DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 74     <-- 74 -->        PDF

D. Štorga: PRIMJENA GlS-a PRI IZLUČIVANJU SASTOJINA PREMA DENDROMETRI.ISK1M PARAMETRIMA Šumarski list br. 5-6, CXXVII1 (2004), 287-299
REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA Research results and discussion
Rezultati klasterske analize — Cluster analysis results
Na temelju 20 varijabli i 1025 izmjerenih ploha,
kao rezultat klasterske analize dobili smo 5,
10 i 15 klastera (grupa ploha) svrstanih po nekim
određenim karakteristikama.
Klasterska analiza je zbog velikog broja metoda
više nego ijedna druga multivarijantna analiza
pod utjecajem izbora samoga analitičara. Iz
toga razloga pristupilo se analizi koja je pokazala
optimalan broj potrebnih klastera, da bi se dobio
vjerodostojan rezultat. Provedena je Complete
Linkage metoda (slika 3).
Na slici 3. vidimo daje za analizu potrebno
minimalno 12 klastera. Stoga je kao optimalni
broj za daljnju analizu uzeto 15 klastera (tablica
3).
Iz tablice 3. vidi se da su prvih 6 klastera u
osnovi slični po starostima ploha, a razlikuju se
samo po varijabli učešća pojedine vrste po plohi.
Klaster 7, 8 i 9 su sličnih starosti, međutim
klaster 9 razlikuje se po učešću varijabli vezanih
za OMB, a klaster 8 po varijablama hrast N i jasen
N. Deveti klaster izlučen je na temelju učešća
ostale meke bjelogorice. U klasterima 10, 11 i
12 uočljivo je veće učešće graba i učešće ostale
meke bjelogorice, dok im je starost različita.
Klasteri 13 i 14 su izlučeni na temelju varijabli
vezanih za grab, dok se razlikuju od ostalih klastera
i po starosti. Klaster 15 se razlikuje od klastera
4, 5 i 6, koji su sličnih starosti, po ukupnom
broju stabala i ukupnoj temeljnici.
Svih 15 klastera međusobno se razlikuje prema
nekoj varijabli, pa samo uzimajući u obzir
varijable N ukupno, G ukupno i ds uočljiva je
razlika u karakteristikama koje su bile odlučujuće
za svrstavanje pojedine plohe u određeni
klaster.
Iz slike 4. uočavaju se varijable koje su značajno
odlučivale za izdvajanje pojedinog klastera,
a to su broj stabala hrasta, graba, jasena i
OMB-a. Na izdvajanje klastera 8 utjecala je varijabla
broj stabala hrasta, na klaster 3 broj stabala
graba, a na klaster 7 broj stabala poljskog
jasena. Varijabla broj stabala OMB-a utjecala je
na izdvajanje klastera 9. Isto tako je uočljivo da
varijable koje su najmanje utjecale na izdvajanje
klastera su srednje plošno stablo hrasta, srednje
plošno stablo graba, srednje plošno stablo poljskog
jasena, srednje plošno stablo OMB-a i
srednje plošno stablo ukupno po plohi.
Sličnost između pojedinih klastera može se
vidjeti na temelju Euclidovih distanci, odnosno
292