DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 95     <-- 95 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


36. EFNS (EUROPSKO ŠUMARSKO
NORDIJSKO SKIJAŠKO NATJECANJE)
Pralognan (Francuska), 18. do 24. 1. 2004.


Hrvatsko šumarsko društvo i ove je godine odvelo
ekipu hrvatskih šumara na 36. natjecanje europskih
šumara u nordijskim disciplinama, koje se od 18. do


24. siječnja 2004. održavalo u francuskome mjestu
Pralognan.
Hrvatska ekipa u punom sastavu


Za Hrvatsku su se natjecali Alen Abramović,
Robert Abramović, Klaudio Lisac, Mladen Špo¬
rer, Franjo Jakovac, svi iz UŠP Delnice, Tomislav
Kranj č e v i ć iz UŠP Karlovac, Andrija Crnković,
zaposlenik Direkcije, tajnik HŠD Hranislav Jakova c


te Ivan Rački , student Šumarskoga fakulteta u Za¬
grebu. Osvojena je prva medalja od kako Hrvatska, po


7. puta, sudjeluje na EFNS-u. Ukupnom uspjehu zasi¬
gurno je pripomoglo i svesrdno navijanje i bodrcnjc
stručnog vodstva reprezentacije, kojega su uz tajnika
HŠD-a Hranislava Jakovca činili: Josip Dundo¬
vić , savjetnik direktora, Herman Sušnik , voditelj
UŠP Delnice, Viktor Šporčić , pomoćnik za financije
voditelja delničke uprave, Damir Delač , upravitelj
šumarije Lokve te Ana J u r i č i ć u svojstvu prevodite¬
ljice. No, krenimo redom. U Pralognanu se natjecalo
l 054 nordijaca iz ukupno 21 europske zemlje. U teš¬
koj konkurenciji hrvatska ekipa postigla je vrlo dobre
rezultate.
U utrci na 10 km klasičnim načinom, u kategoriji
iznad 61 godine, Hranislav Jakova c postigao je 67.
vrijeme, u kategoriji 41-50 godina, Franjo Jakova c
bio je 13., u kategoriji 31-40 godina, Klaudio Lisa c
(ovo mu je prvi nastup na EFNS-u) bio je 53., Tomi¬
slav Kranj č e vic 69., Andrija Crnković 70, a Ro¬
bert Abramovi ć 111. U kategoriji 21-30 godina
Alen Abramovi ć dotrčao je do srebra, a u kategoriji
do 19 godina Ivan Račk i osvojio je 4. mjesto. Isti se
dan trčala i utrka na 10 km slobodnim načinom. U ka¬
tegoriji 31-40 god. Mladen Špore r osvojio je 8., a
Franjo Jakova c 16. mjesto, iako je zbog preuzetog
startnog broja trčao u za 10 godina mladoj kategoriji.


Natjecateljski dio ekipe Naš najuspješniji natjecatelj Alen Abramović
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 96     <-- 96 -->        PDF

U kategoriji od 21 do 30 godina Alenu Abramoviću
bronca je izmakla za 6 desetinki sekunde, no ovo je 4.
mjesto tim vriednije stoje osvojeno isti dan kada i sre¬
bro, dakle nakon pretrčanih 20 km, u što su se u Pralognanu
rijetki upustili.


Završnog dana natjecanja trčala se štafeta. Hrvatsku
su predstavljale dvije ekipe, od kojih je prva u sastavu


Štafeta Hrvatska I, slijeva Ivan Rački, Alen Abramović, Franjo
Jakovac i Mladen Šporer.


No, uz natjecanja kao i uvijek, u programu su bili i
drugi sadržaji o kojima također treba nešto reći. Ako
krenemo redom, prvi dan bio je putni, jer nam je do
odredišta trebalo desetak sati vožnje. Drugi i peti dan
bili su predviđeni za ekskurzije. Trećeg dana održanje
službeni trening natjecatelja s pregledom staza i prob¬
nim pucanjem na strelištu (pojedinačno natjecanje
uključuje i pucanje što je u stvari biatlon) te u večer¬
njim satima službeno otvaranje natjecanja. U sveča¬
nom defileu, ekipe predvođene djevojčicama ili dječa¬
cima koji su nosili zastave 21 zemlje sudionice, uputile


Hrvatska ekipa za vrijeme svečanog otvaranja


Alen Abramović, Franjo Jakovac, Ivan Rački i
Mladen Šporer zauzela izvrsno 10. mjesto, a druga
ekipa u sastavu Andrija Crnković, Robert Abra¬
mović, Klaudio Lisac i Tomislav K r a nj č e v i ć 86.
mjesto, u konkurenciji sa 143 muške štafete.


Štafeta Hrvatska II, slijeva Andrija Crnković, Klaudio Lisac,
Tomislav Kranjčević i Robert Abramović.


su se prema padini odmah iza prvih kuća, gdje je upri¬
ličen program otvaranja 36. EFNS-a. Na reflektorima
osvjetljenoj padini, pred postrojenim ekipama, doma¬
ćini su nam uživo prikazali povijesni razvoj raznih teh¬
nika skijanja u alpskim disciplinama, kao i uređenja
skijaških staza. Bilo je impresivno, jer je i oprema i
odjeća odgovarala pojedinom vremenskom razdoblju
tehnike skijanja.


Za stručno-turističku ekskurziju drugog dana, oda¬
brana je ona pod br. 2 s temom "Gospodarenje zaštiće¬
nim objektima prirode u NP La Vanoise". Ukupna po¬
vršina šuma je 180 000 ha, od čega 54 % privatnih
(58 000 šumovlasnika) i 46 % javnih (13 000 ha držav¬
nih i 87 000 ha općinskih - 240 općina). Šume pokri¬
vaju 1/3 površine (60 % crnogorica-jela, smreka, ariš,
bor i 40 % bjelogorica - bukva , pitomi kesten, jasen,
hrast). Drvna zaliha je 27 mil. m3, prirast 925 000 m3 i
etat 475 000 m> (od toga 150 000 m3 ogrjevnog drveta
u samoizradi).


Posjetili smo općinske šume u području Allues - po¬
dručje skijališta tri doline (Courchavel, Maribel i Vallee
des Bellesvilles). Površina šuma je l 193 ha (58 % cr¬
nogorice, 9 % bjelogorice, 22 % neobraslo, 11 % ne¬
plodno zemljište). Dominira smreka (50 %). Nadmor¬
ska visina je 700 do 2 700 m nm., tereni su vrlo strmi
(prosjek 55 %), klima planinska sa l 100 mm oborina
godišnje, prosječna temperatura 4 °C i kratko vegeta¬
cijske razdoblje (4,5 niži a 2,5 mjeseca viši predjeli).
Značajan gospodarski čimbenik je turizam, koji nam je