DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 76     <-- 76 -->        PDF

D. Storga: PRIMJENA GlS-a PRI IZLUČIVANJU SASTOJINA PREMA DENDR0METRIJSK1M PARAMETRIMA Šumarski list br. 5-6, CXXVI11 (2004), 287-299
Rezultati ispitivanja utjecaja pojedine varijable
na izdvajanje klastera
Research results of particular variables influence
on cluster separation
Da bi se dobile varijable koje su
imale najveći utjecaj na izdvajanje
ploha u klastere provedene su analize
One - Way ANOVA, LS Means i Tukey
HSD test.
One - Way Anova analizom vidimo
utjecaj pojedine varijable na izdvajanje
plohe u određeni klaster.
Analizirana je svaka pojedina varijabla
(ukupno 20). Ovdje su prikazani
samo neki od primjera gdje je taj utjecaj
najizraženiji.
Iz slike 5. vidi se da je na temelju
varijable broj stabala hrasta izdvojen
klaster 8. Vrijednosti varijable hrast N
slične su za klastere 1-6. Na izdvajanje
klastera 14 značajno utječe varijabla
broj stabala graba (slika 6). Varijable
temeljnica graba i % učešće
graba također značajno utječu na izdvajanje
ploha u klaster 14. Na izdvajanje
klastera 7 najviše utječe varijabla
broj stabala jasena (slika 7). Uz tu varijablu
najviše utjecaja imaju varijable
vezane uz jasen i to: varijabla temeljnica
jasena i varijabla % učešće jasena.
Iz slike 8. uočava se da na izdvajanje
klastera 9 najviše utječe varijabla
broj stabala OMB-a.
Za sve varijable (20) provedeni je i
Tukey HSD test kojim se ispituju razlike
između klastera s obzirom na ispi-
294