DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 90     <-- 90 -->        PDF

društvenih funkcija naših šuma. Vlasnička struktura
posebno je interesantna, jer je država vlasnik 81 % šuma
i šumskih zemljišta (2.024.474 ha) dok je u pri-
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva pred sobom ima vrlo odgovornu i složenu
zadaću, a to je osigurati institucionalni okvir za nastavak
kontinuiteta šumarske politike, kao i za pronalaženje
odgovora na mnoga danas otvorena pitanja koja
su pred šumarstvo postavljena, kao izazov vremena i
okruženja u kojemu se nalazimo. Samim unutarnjim
ustrojem definirali smo okvire unutar kojih možemo
djelovati, pa je tako vidljivo kako je pod ingerenciju
našega Ministarstva ponovno vraćena drvna industrija,
upravo s ciljem zaštite domaće sirovinske baze, kao i
sa željom da se kroz poslovno, tržišno partnerstvo šumarstva
i drvne industrije osigura stvaranje dodane vrijednosti,
posebice kroz poticanje što većeg stupnja finalizacije
proizvoda u drvnoj industriji. Izrada strategije
razvoja drvne industrije koja je u završnoj fazi, ponudit
će nove mjere, instrumente i pretpostavke za ostvarenje
zadanih ciljeva. Upravo u iznalaženju zajedničkih
rješenja postojećega stanja šumarstva i drvne in-
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva oblikovalo je politički i strateški okvir za
budući razvoj hrvatskoga šumarstva, u skladu s ostalim
europskim državama koje su u zadnjih nekoliko godina
doradile i upotpunile svoju šumarsku politiku i strategiju
s međunarodno preuzetim obvezama i promjenama,
vezanima za društvene vrijednosti, usvajanjem
Vlade RH "Nacionalne šumarske politike i strategije"
tijekom 2003. godine. Ipak, potrebno je ustvrditi kako
je šumarsku strategiju nužno nadopunjavati, te kako je
vatnom vlasništvu 19 % šuma i šumskog zemljišta
(461.137 ha). Državnim šumama uglavnom gospodare
Hrvatske šume d.o.o., poduzeće u vlasništvu države,
dok manjim dijelom šuma gospodare ostali pravni subjekti
(32.937 ha). Jedan od bitnih elemenata stabilnosti
gospodarenja svakako je i vlasnička struktura, jer se
stanje gospodarenja u državnim i privatnim šumama u
mnogome razlikuje. Takva saznanja i obveze koje je
Republika Hrvatska preuzela potpisivanjem i ratificiranjem
većine direktiva, rezolucija i ostalih dokumenata
globalnog i međudržavnog karaktera, svakako će
znatno usmjeriti daljnje aktivnosti i na području usklađivanja
zakonske i podzakonske regulative i na gospodarenje
šumama s međunarodno prihvaćenim načelima.
Primarna zadaća šumarske struke i znanosti je izrada
novog Zakona o šumama, kao i pravilnika koji će
proisteći iz Zakona. Vjerojatno ni ovom prigodom nije
naodmet naglasiti kako temeljni postulati šumarstva, u
smislu integralnog gospodarenja uz osiguranje potrajnosti
i bioraznolikosti ne mogu biti dovedeni u pitanje.
dustrije te u podršci Vlade Republike Hrvatske, osigurani
su uvjeti za ostvarenje zadanih ciljeva. Isto tako
osigurali smo kroz ustanovljenje Uprave za lovstvo
mogućnost da se i u tom važnom segmentu učini kvalitativni
iskorak, te da se lovstvo također u predstojećem
vremenu pripremi za nove uvjete koji ga u procesima
pristupanja Europskoj uniji očekuju. Posebnu važnost
Upravi za lovstvo i Upravi za šumarstvo istakli smo
vraćanjem šumarske i lovne inspekcije pod ingerenciju
našega resornog ministarstva. Isticanjem problematike
privatnih šuma kroz osnivanje posebnog odjela, jasno
smo se odredili o važnosti gospodarenja privatnim šumama.
Današnja ustrojbena struktura u mnogome se
razlikuje od one prije samo nekoliko mjeseci, što ističemo
kao posebnu prigodu koju je hrvatsko šumarstvo
dobilo kao jedan od važnijih čimbenika korištenja prirodnih
bogatstava te potencijala od kojih društvena zajednica
s pravom očekuje puno više od samog čina pridobivanja
drva.
definiranje kvalitetne šumarske politike tek pred nama.
Definiranje ciljeva i zadaća gospodarenja šumama i
njihovo ostvarivanje, temeljeni su na definiranju i
usvajanju dugoročne i kvalitetne šumarske politike, a
osnovni preduvjet za donošenje takve šumarske politike
je provedba nacionalne inventure šuma i vjerojatno
razdvajanje funkcija upravljanja i gospodarenja šumama.
Provođenje nacionalne inventure projekt je koji
je tek započeo i u kojemu ove godine očekujemo značajniji
pomak u realizaciji. Okupljanje svih zainteresi-
2. I n s t i t u c i o n a l n i okvir
3.Nacionalna šumarska politika i strategija
308