DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski lisl br. 5-6. CXXVIII (2004), 233-244
UDK 630* 363
DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA TVRDIH
I MEKIH LISTAČA - 2. DIO: DJELOTVORNOST HARVESTERA
U KULTURI MEKIH LISTAČA
EFFICIENCY OF MECHANICAL FELLING AND PROCESSING IN SOFT AND
HARDWOOD BROADLEAVED STANDS - PART 2: EFFICIENCY OF
HARVESTERS IN THE CULTURE OF SOFT BROADLEAF TREES
Ante P. B. KRPAN*, Tomislav PORSINSKY**
SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati istraživanja strojne sječe i izradbe
harvesterom Timber jack 127 OB u 2 3-godišnjoj vrbovoj kulturi. Obujam srednjeg
sječnog stabla iznosio je 0,5 m3, a prsni promjer 25 cm. Sječna gustoća
iznosila je 633 stabala po ha. Gusti sloj grmlja čine sremza, bazga, svib i
trušljika. Praćenje je rada harvestera trajalo ukupno 6 radnih dana (54,11 h),
za koje je vrijeme posječeno 1825 stabala, odnosno izrađeno 949,1 m3
oblovine.
Srednji je promjer tehničke oblovine 29 cm, duljina 4,5 m i obujam 0,30 m3.
Srednji je promjer celuloznog drva 17 cm, srednja duljina 4 m te srednji obujam
0,11 m3. Računalni sustav Timberjack 3000 je prije početka rada umjeren.
U njega su unesene zadane minimalne dimenzije (promjer na tanjem kraju s korom
i duljina) pilanske oblovine I klase (2 7 cm, 2,5 m), pilanske oblovine II klase
(22 cm, 2,5 m) te celuloznoga drva (7 cm, 4 m). Rezultati su potvrdili da
dimenzije izrađenih sortimenata ne odstupaju od zadanih vrijednosti.
Studijem vremena utvrđena su opća vremena u visini od 52,7 %, i efektivno
vrijeme u visini od 47,3 % ukupno snimljenoga vremena. Uz takav je
omjer vremena harvester ostvario učinak od 17,5 m3/h ili 34 stabla/h, trošeći
ukupno 3,42 min/m3. Prosječni je utrošak efektivnoga vremena 1,62 min/m3.
Sječa i izradba čini 66,1 %, prazni hod hidraulične dizalice 17,8 %, čišćenje
grmlja 12,8 %, a premještanje harvestera u sječini 3,3 % efektivnoga vremena.
Dodatno je vrijeme iznosilo 30,9 % efektivnoga vremena.
Vrijednosti su norme vremena i proizvodnosti harvestera istražene regresijskom
analizom i izjednačene eksponencijalnom krivuljom uz vrlo jaku
korelaciju, pri čemu je utvrđeno đa se 84 % varijabilnosti proizvodnosti i
norme vremena pojašnjava utjecajem prsnog promjera stabla.
Ključne riječi: strojna sječa, Timberjack 1270B, čista sječa kulture
vrba, djelotvornost
1. UVOD Introduction
U prvoj je objavi raspravljena uvodna tema o općenitim
načelima uporabe harvestera, tehničkim i tehno-
* Prof. dr. se. Ante P. B. Krpan
** Mr. se. Tomislav Porsinsky
Zavod za iskorištavanje šuma, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
ante.krpan@zg.tel.hr
porsinsky@hrast.sumfak.hr
loškim značajkama uz prinos rezultata ankete o strojnoj
sječi, koja je provedena medu stručnim osobljem
trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, ponajprije
onima koji se bave problematikom pridobivanja
drva. U ovom broju Šumarskoga lista donosi se
drugi po redu članak od predviđenih pet, koji su tematski
povezani sa strojnom sječom i izradbom bjelogo-
233