DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK 630* (05):»54-02«/061.2 ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB
S UM A R S K I LIST
Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva
Journal of the Forestry Society of Croatia - Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins - Revue de la Societe forestiere croate
1. Mr. se. Branko Belčić
2. Mr. sc. Vladimir Bogati
3. Davor Butorac, dipl. ing.
4. Damir Delač, dipl. ing.
5. Mr. se. Josip Dundović
6. Ivan Đukić, dipl. ing.
7. Ivan Duvnjak, dipl. ing.
8. Dr. sc. Joso Gračan
9. Prof. dr. sc. Ivica Grbac
Uređivački savjet:
10. Ilija Gregorović, dipl. ing. 18
11. Dražen Husak, dipl. ing. 19
12. Zvonko Kranjc, dipl. ing. 20
13. Herbert Krauthackcr, dipl. ing. 21
14. Ivan Matasin, dipl. ing. 22
15. Prof. dr. sc. Slavko Matić, 23
predsjednik 24
16. Boris Miler, dipl. ing. 25
17. Mr. sc. Ivan Pentek
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
Zvonko Rožić, dipl. ing.
Dubravko Hodak, dipl. ing.
DaliborTomljanović, dipl. ing.
Dr. sc. Vlado Topić
Berislav Vinaj, dipl. ing.
Oliver Vlainić, dipl. ing.
Prof. dr. sc. Joso Vukelić
Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:
/. Šumski ekosustavi
Prof. dr. sc. Joso Vukelić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković, ekologija i
biologija šuma
Prof. dr. sc. Branimir Prpić, fiziologija i prehrana
šumskog drveća
Dr. sc. Joso Gračan, genetika i oplemenjivanje
šumskog drveća
Doc. dr. sc. Nikola Pernar, šumarska pedologija
Doc. dr. sc. Marijan Grubešić, lovstvo
2. Uzgajanje šuma i hortikultura
Prof. dr. sc. Slavko Matić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Dr. sc. Stevo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
Dr. sc. Vlado Topić, krške šume
Doc. dr. sc. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode
3. Iskorišćivanje šuma
Prof dr. sc. Ante B. P. Krpan, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. sc. Dragutin Pičman, šumske prometnice
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Horvat, mahanizacija šumarstva
Doc. dr. sc. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska
prerada drva
4. Zaštita šuma
Dr. sc. Miroslav Harapin, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Milan Glavaš, šumarska fitopatologija
Doc. dr. sc. Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Mr. sc. Petar Jurjević, šumski požari
5. Izmjera šuma i šumarska biometrika
Izv. prof. dr. sc. Nikola Lukić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. sc. Vladimir Kušan, geodezija
6. Uređivanje šuma
Doc. dr. sc. Juro Čavlović, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Izv. prof. dr. sc. Ivan Martinić, organizacija rada i
šumarska ekonomika
Branko Meštrić, dipl. ing. šum., informatika u
šumarstvu
7. Šumarska politika
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., povijest šumarstva,
bibliografija, staleške vijesti
Prof. dr. sc. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
općekorisne funkcije šuma
Članovi Uređivačkog odbora iz inozemstva
Prof. dr. sc. Vladimir Beus, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Vjekoslav Glavač, Njemačka
Prof. dr. sc. Emil Klimo, Češka
Doc. dr. sc. Boštjan Kosir, Slovenija
Glavni i odgovorni urednik prof. dr. sc. Branimir Prpić
Tehnički urednik- Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.
Lektor - Dijana Sckulić-Blažina
Dr. sc. Konrad Pintarić, prof, em., Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Milan Saniga, Slovačka
Dr. sc. Martin Schneider-Jacoby, Njemačka
Prof. dr. sc. Iztok Winkler, Slovenija
Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj,
Slovačkoj i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim zemljama
zavisno o odluci uredništva.
Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.
Na osnovi mišljenja Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, »Šumarski list«
smatra sc znanstvenim časopisom te se na njega primjenjuje 0-ta stopa PDV (članak 57. g.)