maslinika, zato što je
velik dio privatnog poljoprivrednog zemljišta izvan
funkcije te bi se mogao koristiti u navedene svrhe.
Upravo ta činjenica da se radi o privatnom zemljištu,
definirala je nemogućnost korištenja istog bez suglasnosti
vlasnika, što je dugotrajan i neizvjestan proces.
No, bez obzira na činjenicu daje zbog atraktivnosti položaja
velik interes iskazan za šumsko zemljište (posebno
u Istri i Dalmaciji) kao i na činjenicu da Vlada
RH kao vlasnik može učiniti što god želi sa svojom
imovinom, šumarska struka nije ponudila optimalan
način gospodarenja šumskim zemljištem, već je naprotiv
često bila izložena kritici zbog nenamjenskog trošenja
sredstava OKFŠ-a s jedne strane i zbog vrlo lošeg
gospodarenja šumskim zemljištem s druge strane (ilegalno
korištenje mineralnih sirovina). Upravo navedene
činjenice govore kako šumari nemaju dovoljno zastupljenu
javnost u svom radu, kao i činjenica da smo
kao struka razjedinjeni i da uglavnom funkcioniramo
4. Umjesto zaključka
Šumarstvo danas nužno mora nametnuti opće društvene
interese kao prioritetne, osmisliti ih te ponuditi
vlasniku na korištenje.
Zakon o šumama uskladiti s međunarodno preuzetim
obvezama, ali isto tako zaštititi dosadašnji način
gospodarenja uz uvažavanje sve većih ekoloških
i socijalnih zahtjeva.
Provesti restrukturiranje Hrvatskih šuma na načelima
ostvarenja dobiti, ali uz prenošenje ovlasti i
odgovornosti na samostalna trgovačka društva.
Poticaj raspravi dao je u nastavku i predsjednik
HŠD-a S. Matić, čije izlaganje radi aktualnosti problema
s kojima se neprestano susreće šumaska struka,
također nije potrebno kratiti.
"Znam da danas hrvatsko šumarstvo pritišću mnogi
problemi više subjektivne nego objektivne naravi, a isto
tako mišljenja sam da jedan veliki dio problema i njihovo
rješenje ponajprije ovisi o nama šumarima. To je vjerojatno
naša rezerva za kojom ćemo morati posegnuti
kada shvatimo da ipak sve ovisi o našem radu, redu i pona
kuloarskoj razini. Važnost stvaranja jakog šumarskog
lobija sasvim je sigurno i od državnog interesa, te
tu činjenicu valja što prije iskoristiti ukoliko ne želimo
postati tek promatrači u procesima provođenja šumarske
politike.
Smatramo kako nije vrijeme za dokazivanje o tome
tko je veći zaštitnik šumarske struke, jer današnje stanje
šumarstva, posebice poduzeća za gospodarenje šumama,
daleko je od zadovoljavajućeg. Poslovni rezultat
poduzeća za prošlu godinu odraz je razjedinjenosti
struke, kao i prevelike politizacije šumarstva, ali isto
tako i neodgovornosti pojedinaca. Negativan rezultat
neće samo tako proći nezapaženo, već će zasigurno
imati velike i uglavnom negativne konotacije na cjelokupno
šumarstvo. Upravo buduće aktivnosti koje nas
čekaju, moraju onemogućiti neodgovornim pojedincima
stavljanje osobnih interesa, pred interes cjelokupnog
šumarstva.
Posebno poglavlje, i to ono najsvjetlije, zauzimaju
naše šume, one su odraz naše orijentacije u budućnosti,
ali i dokaz kako šumarska struka kroz povijest nije mijenjala
osnovne postulate koji zapravo tek u budućnosti
dobivaju svoju pravu cijenu. Održivo gospodarenje
našim šumama dobilo je potvrdu kroz FSC certifikat za
svih 2.000.000 ha kojima gospodare Hrvatske šume.
Ta činjenica posebno je važna, jer će nam pripomoći u
izradi nacionalnih standarda koji će biti baza za certificiranje
šuma u Hrvatskoj. Važnost ovoga standarda je i
u tome, što i dio drvne industrije također ima FSC certifikate
(ukupno 19) koje je nužno iskoristiti u predstojećem
provođenju strategije za razvoj drvne industrije.
Osigurati biološku reprodukciju na čitavom šumsko-
gospodarskom području.
Osigurati zaštitu šumarske struke osnivanjem Šumarske
komore.
Uvesti licenciranje radova i tehnologija.
Osigurati institucionalnu podršku u provođenju šumarske
politike i strategije.
Osigurati javnost rada šumarske struke i hrvatskih
šuma kao poduzeća za gospodarenje šumama!
štenju, koje mora biti dominantno u našem poslu. Moramo
shvatiti da svi koji rade u hrvatskom šumarstvu, a
najviše inženjeri šumarstva i ostali diplomirani stručnjaci,
moraju biti pravi menadžeri na svom radnom mjestu,
i da samo o takvoj angažiranosti ovise stanje poduzeća,
stanje šuma i osobnih primanja svakog pojedinačno.
Vlastita poduzeća, poduzeća supruga, braće i tetaka, prijatelja
i si. (a mala smo zemlja i sve se zna) kojima je temeljna
djelatnost šumarstvo, trebala bi biti prošlost.
Svatko se mora opredijeliti za jedan posao i jedno podu-
310