DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 111     <-- 111 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
U PRIRODNOM ŠUMSKOM EKOSUSTAVU, DIVLJAČ
MORA BITI URAVNOTEŽENA SASTAVNICA
Hrvatska šumarska znanost i struka odavna posjeduju
praktična iskustva i svjedočanstva u gospodarenju
šumskim ekosustavima, pa su nedvojbeno i jasno opredjeljene
za uzgoj prirodnih šuma. Slijedom toga, isto
tako čvrsto stručno opredjeljenje odnosi se i na uzgoj
svih autohtonih vrsta divljači u broju koji ne ugrožava
stabilnost šumskih staništa i proizvodnost općih dobara.
Šumski ekosustavi Hrvatske, zahvaljujući dvjestogodišnjoj
šumarskoj tradiciji i načelu potrajnosti, najočuvaniji
su u Europi. Po svojoj prirodnosti (95 %), bioraznolikosti,
obnovljivosti, proizvodnosti biomase i općih dobara
šume, Hrvatska uistinu predstavlja posljednju prirodnu
oazu u Europi.
Aktualni svjetski razvojni procesi, posebno u okruženju
razuzdane globaliziranc ekonomije, nespojivi su
s održivim razvojem i sposobnošću građenja sigurne i
potrajne budućnosti naših šuma. Pod pojmom održivosti,
osim ekonomskih, društvenih i kulturnih, nužni su i
neizbježni ekološki sadržaji. O tome kakva je aktualna
problematika u očuvanju stabilnosti šumskih ekosustava
u Hrvatskoj, progovorit ću kroz prikaz njihove
ugroženosti glede neprimjerenog gospodarskog pristupa
u uzgoju krupne divljači, posebno srneće.
Nacionalna strategija zaštite okoliša jasno se opredjeljuje
za:
a) gospodarski razvoj
b) socijalni boljitak i
c) cjelovitu zaštitu prirode.
Stanje lovstva u Hrvatskoj karakterizira:
smanjenje i degradacija staništa divljači
slaba popunjenost populacija (zec, trčka, kamenjarka)
kvalitativna destrukcija populacija (ob. jelen, srna)
izrazito upitna jednostrana zaštita krupnih predatora
(vuk, ris, medvjed)
osjetno i opasno povećanje populacije divlje svinje
ugroženost od bolesti (svinjska kuga, trihinela, veliki
američki metilj, bjesnoća)
relativno slaba lovačka izobrazba i znanje o prirodi
izostanak stručnih opažanja i pokrivenosti kompetentnim
nadzorom
slaba zaštita rijetke i posebno zaštićene faune.
Pregled lovnih površina prema lovoovlaštenicima:
Lovoovlaštenik Površina ha % udio
Zajednička lovišta 3,200.000 65,5
Koncesije i zakup 1,346.472 27,6
Hrvatske šume 337.895 6,9
Ukupno 4,884.367 100,0
Iz ovog pregleda, prepoznatljivi su površinski udjeli
lovnog gospodarenja prema vrstama lovoovlaštenika.
Sa 65,5 % lovišta gospodare lovne udruge, koje s
manje ili više izobrazbe, stručnosti i odgovornosti za
odnose unutar cjelovitih ekosustava gospodare s divljači.
Koncesionari i lovozakupnici imaju 27,6 % lovnih
površina, pod isto tako slabom kontrolom u gospodarenju,
dok Hrvatske šume d.o.o. gospodare sa svega
6,9 % lovnih površina Hrvatske. Za lovoovlaštenika
Hrvatske šume d.o.o. svakako treba naglasiti da u tim
lovištima integralno s cjelovitim šumskim ekosustavom
gospodare šumari profesionalci, uz stalnu suradnju
sa znanošću. Ono na što treba ponovno i jasno upozoriti,
je činjenica da još uvijek funkcija nadzora u
Republici Hrvatskoj nije u stanju fizički pokriti, pa niti
kompetentno nadzirati ukupno lovno gospodarenje.
Ne malu, čak izrazito značajnu ulogu u opažanju i
predstavljanju važnosti lovstva pred javnošću ima njegova
stručna, kritička i medijska prezentacija. Do sada,
u medijskoj borbi za zaštitu prirode, nažalost, češće se
susrećemo sa zanesenjačkom "romantičnom idilom"
nego sa stvarnim poznavanjem i prepoznavanjem nužnosti
stručnih i nužnih intervencija u borbi za očuvanje
dobre ili ozdravljenje narušene prirodne ravnoteže.
Zbog nepridavanja odgovarajućeg značenja zaštiti
prirode, lovstvu i temeljnog neznanja, izostaje uloga
arbitraže kod institucija države. Otuda i istina kako i
zašto od državnih institucija nadzora izostaju stvarni
obračuni s nesavjesnim korisnicima prirodnih dobara,
koji gospodareći prelaze liniju održanja ravnoteže i
osiguranja potrajnosti, kao i razlikovanje odnosno vrijednosno
priznavanje onih lovoovlaštenika koji znanstveno-
stručno uranjaju u sustav prirode, a svojim aktivnostima
znalački i programirano utječu na njeno
očuvanje, održanje bioraznolikosti ili programiranu
uspostavu narušene ravnoteže.
Svi naši pozitivni propisi jasno nas obvezuju na
očuvanje prirode i prirodne ravnoteže unutar šumskih
ekosustava. Stručna, pa i najstarija lovačka literatura,
nedvojbeno se određuje prema mogućnostima uzgoja
329