DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 98     <-- 98 -->        PDF

O SUŠENJU JELE U GORSKOM KOTARU I UPORABI JELOVIH
TRUPACA/PILJENE GRAĐE IZ SANITARNE SJEČE*


Dok raste, drvo je biljka. Sve bolesti rastućeg šumskog
drveća obuhvaća Fitopatologija, nauka o biljnim
bolestima. Oboreno drvo, u načelu je zdravo drvo. No i
takvo drvo, ovisno o uvjetima uskladištenja i primjene,
može biti napadnuto insektima, odnosno mnogobrojnim
gljivama uzročnicima promjene boje i truleži. Oborenim
drvom, u smislu njegova konzerviranja, bavi se
znanstvena disciplina pod nazivom Zaštita drva.


U članku je riječ o oborenom drvu iz tzv. sanitarne
sječe. Trupci dobiveni od stabala čija je vegetacija "najednom
" obamrla, ne mogu se nikako tretirati kao potpuno
zdravo drvo. Stoga je potrebno: trupce iz sanitarne
sječe posebno deklarirati, a piljenu građu proizvedenu
raspiljivanjem takvih trupaca - kemijski zaštiti.


Jela u Gorskom kotaru u manjem je ali značajnom
postotku oboljela i suši se. Koje su bolesti u pitanju i
koji su uzroci sušenju jele ne zna se, odnosno istraživanje
te pojave je u tijeku. Najvjerovatniji su uzroci kisele
kiše i promjena mikro - odnosno makroklimatskih
uvjeta. Sva oboljela stabla - sušce - potrebno je posjeći,
što šumari rade u okviru sanitarne sječe. Sto učiniti
s oborenim stablima? Naravno, svu tehniku treba iskoristiti
- trupce prodati pilanama, celulozu tvornicama
papira. Postavlja se pitanje kvalitete takve oblovine iz
sanitarne sječe. Zbog pojave kukaca potkornjaka i
mjestimične truleži kvaliteta inficirane oblovine je
upitna; ona je u svakom slučaju ispod razine normalne,
zdrave oblovine. Trupci iz sanitara bi se trebali posebno
klasirati i ni u kojem slučaju ne bi se smjeli miješati
sa zdravom oblovinom. Dakako, cijena takve oblovine
mora biti niža. Šumari bi trebali ukazivati svojim kupcima
na potrebu obvezne zaštite drva i upozoravati ih
na moguće neželjene posljedice.


Potrebno je ovdje, međutim, ukazati i na još jedan,
što se tiče zaštite drva ključni moment.


U posljednjih desetak godina, naime, uvriježila se
praksa da se trupci četinjača (jele i smreke) u šumi ne
koraju. Drugim riječima četinjače se eksploatiraju ne-
korane. Koranje obično obavljaju pilane strojno ili to
uopće ne rade. Put od šumskih stovarišta do pilana i do
proreza na pilanama zna biti dug. Za to vrijeme uz potkornjaka
može se pojaviti i "mušica", štetnik koji vrta
rupice do središta drva, što je vrlo opasno, jer se sada
radi o napadnutom, crvotočnom drvu. Insektima su napadnute
grede, rogovi, letve, daske za oplatu, lamperija,
jednom rječju svi sortimenti piljene grade. Stoga je
neophodno potrebno da se trupci iz sanitarne sječe u
šumi koraju, a kora spaljuje ili bolje, kemijski uništi.
Potkornjaci se time unište, a mogućnost pojave truleži


Prema odobrenju gl. Urednika Glasnika zaštite bilja članak se
može ponovo objaviti u Šumarskom listu.


je minimalna, jer vlaga u drvu ubrzo padne na razinu
koja više ne odgovara gljivama za njihov razvoj. Time
je vjerojatno, onemogućen i rad mušice.


Tvrtka BIOCHEM drvo-premazi d.o.o. iz Zagreba
već desetak godina proizvodi kemijska sredstva za
zaštitu drva kao svojevrsne impregnacije. Treba razlikovati
dva tipa:


A) kemijska sredstva - dubinske impregnacije za
drvo, preventivnog karaktera, tzv. Wolmanove soli
(Extra - Primer DX, Wolmanit CXH-200) i


B) kemijska sredstva - dubinske impregnacije za
zaštitu već napadnutog drva (Wolsit EC lOOF i Wolsit
IBP-F).


