DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 121     <-- 121 -->        PDF

noides. Cilj bi bio osnovati paneuropski mrežni plan,
ponajprije za in situ očuvanje sastojina ove vrste.
Naznačeno je daje na četvrtoj ministarskoj konferenciji
u Beču održanoj u travnju 2003. godine dana
važnost očuvanju šumskih genetskih resursa, stoje nastavljeno
na sastanku eksperata (listopad 2003.), kao i
u radu ad hoc radne grupe "Razvoj paneuropskog razumijevanja
veze između pristupa ekosustavu i održivom
gospodarenju šumama", koji je održan tijekom
travnja ove godine u Krakovu, Poljska. Više informacija
može se naći na web stranici www.mcpfe.org.
Tijekom seminara na temu očuvanja genofonda,
oplemenjivanja i primjene kod plemenitih listača,
upoznati smo s više znanstvenih projekata talijanskih
domaćina. M. Vannucci predstavio nam je na primjeru
dviju vrsta (Castanea sativa i Fraxinus ornus)
razvoj utvrđivanja i primjenu provenijencija ovih vrsta
na području Toskane. Sukladno direktivama Europske
komisije, razvidno je da se mora primijeniti koherentni
sustav na nacionalnoj razini, uz osiguranje uputa za
utvrđivanje regije provenijencija svake vrste. Ponajprije
to mora biti uvjetovano geografskom rasprostranjenošću
i razlikama u klimatskim i biogeografskim
čimbenicima, uz obvezno detaljnu inventuru šuma kao
dio tog procesa.
Također nam je prikazan rad više istraživača na selekciji
klonova divlje trešnje s obzirom na svojstva
debla, grananja i boje drva. Dobivena je vrlo velika genotipska
varijabilnost za ova svojstva, koja su pod velikim
genetskim utjecajem, uz dobivene visoke vrijednosti
nasljednosti. Također će se nastaviti s istraživanjem
utjecaja kemijskih svojstava tla na boju drva, što
je vrlo značajno za tehničku vrijednost drva divlje trešnje.
Klonsko razmnožavanje divlje trešnje obavlja se
tehnikama kulture tkiva, i to većinom organogenezom
U Levicama u Slovačkoj, gradiću udaljenom 50 km
od Nitre, održani su od 25. ožujka do 2. travnja deveti
po redu LEV1ČKI LOVAČKI DANI. Kao što se iz samog
naziva manifestacije može zaključiti, posvećena
je lovstvu, lovu, prirodi i divljači. To je manifestacija
koja se dobro i dugo priprema, a u organizaciji sudjeluje
velik broj poznatih i stručnih osoba iz lovačkih krugova
Slovačke, ali i sve institucije i organizacije koje u
svojoj djelatnosti obuhvaćaju lovstvo.
Cilj ove manifestacije je uspostava kontakta sa širom
javnošću, ponajprije s djecom i mladima, pred-
Slika 2. Proreda u mješovitoj kulturi klonova divlje trešnje
iz kotiledona i lisnog tkiva. Nije utvrđena somaklonalna
varijabilnost korištenjem DNK analiza.
Upoznati smo i s rezultatima više istraživačkih radova
na genetskoj raznolikosti običnog oraha, uz opasnost
genetske erozije ove vrste i nužne potrebe očuvanja
lokalnih sorti. Peti međunarodni simpozij o orahu
održat će se u Sorrentu, Italija, u studenom mjesecu
ove godine (www.walnut2004.sistemacongressi.com).
Tijekom terenskog dijela upoznati smo sa sanacijom
1500 ha bivšeg područja rudnika lignita na području S.
Barbara nel Valdarno. Na tom lokalitetu od 1987. godine
osnovane su mješovite kulture divlje trešnje, te običnog
oraha s poljskim jasenom, hrastom lužnjakom i vrstom
Alnus cordata, kao i kulture brekinje.
Interesantno je napomenuti da su talijanski šumari
od 1985. do 2000. godine osnovali ukupno 150 000 ha
kultura plemenitih listača, od čega 70 % čine divlja trešnja
i obični orah. Za potrebe ovog pošumljavanja i uzgoja
sadnog materijala investirano je 50 milijuna Eura.
Doc. dr. se. Davorin Kajba
stavljanje lovstva kao športske, rekreativne, privredne i
znanstvene discipline te upoznavanje javnosti s provedenim
aktivnostima na očuvanju prirode, staništa divljači,
uzgoju i zaštiti divljači.
Raznolikost aktivnosti u desetodnevnoj manifestaciji
vidljiva je iz kratkog prikaza Programa Levičkih
lovačkih dana:
25. 3. 2004.
Prikazivanje filmova s festivala "HUBERTLOV -
LEVICE 2004"
U SLOVAČKOJ ODRŽANI XI. LEVICKI LOVAČKI DANI
339