DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 107     <-- 107 -->        PDF

HAZU u proteklom razdoblju. Navodi se kako je bio
potpredsjednik i aktivan član Znanstvenoga vijeća za
poljoprivredu i šumarstvo HAZU te sudjelovao na
znanstvenim skupovima organizaciji Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti. To su:
Unaprjeđenje poljoprivrede i šumarstva na kršu
(2000)
Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija helsinške
konferencije o zaštiti i očuvanju europskih
šuma (1994)
Znanstveni savjet za promet Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti (1990)
Prikaz i ocjena monografija Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU ((1996)
Retrospektiva i perspektiva gospodarenja u šumama
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj s osobitim naglaskom
na Spačvu (2002).
Sudjeluje u uređivanju ovih publikacija:
Predsjednik je Uređivačkoga savjeta znanstvenostručnoga
i staleškog glasila Šumarski list,
Urednik za znanstveno područje Uzgajanje šuma i
hortikultura u Šum. listu,
Član Uređivačkoga savjeta časopisa Mehanizacija
u šumarstvu,
Urednik znanstvene knjige "Unapređenje proizvodnje
biomase šumskih ekosustava", Zagreb, 1996.,
Glavni urednik monografije "Sveučilišna znanstvena
nastava u Hrvatskoj 1898-1998, Knjiga druga,
Zagreb 1998.,
Predsjednik Uređivačkoga savjeta znanstvene monografije
"Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj",
Zagreb, 2001.,
Urednik znanstvene monografije "Znanost u potrajnom
gospodarenju hrvatskim šumama", Zagreb,
2001.,
Glavni urednik znanstvene monografije "Obična
bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj", Zagreb,
2003.
Akademik Slavko Matić sudjelovao je na 27 znanstvenih
i stručnih skupova, organizirao 11 i predsjedao
na 3 skupa.
U ovom napisu želim istaći golem napor akademika
Slavka Matica što ga ulaže kao predsjednik Hrvatskoga
šumarskog društva, kako bi ukazao na današnju zbilju
o nezainteresiranosti, neznanju i krivom odnosu
vladajućih prema našim šumama. Pri svakom koraku
kojega je učinio u svezi sa strukom imperativ mu je
bila znanstvena istina. Citiram dio njegova zaključka
koji ukazuje na današnje stanje u članku: "Šumarstvo
u društvenom ozračju danas..." "Iako smo nasljedili
vrlo kvalitetne šume, dobru šumarsku tradiciju, kadrove
i visokoškolsku obrazovnu ustanovu i dobru znanost,
današnji položaj šumarstva je svakim danom sve
lošiji. Temeljni problem je u nepostojanju pravne države
i nepoštivanju Ustava i Zakona o šumama, miješanje
politike u stručne poslove upravljanja šumama te
loša kadrovska politika"(Matić, posebni broj Šum.
lista, 2003).
Zaključak akademika Dušana Klepca i Milana Maceljskog
izabranih po Rcazredu za prirodne znanosti
HAZU za podnošenje Izvješća na osnovi nominacije
prof. dr. se. Slavka Matica, doslovce glasi:
"Temeljem sveukupne znanstvene i stručne djelatnosti
prof. dr. se. Slavka Matica posebno u odnosu na
objavljene radove (ukupno 179 tekstova, 129 znanstvenih
od toga 45 indeksiranih u referalnim publikacijama
ISI, CC, CAB, 30 stručnih i 20 ostalih tekstova)
te dodjeljenim mu domaćih i inozemnih priznanja
(odlikovanja za osobite zasluge za znanost, odlikovanja
za osobite zasluge u gospodarstvu, počasni doktorat
Sveučilišta u Brnu - Češka, počasni doktorat Sveučilišta
u Zvolenu - Slovačka), predlažemo ga poštovani
predsjedniče, poštovani tajnice, poštovana kolegice
i poštovane kolege za izbor u redovitoga člana Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti."
Čestitam akademiku Slavku Maticu na izboru u ovo
visoko zvanje u ime šumarske struke i to u ime većine
koja jednako misli kao njihov predsjednik u uvjerenju
kako će šumarske stručne stavove podržati i vrhunska
znanstvena institucija u Hrvatskoj.
Prof. dr. se. Branimir Prpić
325