DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 86     <-- 86 -->        PDF

triju i šumarstvo. Nastupili smo zajedno s predstavnicima
Hrvatskih šuma i nadamo se najboljem rješenju.
Detalje o tome možete pročitati u Zapisniku kojega ste
dobili u materijalu za ovu Skupštinu.
Bili smo aktivni na osnivanju samostalne Šumarske
komore ili u okviru Inženjerske komore, Razreda za
šumarstvo. Očekujemo angažiranje Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva, jer preko
njega postupak treba ići na Vladu pa na Sabor. Radi se
o bitnim uvjetima koji omogućavaju projektiranje u šumarstvu
s pravom ovlaštenog projektanta-šumara. Tu
smo uključili i rješavanje polaganja stručnog ispita, jer
su te dvije stvari u uzajamnoj vezi.
Htjeli smo i još želimo uspostaviti kontakte s novim
Državnim zavodom za zaštitu prirode, uputili smo dopis
ravnatelju, ali ne vidimo rezultate. Izgleda da baš
nisu sretni s predloženom suradnjom ili taj prijedlog
nisu ni uočili od silnih problema koje imaju. Oni su bar
svima vidljivi, jer šume na očigled sviju nas nestaju,
suše se, propadaju usprkos silnim profesionalnim privatnim
poduzećima kojima je zanimanje "zaštita prirode"
i koji taj problem skupo i neuspješno rješavaju trećerazrednim
ekspertizama o utjecaju na okoliš. Narod
doduše kaže da "šume i sirotinje neće nikad nestati",
ali je taj isti narod ispustio iz vida da se mnogi na šumi
i sirotinji bogate, a da šume ipak nestaju.
To je samo nekoliko velikih problema s kojima se
svakodnevno suočavamo, ali kao i uvijek s optimizmom
gledamo na budućnost, jer vjerujemo daje hrvatska
šumarska struka i šumarstvo jače i postojanije od
neznalica i profitera koji mu rade o glavi.
Zahvaljujem se na pozornosti, uz želje da uspješno
odradimo 108. godišnju Skupštinu HŠD-a koju održavamo
i u čast Dana hrvatskog šumarstva, pa Vam u toj
prigodi upućujem iskrene čestitke".
Kako su svi materijali za ovu Skupštinu, što je već
rečeno, sadržani u Zapisniku 6. sjednice Upravnog odbora
dostavljenom ograncima, te time i delegatima, a
uz to i objavljeni u Sumarskome listu br. 3-4/2004.,
predloženo je da se izvješća tajnika, glavnog urednika
Šumarskog lista i Nadzornog odbora ne čitaju, nego da
delegati na ta izvješća s kojima su upoznati daju primjedbe
i prijedloge. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad 4. Skupština je jednoglasno, bez posebnih primjedbi
usvojila Izvješća.
Ad. 5. Na Program rada i Financijski plan za 2004.
god. također nije bilo primjedbi.
Ad. 6. Pod ovom točkom denvnog reda nije bilo
rasprave.
Nakon ovoga nazovimo radnog I. dijela Skupštine,
slijedila je kratka stanka za kavu, a zatim,
II dio: Tematska rasprava - savjetovanje na temu
"AKTUALNA PROBLEMATIKA HRVATSKOGA ŠUMARSTVA"
Otvarajući tematsku raspravu pod navedenim naslovom,
predsjednik HŠD-a akademik S. Matić naznačio
je kako je ona u skladu s našom tradicijom i potrebom
da u okviru redovite godišnje skupštine raspravljamo
o aktualnom trenutku hrvatskog šumarstva,
posebice kada se u tom sektoru narodnoga gospodarstva
najavljuju značajne promjene. Zahvaljujući im na
odazivu, ponajprije najavljuje autore poticajnih referata
za ovu raspravu, "uvaženu gospodu, naše kolege i
danas najodgovornije ljude u šumarstvu Hrvatske, Josipa
B a r t o l č i ć a , dipl. ing. šum., državnog tajnika u
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
i mr. sp. Darka Beuka, predsjednika Uprave
Hrvatskih šuma d.o.o. Uvjereni smo da će nam uvažene
kolege realno iznijeti aktualne probleme hrvatskoga
šumarstva, izazvati konstruktivnu raspravu i da ćemo
na osnovi svega formirati stavove i donijeti odgovarajuće
zaključke".
Za formiranje zaključaka predloženo je i prihvaćeno
Povjerenstvo u sastavu: T. S t a r č e v i ć , P Jurjević,
J. Dundović iH.Jakovac.
Prema najavi, u pozivnici za Skupštinu stoji da će s
poticajnim referatima započeti državni tajnik J. Bart
o l č i ć , no u dogovoru s njime najprije je riječ uzeo
predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. D. Beuk.
Nakon stoje pozdravio nazočne i čestitao predsjedniku
HŠD-a S. Maticu na izboru za redovitog člana HAZU,
predstavio je sadašnje stanje i viziju razvoja Hrvatskih
šuma d.o.o. u sažetom referatu kojega prenosimo u
cijelosti.
Mr. sp. Darko Beuk
Šumarstvo danas prikaz stanja i prijedlozi poboljšanja
"Ovdje su nazočni skoro svi rukovoditelji uprava,
službi, odjela, šumarija, revirnici, šumarski tehničari,
znači skoro svi čelni ljudi u struci i proizvodnji te izvršitelji
poslovne politike. Stoga bi se svi trebali prepoznati
u teškoćama koje trenutno imamo i to u svojem
djelokrugu rada.
Nazočnim djelatnicima iz ministarstva i znanstvenicima
sa Šumarskog Fakulteta i Šumarskog instituta ukazujemo
na složenost poslovanja u kojoj su se zatekle HŠ
i upućujemo zamolbu za njihovo uključivanje u iznalazak
rješenja koja su u njihovoj domeni, a koja mogu pomoći
u rješavanju trenutno nezavidne situacije.
304