Ad A) Svo građevno drvo bilo bi potrebno zaštititi
impregnirajući ga sredstvima tipa A, tj. Wolmanovim
solima. U zapadnim zemljama ne može se, primjerice,
niti nabaviti drvo za gradnju, a da ono već prethodno
nije kemijski zaštićeno. U Hrvatskoj se zaštićuju tek
krovišta ponekih javnih objekata, vila, pojedinih kuća i
tornjevi crkava. Po količini potrošnje zaštitnih sredstava
reklo bi se prije daje Hrvatska u startu ili u (pre)spo-
rom razvoju, nego u priželjkivanom zamahu. Gdje je to
kemijska industrija? BIOCHEM drvo-premazi d.o.o.
Zagreb s još nekoliko firmi pionirski pokušava drvnoj


624
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 99     <-- 99 -->        PDF

industriji i graditeljstvu nametnuti potrebu zaštite i
oplemenjivanja drva, posebice u krugovima i kod onih
ljudi gdje takve svijesti i potrebe još nema dovoljno.


Impregnacija za drvo EXTRA - Primer DX na


bazi bora, bakra i kroma djeluje fungicidno, insekticid-
no i protupožarno. U ovom sastavu bakar djeluje fungicidno,
krom insekticidno, a bor fungicidno i insekti-
cidno. Aktivne tvari otopljene su u vodenom mediju.
Nanošenjem na drvo impregnacija s otopljenim mineralima
ulazi u drvo, voda isparuje, a soli se fiksiraju u
staničnim stijenkama, formirajući pritom stabilne i
neispirljive spojeve. Takvo "mineralizirano" drvo nije
prihvatljivo za hranu insektima, a s obzirom na otrov -


nost aktivnih tvari - ni za njihov opstanak. Karakteristična
primjena Wolmanovih soli i Biochemovog Pri-
mera DX je: za telegrafske i telefonske stupove, gdje
su primjenski uvjeti najnepovoljniji, zatim za krovišta,
za ograde, drvnu šindru, montažne kuće, i dr.


WOLMANIT CX H-200 sadrži fungicide i insekticide:
bor i bakar. Kako ne sadrži krom, koristi se ponajprije
za preventivnu zaštitu drva koje je u doticaju
sa zemljom, kao što su: vinogradsko kolje, vrtni stolovi
i klupe, sjenice, pergole, drvena vrtna popločenja i
si. Primjena ovog proizvoda za drvene stupove u vinogradima
detaljnije je opisana a broju 1-2/2003 Glasnika
zaštite bilja.


ehem


Ad B) Inficirano drvo s rupicama
od "mušice", s bušotinama od
insekata i s pojavom crvotočine,
kao i svo ostalo drvo upitne zdra-
vosti, potrebno je natopiti sredstvima
tipa B.


WOLSIT EC 100F djeluje
fungicidno (propikonazol) i insekticidno
(Farox), time što genetski,
ciljano, prekida razvojni ciklus insekata
na relaciji jajašce-ličinka-
kukuljica-gotov kukac (strizibuba,
osa, leptir). Kako su ove aktivne
tvari u vodenom mediju, uz dodatak
borata, sredstvo djeluje i vatro-
usporavajuće.


WOLSIT IBP-F djeluje fungicidno
i toksički na živuće organizme
- insekte, što je rezultat njegova
dobro odabrana sastava - koncentrata
Fluroxa i borne kiseline.
Nanosi se injektiranjem u rupe od
insekata ili jednostavnim premazivan)
em po drvnoj površini.


Za specifičnu potrošnju i druge
uvjete primjene potrebno je povezati
se s proizvođačem.


Mr. Nikola Mrvoš, dipl. ing.
BIOCHEM Zagreb


DRVO - PREMAZI dao.
10000 Zagreb, C. Zuzorić 39


Tel./fax/poruke: 01/6116-909,042/230-540, GSM: 091/6116 909


MB:


Tekst uz fotografije:


Šušci jele i djelovanje potkornjaka u području
Litorića. (Šumarija Vrbovsko, Gorski
kotar). Lipanj 2003.


(Foto: A. Mrvoš)


625