DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 101     <-- 101 -->        PDF

dvoumljenja je ostvarenje jednog od najuspješnijih
projekata u Mediteranu. Poticaj pošumljavanju dali su
hrvatski šumari djelatni u krajiškim pukovnijama,
medu kojima se isticao Franjo Kadić, obavivši prva
pošumljavanja 1876. god".
U vezi ove godišnjice, Predsjedništvo Akademije
šumarskih znanosti predložilo je da se u suizdavaštvu s
Hrvatskim šumama d.o.o., pripremi i tiska znanstvena
monografija "Šume i šumarstvo priobalnog krša Hrvatske".
To bi bila peta znanstvena monografija jer kao što
znamo, nakon hrasta lužnjaka, obične jele i obične
bukve, sada se priprema za tisak znanstvena monografija
"Poplavne šume u Hrvatskoj".
Sam Zbornik radova s navedenog Savjetovanja
predstavio je dr. se. Vice Ivančević, no mi ćemo ovdje
samo kratko predstaviti radove autora, naznačivši naslove
i zaključke, a zainteresirani će detalje potražiti u
Zborniku.
Dr. se. Vice Ivančević
125. obljetnica osnutka "Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog
područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica"
u Senju, naše najstarije šumarske krške organizacije, 1878 - 2003. godine
Radovima na pošumljavanju krša, osnutkom Nadzorništva
- Inspektorata udareni su temelji našeg suvremenog
šumarstva na kršu, koji su odigrali važnu
ulogu u razvoju šumarstva cijele zemlje. Ova senjska
šumarska organizacija, je poslije tršćanske druga na jadranskoj
obali. Radovi su obavljani na dugačkom (oko
160 km) i uskom (prosječno 8 km) pojasu od Povila
(kraj Novog Vinodolskog) do Svete Magdalene (kraj
Stari grada).
Na sveukupnoj površini od 51.777 ha, osnovano je
95 kultura-branjevina na 10.097 ha. Tu je obavljeno pošumljavanje
na 1.738 ha s 10,466.389 sadnica (četinjače
85 % i listače 15 %) i popunjavanje na 1.441 ha s
4,458.382 sadnica (četinjače 78 % i listače 22 %). Utrošeno
je oko 15 mil. sadnica, proizvedenih u vlastitim rasadnicima
i 3.600 kg sjemena. Prosječni rezultat (uspjeh)
pošumljavanja bio jel7 %. Prvi rasadnik u našoj
zemlji osnovan je u Sv. Mihovilu (1879. god.) te prva
trušnica na širem području (1895. god.).
U rasadnicima površine 2,54 ha i 1,49 ha, proizvedeno
je ukupno 82.724.968 sadnica ili prosječno godišnje
1,334.264 komada (četinjače 93 % i listače 7 %), a
upotrjebljeno je 14.344 kg sjemena (četinjače 70 % i
listače 30 %). Vrste sadnica: crni bor 81 %, razne vrste
14 % (četinjače 17 i listače 61) i crnijasen 5 %.
Ostali uzgojni radovi: prirodno pomlađivanje
(7.435 ha), resurekcija (851 ha), prorede (144 ha) i čišćenje
(53 ha).
Tehnički radovi: izgradnja suhozida u dužini 260
km, te saniranje bujica izgradnjom 166 poprečnih i 92
uzdužne kamene ili betonske pregrade u izvedbi posebnih
službi.
Obujam radova u financijskom pogledu: uzgojni radovi
31,0 %, tehnički radovi 12,2 %, bujice 8,6 % i plaće
48,2 %.
Dosadašnja istraživanja predstavljaju novi prilog
našem krškom šumarstvu u praktičnom, znanstvenom i
povijesnom pogledu.
Grad Senj s pravom smatramo središtem našeg modernog
krškog šumarstva, ali i šumarstva visokih šuma
(Šumarija Krasno 1765. god.).
Doc. dr. se. Nikola Pernar, mr. se. Darko Bakšić, mr. se. Andrija Vranković
Značajke tla na eruptivu Senjske drage
Istraživanje je provedeno na središnjem dijelu Senjske
drage, litološkoj anizotropnoj enklavi paleovulkanskog
andezita, na oko 300 ha, pokrivenoj specifičnim
šumskim zajednicama hrasta kitnjaka. Tlo je dominantni
eutrični kambisol s više tipova srodnih tala -
eutrični ranker, distrično smeđi, molično smeđi i skeletoidno
eutrični koluvij. Glavne fiziografske značajke
dominantnog tla su:
pjeskovita ilovača ili ilovača,
srednje duboko do duboko tlo,
kisela do srednje kisela reakcija,
visoki sadržaj humusa,
niski sadržaj dušika te
osrednja do vrlo dobra plodnost.
Doc. dr. se. Ivica Tik v i ć, prof. dr. se. Zvonko Seletković
Utjecaj pošumljavanja krša na hidrološku funkciju šuma
Šumski krški ekosustavi posjeduju naglašene općekorisne
funkcije (ponajprije hidrološku i protuerozijsku).
Hidrološki procesi (intercepcija, infiltracija, evaporacija
i transpiracija) ovise ponajviše o stanju vegetacije.
Pošumljavanjem krša poboljšavaju se hidrološke
prilike.
Oborine, pogotovo obilne uzrokuju pojavu erozije.
Važan je utjecaj kišnih kapi na tlo, koje posjeduju
319