DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 114.4 + 188
Pernar, N., J. Vukelić, D. Bakšić, D. Baričević: Prilog poznavanju geneze i svojstava tla
ritskog područja sjeveroistočne Baranje
An Insight Into Genesis and Properties of Soil in the Riparian Region of North-Eastern Baranja 223
UDK 630* 363
Krpan, A. P. B., T. Porsinsky: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i
mekih listača - 2. dio: Djelotvornost harvestera u kulturi mekih listača
Efficiency of Mechanical Felling and Processing in Soft and Hardwood Broadleaved Stands -
Part 2: Efficiency of Harvesters in the Culture of Soft Broadleaf Trees 233
UDK 630* 375
Zečić, Ž., A. P. B. Krpan, T. Porsinsky, M. Šušnjar: Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078
u oplodnim sječama sastojina Požeškog gorja
Efficiency of Tractors 8090 and 9078 in Shelterwood Fellings of Stands in Požega Mountains 245
UDK 630* 561 + 116
Pilaš, I., N. Potočić: Odnos unutarsezonskih varijacija prirasta debla, električnog otpora
kambijalne zone i podzemne vode u sastojini hrasta lužnjaka (Q. robur L.)
Depedence of Intraseasonal Variations of Tree Stem Diameter Changes, Electrical Resistanee
of Cambial Zone and Groundwater in Common Oak Stand (Q. robur L.) 255
UDK 630* 160 + 161
Popijač, M., I. Seletković, M. Volner, I. Lovrenčić, D. Barišić, N. Kezić: Dinamika kretanja
137Cs i 40K na stablima jele (Abies alba) na Sljemenu
Dynamics of 117Cs and 40K Movement in Silver fir Trees on Sljeme Mountain 269
UDK 630* 652
Posavec, S.: Specifičnosti poslovne analize entiteta za gospodarenje šumom i šumskim zemljištem
Specificy of Bussines Analyses Entities in Managing with Forest and Forest Land 279
UDK 630* 582 + 525
Štorga, D.: Primjena GIS-a pri izlučivanju sastojina prema dendrometrijskim parametrima
Application of GIS in Stand Extraction According to Dendrometric Parameters 287
ZAŠTITA PRIRODE
Arač, K.: Lastavica (Hirundo rustics L.) 300
AKTUALNO
Jakovac,H.: Dani hrvatskoga šumarstva, 108. redovita skupština Hrvatskoga šumarskog društva 301
P rp i ć, B. Profesor dr. se. Slavko Matić izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 323
F r ko v i ć, A.: Poštanska marka posvećena Nacionalnom parku "Risnjak" 326
Oštrić,I.: O vatrenoj stihiji na jadranskom području 328
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
S t a r č e v i ć , T : U prirodnom šumskom ekosustavu, divljač mora biti uravnotežena sastavnica 329
NOVI MAGISTRI
Raguž,D.: Mr. sp. Marin Tomaić, dipl. ing. šum. 332
Raguž,D.: Mr. sp. Vlado Jumić, dipl. ing. šum. 333
ZAŠTITA PRIRODE
Getz, D.: Adamsijev plijenor, rijetki posjetitelj Hrvatske i grada Osijeka 335
OBLJETNICE
Skoko, M.: Najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj Ivan Šavor proslavio je 103. rođendan 337
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
K aj b a, D.: Izvješće sa sedmog sastanka Euforgen mrežnog plana za plemenite listače 338
Grubešić,M.: U Slovačkoj održani XI. Levički lovački dani 339
KNJIGE I ČASOPISI
Grubešić,M.: Pavel Hell, Jaroslav Slamečka, Jozef Gašparik: Ris i divlja mačka-u slovačkim Karpatima
i u svijetu (Ris a diva mačka - v slovenskych Karpatov a vo svete) 343
Grospić,F.: Alberieterritorio,L´Italiaforestaleemontana 344,349
Vojniković, S.: GIS ugazdovanju prirodnim resursima 350
Biškup,J.: Svi hrvatski šumari u jednoj ediciji 351
MEĐUNARODNA SURADNJA
Š e g o n, V: 2. Svjetska konferencija i izložba tehnologije Biomasa za energiju, industriju i zaštitu klime 352
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Schreiber,P.: Posjet HŠD ogranak Dalmacija Split HŠD ograncima Vinkovci i Osijek 354
IN MEMORIAM
HŠD - ogranak Delnice: Rade Rajnović (1956-2003) 359
Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora