DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE


BARSKA KORNJAČA (Emys orbicularis L.)


Na tijelu ima koštani eliptičnojajoliki oklop s otvo¬
rima za glavu i rep. Veličina oklopa je 26-36 centime¬
tara. Leđni dio oklopa je crnkastozelenkast sa žutim
pjegama i prugama.


Noge su pokrivene ljuskama koje završavaju pan¬
džama između kojih je dobro razvijen kožica za pli¬
vanje. Rep je u mužjaka dug 16-24 cm, a u ženki
13-18 cm. Crnkasta koža glave, nogu i repa prošarana
je žutim točkicama. Razmnožava se tijekom travnja, a
u svibnju polaže 10-15 jaja u jamice na površini s os¬


Trbušni dio oklopa je prljavožut s tamnim mrljama, i
u starijih primjeraka sastoji se od dva dijela. Glavu po¬
kriva glatka koža, čeljusti su bez zuba, ali s vrlo oštrim
rožnatim rubovima.


kudnom vegetacijom. Ljuske jajeta po izlasku iz kloa¬
ke su mekane, ali na zraku vrlo brzo otvrdnu. Jamice
iskopa repom i stražnjim nogama do dubine oko 8 cm.
Nakon polaganja jaja u jamicu istu zatrpava. Mlade
kornjače izlaze iz jaja ujesen ili sljedeće proljeće. Ži¬
votni prostor vezan joj je uz vlažna područja bara, rib¬
njaka, jezera i sporih tekućica. Na kopnu se kreće pola¬
gano, a u vodi brzo i izrazito spretno. Cesto ih vidimo
kako se sunčaju nasred vode na kakvom drvnom ostat¬
ku, a kada osjete i najmanju opasnost, brzo zaranjaju u
dubinu. Hrani se vodozemcima, malim ribicama, vo¬
denim kukcima i njihovim ličinkama, a ponekad se
prevari i uhvati na ponuđeni ribolovni mamac.


Zimu provodi zakopana u tlo, gdje hladniji dio go¬
dine proživi u stanju ukočenosti.
Barska kornjača zaštićena je vrsta u Republici Hr¬
vatskoj .


Tekst i footografije
Krunoslav Arač, dipl. ing. šum.