DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 88     <-- 88 -->        PDF

sjajnu situaciju, a na koju ne možemo bitno utjecati
"iznutra", mora se dakako iznijeti i brojne vlastite slabosti
koje značajno pridonose složenosti stanja.
Ponajprije, mora se ukazati na činjenicu da poduzeće
koje postoji i djeluje jedinstveno već više od desetljeća
još nije ustanovilo i provelo odgovarajući model
stimuliranja rada, već je u plaćama prisutan sustav
"uravnilovke" koji razarajuće djeluje na rađanje i
opredmećivanje novih ideja i prijedloga poboljšanja
rada i poslovanja. Ovo je izravno povezano s informacijsko-
knjigovodstveno-računovodstvenim sustavom i
sustavom planiranja, koje bi moralo davati pravu sliku
o uspješnosti rada i poslovanja manjih organizacijskih
jedinica i doprinosa pojedinaca. Još uvijek ne postoje
jasna mjerila za objektivno utvrđivanje uspješnosti. To
znači da nam treba razvidan sustav knjigovodstva proizvodnje
koji će utvrditi pravu cijenu koštanja po jedinici
proizvoda. Plan poslovanja i knjigovodstveno praćenje
moraju funkcionirati na način da lijeva strana
objektivno iskazuje plan, a desna izvršenje.
Komercijalno poslovanje Društva zbog navedenih
problema s gospodarskim okruženjem, ali i nekih vlastitih
shvaćanja komercijalne djelatnosti, svodi na prodaju
trupaca više-manje poznatim kupcima po fiksnim
cijenama, umjesto da smo ugradili u nj´ moderne marketinške
elemente u svrhu osvajanja novih tržišta i proširenja
ponude uslugama i drugim drvnim i nedrvnim
proizvodima.
Ranije spomenuta razmjerno visoka stopa kreditne
zaduženosti tvrtke koja je primarno uzrokovana vanjskim
uzročnicima, produbljuje svoje negativne učinke
ako se sredstva ne rabe u svrhu stvaranja i povećanja
novih vrijednosti. Nerijetko se događa da teško shvatljivim
razlozima ulaganjima u objekte i sredstva za
koja se nikako ne može pronaći opravdanost ulaganja,
obezvrjeđujemo prihod stečen mukotrpnim radom u
dobro znanim uvjetima šumarske proizvodnje.
Ovdje se još može reći da opravdani, ali i često u
datoj situaciji nerealni zahtjevi za povećanjem materijalnih
primanja zaposlenika koji kao krajnju posljedicu
rađaju opasnošću "živjeti iznad vlastitih mogućnosti",
također ne pridonose stabilizaciji stanja.
Mjere poboljšanja
Kao mjere za svekoliko poboljšanje stanja, osim
potrebe restrukturiranja i preustroja Poduzeća, koje bi
u svom krajnjem učinku trebale uroditi očekivanim
pomakom unaprijed, može se zaključiti da će ponajprije
ispravljanje već spomenutih vlastitih nedostataka
svakako dovesti do osjetnoga poboljšanja stanja u
Struci i Sektoru uopće.
Navest ću samo naznake što se može popraviti u današnjem
poslovanju Društva da bi se povećala radna
učinkovitost i snizili troškovi.
U proizvodnome procesu proizvodnje drvnih sortimenata
vrlo je bitno u izvršenjima držati se dinamičkih
planova, jer odstupanja donose velike teškoće u ispunjavanju
planskih zadataka i ostvarenju prihoda. Pri tomu
veliku ulogu ima dobra makroorganizacija i raspored
proizvodnih kapaciteta sječe i izrade, privlačenja i
prijevoza, kako strojeva i opreme, tako i ljudi. U tome
se može napraviti velika racionalizacija i uštedjeti
mnogi troškovi.
Starih i dotrajalih strojeva treba se što prije rješavati,
jer su oni veliki generator prekomjernih izdataka za održavanje.
Sustav informatičkoga popraćivanja proizvodnje
drvnih sortimenata mora konačno pro funkcionirati,
te opravdati svoje uvođenje bržim, lakšim, sigurnijim i
jednostavnijim načinom proizvodnih evidencija.
Uzgajanje šuma je djelatnost u proizvodnji gdje
stručnost šumara ponajviše dolazi do izražaja. Postupanje
prema pravilima struke može donijeti velike
uštede, a izlaženje iz tih okvira donijeti ogromne gubitke.
Nije svejedno radi li se obnova prirodnih šumskih
sastojina sjemenom ili sadnicama. Shvaća li se dovoljno
važnost prirodnih uroda sjemena i koriste li se ove
prilike u dovoljnoj mjeri? Štiti li se nakon sjetve sjemena
ponik od pepelnice i ostalih bolesti na odgovarajući
način? Sve su to pitanja čiji samo potvrdan odgovor
otvara nove mogućnosti poboljšanja proizvodnje.
Kapacitete rasadničarske proizvodnje treba bolje koristiti,
jer se njihovom racionalizacijom mogu uštedjeti
znatna sredstva, kako osiguravanjem dovoljno kvalitetnih
sadnica za vlastitu uporabu, tako i proširivanjem
hortikulturne ponude za kupce izvan sustava Društva.
Informacijska djelatnost mora se oblikovati kao sustav
koji će u svjetlu suvremene komunikacije i tehnologije
odgovoriti izazovima vremena i biti sigurna i učinkovita
podrška proizvodnoj, plansko-analitičkoj i knjigovodstveno-
računovodstvenoj djelatnosti. Njihovim
zajedničkim djelovanjem kao sustava, mogu se očekivati
pomaci u objektivnom utvrđivanju uspješnosti poslovanja
ustrojnih jedinica i pojedinaca te biti podloga za
nagrađivanje prema radu i ostvarenim rezultatima. Na
taj se način može očekivati uvođenje različitih vrijednosti
boda prema uspješnosti u skorom vremenu.
Imamo li unutarnjih pričuva?
Poznato je da je ukupan godišnji prirast na razini
SGO Područja preko 8 mil. m3 bruto mase drva, a već
godinama proizvodimo nešto više od 4 mil. m3 godišnje.
U isto su vrijeme gospodarski vrjednije vrste drva
premašene u izvršenim količinama. Ovo je utvrđeno
analizom izvršenja SGO područja kojoj upravo istječe
važnost.
Činjenica je da se svuda u Svijetu bilježi rast uporabe
drva u energetske svrhe. Drvo kao jedini pravi prirodni
obnovljivi energetski izvor, uporabom u ove svrhe
ne zahtijeva osobitu kvalitetu kao u slučajevima
306