DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 105     <-- 105 -->        PDF

PROFESOR DR. SC. SLAVKO MATIC IZABRAN ZA REDOVITOGA ČLANA
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Slavko Matić, dipl. ing. šumarstva,
magistar i doktor šumarskih
znanosti, redoviti sveučilišni
profesor i profesor emeritus Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, izabran je na Skupštini
Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti, održane 20. svibnja i
promoviran 15. lipnja 2004. godine
za redovitoga člana.
Prijedlog za njegov izbor potekao
je od akademika Dušana
Klepca iz Razreda za prirodne
znanosti HAZU i Znanstveno-nastavnoga
vijeća Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. U Izvješću
za Skupštinu HAZU, akademici
Dušan Klepac i Milan Masu´
´.´
celjski predlažu, da se na osnovi
sveukupne znanstvene i stručne
djelatnosti prof. dr. se. Slavka Matica,
posebno u odnosu na objavljene
znanstvene radove i dodijeljena
mu domaća i inozemna priznanja
(odličja za osobite zasluge u znanosti
i gospodarstvu i počasne doktorate
Sveučilišta u Brnu i Sveučilišta
u Zvolenu) izabere za redovitoga
člana HAZU.
Put akademika Slavka Matica
od inžinjerske diplome do najvišega
znanstvenoga zvanja u Republici
Hrvatskoj, nije bio ni lagan ni
jednostavan. Slavko Matić kninski
Hrvat rođen je 20. siječnja 1938.
godine u Livnu, mjestu u kojemu je
tada zaposlen njegov otac. Osnovnu
školu i gimnaziju završava u
Kninu, a Šumarski odjel Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1962. godine. Na istom Fakultetu
izabran je 1963. godine za
sveučilinog asistenta na Katedri za
uzgajanje šuma iz predmeta Tehnika
uzgajanja šuma, kasnije Uzgajanje
šuma (I i II). Na Šumarskome
fakultetu provodi čitav radni vijek
do odlaska u mirovinu 30. rujna
2003. godine.
Magistrira 1972., doktorira
1980. godine, za redovitoga profesora
izabran je 1986., a redovitim
profesorom u trajnom zvanju postaje
na reizboru 1997. godine.
Svoje bogato znanstveno djelo temelji
na znalački postavljenim pokusima
u svim značajnijim šumskim
ekosustavima u Hrvatskoj.
Rezultate istraživanja objavljuje u
179 tekstova i to 129 znanstvenih,
od toga 45 indeksiranih u referalnim
publikacijama [SI, CC, CAB.
Ostalo su pregledni članci, konferencijska
priopćenja, sažeci i knjige
ili poglavlja, zatim 30 stručnih i
20 ostalih napisa.
Akademik Matić postigao je
značajne rezultate u šumarskoj
znanosti iz područja više disciplina
u silvikulturi, koji su priznati u nas
323