DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 91     <-- 91 -->        PDF

ranih šumarskih, stručnih i znanstvenih potencijala, od
poduzeća do znanstvenih ustanova oko zajedničkog
projekta i njegovog provođenja, uz nadzor nezavisnog
stručnog tijela i uz koordinaciju ministarstva, svakako
je najvažniji zadatak osim izrade zakonske i podzakonske
regulative. Ciljeve koje u procesu pristupanja EU
moramo posebno akceptirati, su izvršavanje obveza
prema Deklaracijama Ministarskih konferencija, jer će
na sljedećim konferencijama valjati i dokazati stupanj
izvršenja preuzetih obveza. Nacionalni šumarski program
potrebno je prilagoditi međunarodnim standardima
u smislu vrste i kvalitete podataka te uspostaviti
partnerske odnose s relevantnim tijelima Europske
unije. Praksa pokazuje kako su određena odstupanja od
normi EU moguća, ako su temeljena na čvrstim argumentima,
ali ih treba ponuditi već u pregovorima.
Upravo iz navedenih razloga strategiju je potrebno u
cijelosti pripremiti kako bi postala ključni instrument u
procesu pristupa.
Započet je postupak izrade novog Zakona o šumama,
koji će osim navedenih usklađivanja sasvim sigurno
donijeti i stvaranje preduvjeta za predstojeći proces restrukturiranja
poduzeća za gospodarenje šumama, kao i
definiranja statusa odnosno korištenja i osiguranja sredstava
biološke reprodukcije šuma kao Ustavne kategorije
na čitavom šumsko-gospodarskom području. Osiguranje
biološke reprodukcije sjedne strane, uz istovremeno
opredjeljenje za tržišno poslovanje i stvaranje dobiti,
zahtijeva nužnost prenošenja gospodarske i financijske
odgovornosti na niže ustroj bene jedinice, što podrazumijeva
i određeni stupanj interesa i nadzora od strane lokalne
zajednice. Takav ustroj temelji se na tržišnom poslovanju
više samostalnih trgovačkih društava koja moraju
ostvarivati dobit, a zajedno osigurati potrajnost prirodnih
dobara i njihovu biološku reprodukciju, što je
primarni državni interes. Nužno je isto tako definirati i
ulogu Ministarstva u odnosu na upravljačku i nadzornu
funkciju. Smatramo kako će definiranje jedinstvene šumarske
politike kroz navedene aktivnosti omogućiti i
ostale promjene koje su nužne u drugim zakonskim i financijskim
regulativama, kao i određivanje uloge i zadaće
šumarskog sektora u revitaliziranju pojedinih dijelova
gospodarstva i društva.
Restrukturiranje poduzeća za gospodarenje šumama
proces je koji će sasvim sigurno privući posebnu
pozornost već i samom činjenicom da o njegovom provođenju
ovisi sudbina gotovo 10.000 zaposlenih, kao i
članova njihovih obitelji. Sam proces restrukturiranja u
dijelu je već i započet, a o njegovoj provedbi Ministarstvo
će preko imenovanog povjerenstva voditi posebnu
skrb. Kako bi restrukturiranje prema Programu Vlade
RH bilo što kvalitetnije, nužno je bilo angažiranje ekonomskih
i pravnih eksperata koji će uz pomoć šumarske
struke osigurati provođenje programa. Za očekivati
je potpuno nov pristup vođenju poslovne politike poduzeća
u smislu preuzimanja ovlasti, ali i pojedinačne
odgovornosti za svakodnevno izvršavanje preuzetih
obveza. Posebno se očekuje i postavlja kao imperativ
zaštita šumarske struke kroz osnivanje Komore inženjera
šumarstva i drvne industrije te licenciranje sredstava
i tehnologija.Vjerujemo kako će već početak iduće
godine označiti i početak uvođenja licenciranja te
državnog ispita, također jednog od bitnih elemenata te
zaštite. Unutar poslovne politike posebnu pozornost
usmjerit će se na upravljanje troškovima, kao i plaćama,
te posebice važno - ljudskim resursima.
Razvoj poduzetništva svakako je potreban i u šumarstvu,
no to je isto tako proces koji je a priori vezan
za zaštitu struke, pa ga u tom kontekstu treba i razvijati.
Upravo razdvajanje upravljačke i gospodarske
funkcije dovest će i do nužnog izdvajanja izrade osnova
gospodarenja iz temeljnih djelatnosti Hrvatskih
šuma d.o.o. te veće uloge resornog Ministarstva, kao i
otvaranje privatne inicijative uz licenciranje radova.
Jedan od svakako velikih problema s kojima se
šumarstvo danas susreće je i taj, da smo mi šumari
uglavnom sudionici u događajima koje u pravilu osmišljavaju
drugi, te je u mnogome i naš status unaprijed
u tim događajima definiran.
Upravo proces privatizacije nužno je pažljivo osmisliti
i usmjeriti ga kao proces koji će otvoriti mogućnost
zapošljavanja šumarskih inženjera i tehničara, ali i
šumarskih radnika uz poticajne mjere državne politike.
Poslovna politika definirana je tržišnim odnosima koji
su za nas posebno zanimljivi u politici cijena proizvoda
u šumarstvu. Upravo ovih dana ti tržišni odnosi uspostavit
će se s drvnom industrijom, kao našim dugoročnim
strateškim partnerom. Samim činom deregulacijc
cijena neće se riješiti problemi ni u šumarstvu ni
u drvnoj industriji. Osim deregulacije cijena šumarska
struka mora napraviti dodatan iskorak u zaštiti državnih
interesa, te što je moguće prije, a najkasnije do
kraja ove godine, predložiti Vladi RH donošenje Zakona
o trgovinskim klasama i započeti s primjenom europskih
normi. Paralelno s ovim procesima, nužno je
započeti s osmišljavanjem burze šumskih proizvoda,
ma što to u ovom trenutku značilo, te uspostaviti jedinstvenost
tržišta šumskih proizvoda na cijelom području
RH. Samo tako transparentan način rada omogućit će
strateškom partneru (drvna industrija) mogućnost za
provođenje mjera iz strategije koju smo već spomenuli.
Tradicionalan način gospodarenja šumama u budućnosti
će svakako nailaziti na sve veća ograničenja,
te je samim tim nužno već sada pronalaziti nove načine
ostvarenja prihoda, posebice u ekološkom dijelu gospodarskih
aktivnosti. Upravo u ovom dijelu vidimo
neiskorištene potencijale šumarske struke, kao i odgovor
na pitanje zašto zaštita prirode kao jedna od temeljnih
funkcija šumarske struke nije unutar istog ministarstva.
Vjerujemo kako će ova otvorena pitanja vrlo sko-
309