DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 83     <-- 83 -->        PDF

AKTUALNO
DANI HRVATSKOGA ŠUMARSTVA
108. redovita skupština Hrvatskoga šumarskog društva
ZAPISNIK
sa 108. redovite skupštine Hrvatskoga šumarskog društva,
održane u Zagrebu 14. lipnja 2004. godine
U okviru Dana hrvatskoga šumarstva, prema ustaljenom
običaju i obvezi, održana je 108. redovita
Skupština HŠD-a. Uz ovo središnje događanje, ogranci
HŠD-a obilježit će Dane hrvatskoga šumarstva raznoraznim
stručnim, kulturnim i sportskim događanjima.
U velikoj kino dvorani Ministarstva poljoprivrede
šumarstva i vodnog gospodarstva, uz zvanične delegate
(90 od 97) Skupštini je ukupno nazočilo 275 članova
HŠD-a i gostiju (u I. dijelu nešto manje).
Skupština se odvijala prema predloženom i usvojenom
D n e v n o m r e d u :
I. dio:
1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radnog predsjedništva
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja Zapinsika
3. Izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u 2003. god. i
između dvije Skupštine: predsjednika, tajnika, glavnog
urednika Šumarskog lista i Nadzornog odbora.
4. Rasprava po izvješćima i zaključci.
5. Verifikacija Programa rada i Financijskog plana za
2004.god.
6. Razno.
II. dio:
Tematska rasprava - savjetovanje na temu "Aktualna
problematika hrvatskoga šumarstva".
Poticajni referati:
Mr. sp. Darko Beuk, predsjednik Uprave Hrvatskih
šuma d.o.o.,
Josip B a r t o l č i ć , dipl. ing. šum., državni tajnik u
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog
gospodarstva
III. dio:
Dodjela priznanja znanstvenoj savjetnici dr. se. Karici
Corkalo-Jemrić
Pretstavljanje Zbornika radova s obilježavanja 125.
obljetnice Nadzorništva - Inspektorata za pošumljavanje
krševa, goleti i uređenje bujica (Senj, 27 - 28.
studenoga 2003.).
U predvorju se mogla vidjeti izložba vezana uz ovu
obljetnicu.
I. dio - Ad 1 i 2. Rad Skupštine otvorio je predsjednik
HŠD-a akademik Slavko M a t i ć , pozdravivši sve
nazočne, posebice ministra poljoprivrede, šumarstva i
vodnog gospodarstva gosp. Petra Čobankovića,
dipl. ing., njegove suradnike u odnosnom ministarstvu,
državnoga tajnika Josipa Bartolčića, dipl. ing., pomoćnike
ministra, prof. dr. se. Ivicu Grbe a i Milorada
Stojanovića, dipl. ing. te predsjednika Uprave
Hrvatskih šuma d.o.o. mr. sp. Darka Beuk a. Izrazio
je posebno zadovoljstvo i zahvalu gosp. Petru Cobankoviću,
našemu ministru, što je našao vremena
makar kratko nazočiti skupu ovako velikog broja
stručnjaka, koji pripadaju njegovom resoru.
Da bi Skupština mogla raditi po Statutu i Poslovniku,
izabrano je Radno predsjedništvo u sastavu: Ilija
Gregorović, Juraj Zelić i Slavko Matić. Vođenje
zapisnika povjereno je tajniku HŠD-a Hranislavu
Jakovcu,azaovjerovitelje zapisnika izabrani su Josip
Dundo vi ć i Miroslav Harapin. Nakon stoje
Radno predsjedništvo zauzelo svoja mjesta, Skupštini
se obratio ministar poljoprivrede i šumarstva i vodnog
gospodarstva gosp. Petar Čobanković. Izrazivši zadovoljstvo
što ima priliku nazočiti ovako eminentnom
skupu hrvatskih šumarskih stručnjaka okupljenih u
HŠD-u, jednoj od najstarijih stručnih udruga sa zavidnom
tradicijom i stručnom snagom, gosp. ministar se
obratio nazočnima.
"Nažalost, nismo u nekakvoj pretjerano sjajnoj situaciji
i na koncu konca cjelokupna gospodarska situa-
301