DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 84     <-- 84 -->        PDF

čija ogleda se i daje refleksije i na situaciju u šumarstvu.
To je i prva godina kada su Hrvatske šume d.o.o. (HS)
umjesto dobiti ostvarile gubitke, što je još jedan od razloga
da svi skupa poradimo da HŠ postanu jedan od nositelja
razvoja, ne samo šumarstva, nego i kompletnog
gospodarstva. U tom kontekstu želio bih kazati da ćemo
maksimalno poraditi na procesu restruktuiranja HS-a.
Držimo, da tako veliko poduzeće i suviše centralizirano,
ne daje one prave učinke, koje bi sukladno prirodnom
bogatstvu trebalo ostvarivati. Znači, za iduće razdoblje
pripremamo jedno detaljno restruktuiranje HŠ, a samim
time ići će i proces decentralizacije. Sljedeće što bih želio
najaviti u ovom kratkom obraćanju je, da smo podnijeli
zahtjev Vladi RH za deregulaciju cijena. Situacija
glede cijena drvne mase nije zadovoljavajuća, i nažalost
dobrim dijelom to je rezultat sadašnje situacije u šumarstvu.
Mi želimo izvršiti deregulaciju cijena, ali ne na način
da to postane omča oko vrata drvnoj industriji. Želimo
da drvna industrija bude u vezi sa šumarstvom, i u
tom kontekstu treba gledati prebacivanje nadležnosti
odjela Ministarstva i na odjel za drvnu industriju. Znači,
konačno su se šumarstvo i drvna industrija našli unutar
jedne institucije, unutar jednog Ministarstva. Držimo da
je to pravi put kada analogno gledamo i u poljoprivredu,
gdje se primarna proizvodnja i prehrambena industrija
nalaze u istoj instituciji. Ovakav način logičan je i kada
je u pitanju šumarstvo i drvna industrija, koje trebaju
postati poluga razvoja naše domovine. Držimo da tu ima
puno rezervi i da upravo ne radeći više na uštrb jedni
drugih, nego radeći zajednički, možemo očekivati daleko
bolje razultate.
Naša čvrsta opredjeljenost je da najkvalitetnija drvna
masa - najkvalitetniji sortimenti, završe u višim fazama
obrade drva kroz hrvatsku drvnu industriju, a ne
da budu samo propiljeni i da nama ostaje samo kora i
manje vrijedni sortimenti, a da se ono najkvalitetnije
dorađuje u drugim zemljama, koje nam onda vraćaju to
kao skupi namještaj, umjesto da mi budemo ti koji će
izvoziti gotov proizvod. U tom smjeru ići će sva naša
nastojanja, a vjerujem da ćemo u vama imati potporu,
kao što to i danas vaša nazočnost iz cijele RH govori,
vjerujući da ćemo nastojati što kvalitetnije raditi u kontekstu
razvoja šumarstva i drvne industrije. Još par riječi
vezano uz pitanje koje možda dobiva i neke negativne
konotacije šumara. To je pitanje prenamjene neobrasloga
šumskog zemljišta. Činjenica je, da smo na
temelju odluke Vlade donesene u Splitu zadužili resorno
Ministarstvo i HS da evidentiraju neobraslo šumsko
zemljište, koje bi onda išlo u prenamjenu za poljoprivredno
zamljište radi podizanja dugogodišnjih nasada.
Ova mjera ni u kojem slučaju nije usmjerena protiv šumarstva,
nego držimo da je to jedna od mjera koja bi
trebala učiniti korist šumarstvu, jer u toj istoj odluci
stoji, da sukladno onolikoj prenamijenjenoj površini,
onaj koji obavi prenamjenu, mora isto toliku površinu
pošumiti. To je dobra mjera koja će biti u funkciji i razvoja
poljoprivrede, ali isto tako povećanja površina
pod šumom. Stoga tu ne trebamo biti suprotstavljene
strane, nego trebamo raditi u zajedničkom interesu, tražeći
što je optimalno postići na šumskom zemljištu,
koje sada nije u funkciji šumarske proizvodnje. Na kraju
želim uspješan rad Skupštine, a HŠD-u puno uspjeha
u daljnjem radu. Neka bude uspješno i neka se kao
do sada drži svoje tradicije i konstruktivnog rada na
razvoju šumarstva".
S. Matić se zahvalio gosp. ministru na pozdravu i
riječima kojima je najavio glavne odrednice resornog
Ministarstva glede šumarstva i drvne industrije. U nastavku
ovoga tzv. pozdravnog dijela Skupštine, riječ je
uzeo B. Prpić, koji je pred ovim skupom javno u svoje
ime i ime nazočnih, čestitao predsjedniku HSD-a S.
Maticu na izboru za redovitoga člana Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti (HAZU). Izbor je obavljen na
Skupštini HAZU 20. svibnja 2004. god. Svi s kojima je
razgovarao u vezi ovoga izbora, kaže B. Prpić, "slažu
se daje izabaran pravi čovjek, profesor uzgajanja šuma,
dobar pedagog, dobar znanstvenik, a isto tako dobar šumarski
stručnjak. HAZU je zaista pogodila s ovim izborom.
Izborom S. Matica kao člana smatramo da će
isti pomoći glede promidžbe šumarske struke, jer radi se
o najvišoj znanstvenoj institucij u RH, čije se mišljenje i
stav poštuje. Vjerujemo da će ga kao novi akademik,
kao do sada, i u ovoj instituciji zdušno raditi na dobrobit
šumarske struke". Nakon pljeska odobravanja i podrške
302